Tomislav Kuljiš

Tomislav Kuljiš

Osnivač i ravnatelj IPD Centra, autor programa i predavač na RAR, OR, TT, terapeut

Jasenka

Jasenka Dabinović

Terapeut, voditeljica Ženskih radionica i Energetski trening

Maja Dajčer

Maja Dajčer

Terapeut, voditelj radionica: Konstelacije, Trauma i Preporađanje

Helena Hajdin

Helena Hajdin

Terapeut, voditelj radionica T.R.E.K., RAR i Preporađanje i Energetski trening

Nikica Stezinar

Nikica Stezinar

Terapeut, voditeljica Ženskih radionica

Dane Cvijanović

Dane Cvijanović

Terapeut, TRE provider, voditelj radionica Muških, Trauma i Energetski trening

Ljerka Zorić

Ljerka Zorić

Terapeut

Sanja

Sanja Mezić

Voditelj Centra

Ana Katarina Sansević

Ana Katarina Sansević

Terapeut, voditelj radionica programa RAR, T.R.E.K., Body Energetic

Jane Kramar

Jane Kramar

TERAPEUT, VODITELJ RADIONICA: RAR, ŽENSKA SENZUALNOST, Preporađanje, Body Energetic

Davor Dabinović

Davor Dabinović

Terapeut, voditelj Muških radionica

Sonja

Sonja Lovrenović

TERAPEUT, VODITELJ RADIONICA: OR, ŽENSKA SENZUALNOST

Mia

Mia Dabinović

TERAPEUT

Voditelji radionica RAR-a

Jelena

Jelena Dadić

Voditelj radionica RAR-a, polaznik Terapeutskog treninga

Rea

Rea Giaschi

Voditelj radionica RAR-a, polaznik Terapeutskog treninga

Vjeko

Vjeko Crnojevac

Voditelj radionica RAR-a, polaznik Terapeutskog treninga

Manja Šumadinac

Manja Šumadinac

Voditelj radionica RAR-a u Beogradu