Rad Centra je posvećen daljnjem emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrijevanju čovjeka. Integracijom suvremenih spoznaja iz neuroznanosti, kliničke i razvojne psihologije, transpersonalne psihologije, interpersonalne neurobiologije, suvremene teorije attachmenta, bioenergetike i tjelesno orijentiranih psihoterapeutskih pravaca dobiva se cjelovitija slika o čovjeku. Ona nam omogućava sagledavanje korijena unutarnjeg nemira i nezadovoljstva, emocionalnih boli i različitih psiholoških  problema koje muče prosječnu osobu. Razumijevanjem uzroka problema lakše se dolazi do učinkovitog iznalaženja pristupa koji omogućavaju njihovo razrješenje. Suvremene znanstvene spoznaje jasno ukazuju da razni psihološko-emocionalni i drugi problemi koje doživljavaju odrasle osobe imaju svoj korijen u ranom periodu kojeg se ne sjećamo. Zbog nesvjesnog otpora društva i pojedinca prema preuzimanju odgovornosti za probleme, desetljećima je ideja da su geni krivi za sve bila odlična izlika da se tu ništa ne može promijeniti. Suvremena teorija attachmenta i spoznaje iz interpersonalne neurobiologije su objasnile dokazanu veliku učinkovitost tjelesno orijetiranih psihoterapija koje desetljećima daju iznimne rezulate u radu na sebi, ali ostaju nedovoljno shvaćene od main streama i klasičnih terapautskih pravaca.

djetinjstvo i odraslost

Razumijevanjem preduvjeta cjelovitog razvoja u ranom periodu i sagledavanjem posljedica nemanja istih, postaje jasnije kako se može pomoći čovjeku u razrješavanju uobičajenih problema prosječnog pojedinca. Nenamirenje primarnih potreba djeteta koje su preduvjet cjelovitog razvoja bilo zanemarivanjem, bilo povrjeđivanjem nazivamo rana razvojno-odnosna trauma (skraćeno rana trauma).

Problemi u pertnerskim odnosima, osjećaj nesigurnosti i nevrijednosti, perfekcionizam, radoholičarstvo, unutarnji nemir, noćne more, nepovjerenje u sebe i život, nemanje sebe, nesposobnost da se zauzmemo za sebe, depresivnost, ovisnosti raznog tipa, nedostatak roditeljske kompetencije, otupjelost i slab kontakt s emocijama, nesposobnost za proradu snažnijih emocija, slab kontakt s emocijama, preplavljivanje emocijama, anksioznost, napadaji panike, nemanje unutarnje motivacije, nemanje sjećanja i slabo pamćenje, smanjena koncentracija ili vrtoglavice, autodestruktivna ponašanja, nevoljenje sebe ili narcisoidnost… i sl. su samo neke od niza posljedica rane traume kod odraslih ljudi.

inner childs

Da bismo ih razriješili moramo se vratiti u period kada su povrede i nastajale (”mjesto zločina”, Alice Miller) i raditi na onom dijelu nas koji sve to pamti, a to je naše tijelo (B. van der Kolk). Implicitna, tjelesna ili stanična memorija su samo različiti nazivi koji ukazuju da je cijela povijest naših iskustava sa svijetom, a pogotovo ona najranija ugravirana u naš neurološki sustav (Dr. Allan Schore), pohranjena u našim stanicama (Dr. Candance Pert), potisnuta u našoj podsvijesti (C.G. Jung, S. Freud), sadržana u organizaciji dubljih dijelova mozga (Dr. A. Damassio, Dr. B. Perry) sastavni dio našeg energetskog sustava (A. Judith, B. Brennan). Ako želimo raditi na sebi s ciljem, ne samo da otklonimo probleme, nego da sagledamo zašto ih uopće imamo i kako nam je to stvarno bilo, te možda koji je smisao toga što smo tako prošli u životu, onda moramo implicitno pretvoriti u eksplicitno (Dr. Daniel Siegel). A ako želimo ostvariti promjenu na toj dubokoj razini tjelouma gdje su pohranjeni somatizirani podsvjesni programi onda moramo raditi na tijelu, bazičnim impulsima, afektivnim sustavima i ne ostati samo na kognitivnoj, bihevioralnoj i emocionalnoj razini. U ovom pristupu nema instant rješenja i ovaj rad zahtijeva godine, ali rezultati su više nego očigledni u većem unutarnjem miru, boljoj emocionanoj samoregulaciji, snažnijem osjećaju sebe, boljoj slici o sebi, sposobnosti za preuzimanje odgovornosti i općenito većem stupnju zrelosti. U biti postajemo sve više onakvi kakvi bismo bili da nije bilo povreda i zanemarivanja u ranom periodu, polako dovršavamo svoje zaustavljene emocionalne i psihološke razvojne procese te otklanjamo posljedice rane traume koje nam onemogućuju da živimo svoje potencijale punim plućima i budemo potpuno svoji.

unutarnje dijete