Terapeutski_Trening_IPD
Trening i edukacija za Terapeute osobnog razvoja

Kroz par godina Osobnog razvoja puno toga se promijeni u nama. Naravno da cijeli život imamo što raditi na sebi, ali smo kroz iskustvo ovog rada stekli veliko znanje kako je biti u procesu, kako se tada osoba osjeća u sebi, što tada osoba najviše treba, kako doživjeti drugu osobu itd., jer smo sve to već prošli na sebi. Obično se na trećoj godini OR-a kod nekih pojavi  snažna želja da sada to svoje ispunjavajuće iskustvo i postignuće prenosimo dalje i budemo Terapeuti osobnog razvoja. Tada na trećoj godini oni koji se osjećaju spremni i dobiju za to podršku terapeutskog tima počinju Terapeutskom praksom. Prvo vid rada je u supervizijskim grupama kao pasivni promatrač, nakon čega se postaje aktivni promatrač. Na supervizijskim radionicama tipa Trijade počinjemo uz supervizora raditi međusobne terapije polaznika 3., 4., 5. i 6. godine. Sada se konačno prebacujemo u poziciju terapeuta i dobivamo pojašnjenja onoga rada kojeg smo godinama doživljavali na sebi kao kijent tako da proces učenja napreduje vrlo brzo obzirom da to znanje usvojeno kroz osobno iskustvo već nosimo u sebi. Nakon toga se prelazi u rad s klijentom pred supervizorom i grupom kao i besplatni prakticirajući rad s klijentima van Centra uz stalnu individualnu superviziju. Nakon odrađene Terapeutske prakse odnosno ispunjenog propisanog broja supervizija i terapija s klijentima uz paralelni završetak Osobnog razvoja dobiva se status Terapeuta osobnog razvoja.
Najčešće tek tada kroz stvarni rad osjetimo žeđ za znanjem o terapiranju i potrebu za novim učenjima konkretnih pristupa u radu s klijentima. I tada nastavljamo s  dvogodišnjim treningom za Terapeuta Integralne tjelesno orijentirane psihoterapije.

Trening i edukacija za Terapeute Integralne tjelesno orijentirane psihoterapije

Terapeutski trening podrazumijeva sedam modula godišnje (petak, subota, nedjelja) na kojima se opet kroz osobno iskustvo uče određeni pristupi u radu s klijentima po principima ITP-a i ulazi u dublje razumijevanje svega što se je implicitno već usvojilo kroz prethodne četiri godine. Kroz predavanja učimo konkretne tehnike u radu i ulazimo još dublje u temu ljudske anatomije i fiziologije kako bismo sagledali funkcioniranje ljudskog tjelouma koji u biti predmet ovoga rada. Kroz intenzivan rad s klijentima uz stalnu superviziju razvijamo teraputske kapaciteta i znanja. U treningu sudjeluje više iskusnih terapeuta iz IPD terapeutskog tima kao i vanjski treneri i supervizori Heiner Steckel i Olaff Trapp što ima za cilj učenje od različitih trenera i dobivanje šire slike o stilovima rada kako bi svatko pronašao svoj autentični pristup u kojem može dati najviše od sebe.

Heiner Steckel dipl Ped. je certificirani bioenergetski analitičar i trener TRE-a. Tridesetak godina je radio s Dr. Alexanderom Lowenom osnivačem Bioenergetske analize koja je jedna od prvih tjeleno orijentiranih psihoterapija. Na Terapeutskom trening na svakoj godini vodi po jedan modul i sudjeluje u radu IPD Centra kao supervizor terapeutskog tima.

Heiner Steckel

Olaf Trapp je certificirani bioenergetski analitičar (CBT), supervizor i svojevremeno predsjednik Europske Federacije za bioenergetsku analizu (EFBA). Na Terapeutskom treningu drži po dva manja modula na svakoj godini i sudjeluje kao trener terapeutskog tima.

Olaf Trapp
Program Terapeutskog treninga (TT-a) 5. i 6. godina

Redovne radionice

Nakon što su na trećoj godini oni polaznici OR-a koji imaju kapacitet za rad s ljudima počeli s terapeutskom praksom i rad s klijentima uz superviziju, oni najspremniji koji završe za Terapeuta osobnog razvoja i dobiju suglasnost terapeutskog tima upisuju dvogodišnji intenzivni Terapeutski trening (TT) za terapeuta ITP-a. Program TT-a podrazumijeva radionice na kojima voditelji kroz procesni rad sa studentima prezentiraju određene terapeutski pristupe, tehnike, koncepte nakon čega slijede pitanja, pojašnjenja i terapeutski rad u dijadama terapeut-klijent uz superviziju. Neke od tema edukacije su: bivanje u terapiji, koncept konstelacija s predmetima, istina u terapiji, rad sa transferima i kontratransferima, arhetipovi terapeuta, tehnika dreamworka, rad sa pojedinim stilovima preživljavanja ili psihološkim obrambenim strukturama, rada s panikom, rad s fobijama, seksualna energija u terapijskom procesu, rad na otvaranju blokova i energetskog protoka u tijelu, rad s traumom u tijelu, kontakt sa Selfom… Ideja je da studenti imaju kroz trening utjecaj različitih terapeuta i različitih stilova rada kako bi pronašli svoj autentični pristup, kako ne bi radili nesvjesno kopiranje jednog učitelja i učili jedni metodu.

Predavanja TT-a

Predavanja su namijenjena dubljem razumijevanju terapeutskog procesa i određenih tehnika i terapeutskom radu. Poseban je naglasak na poznavanju primjenjene ljudske anatomije: osteologije, miologije, funkcioniranju organskih sustava kao i epigenetike što budućim terapeutima daje širu sliku o tome što se događa u terapiji. U upoznavanje miologije ulazimo kroz koncept Bodynamica  od Lisbeth Mercher koji nam daje novo razumijevanje mišićnih blokada, hiper i hipo toničnih mišića, psiholoških i ego funkcije pojedinih mišića.

Supervizije

Pored redovnih radionica polaznici TT-a su i dalje obavezni sudjelovati u potrebnom broju dvoipolsatnih supervizijskih radionica tipa Trijade (terapeut, klijent i promatrač rade međusobno ispred supervizora) kao i Dva klijenta gdje pred tri promatrača sa TT-a i supervizorom student radi terapiju sa dobrovoljcem-klijentom s 3. ili 4. godine. Nakon što klijent ode promatrači daju komentar terapeutu o njegovom radu čime pokazuju kako vide i razumiju proces terapije, sam terapeut daje povratnu sliku o svom radu i ima zadatak objasniti što je vidio kod klijenta, koji su problemi prisutni u osobi, zašto je radio na taj način i kako bi ubuduće radi s tom osobom. Nakon toga supervizor daje osvrt svima na njihove uvide i na način rada terapeuta. Pored supervizijskih radionica polaznici TT-a imaju obavezne individualne supervizije uz svoj terapeutski rad s klijentima kao i svoje daljnje terapije.

Asistiranje

Posebno dragocjen vid treninga je mogućnost sudjelovanja studenata u raznim vidovima radionica kao asistent uz iskusne terapeute gdje studenti imaju priliku osjetiti kako je to voditi grupu, držati energiju grupe te surađivati i raditi timski.

Što je rezultat TT-a i kako radi terapeut osobnog razvoja

Specifičnost našeg programa i rada je integralni pristup čovjeku u kojem se prožimaju i isprepliću psihologija, fiziologija, neurologija, anatomija kao i transpersonalna dimenzija čovjeka na način da kroz tjelesno orijentirani psihoterapeutski pristup u biti radimo biologizaciju psihologije i psihologizaciju somatske medicine. Zahvaljujući tome svaku tematiku i problematiku čovjeka sagledavamo holistički uzimajući u obzir primarne odnose koji su odredili način doživljavanja sadašnjih odnosa i njihov utjecaj na neurofiziologiju i psihu osobe.
Cilj treninga i edukacije za terapeuta osobnog razvoja je kroz osobno iskustvo potkrijepljeno suvremenim znanstvenim spoznajama razviti sveobuhvatna znanja o čovjeku i integralan način razumijevanja čovjeka i njegovih problema. Kroz šestogodišnji program i rad na sebi događa se značajna unutarnja transformacije u vidu veće emocionalne i psihološke zrelosti i izgradnja kapaciteta za biti prisutan i posvećen u radu s klijentom. Spoznajno i iskustveno između ostalog dobivamo integriranu cjelovitu sliku o tome:
– kroz koje razvojne procese emocionalnog i psihološkog razvoja i koje faze razvoja mozga prolazi ljudsko biće u ranom formativnom periodu prvih godina,
– koja je važnost i uloga emocija, koja je tjelesna (biokemijska i neurološka) i energetska dimenzija emocija i što su preduvjeti emocionalnog sazrijevanja,
– kako odnosi sa skrbnicima utječu na organizaciju mozga, neurološkog sustava, emocionalno sazrijevanje, psihološki razvoj, formiranje ga, formiranje cjeloživotnog unutarnjeg stanja, tjelesnu konstituciju, formiranje podsvjesnih obrazaca funkcioniranja u odnosima i općenito u životu
– kako odstupanja od razvojno poticajnih odnosa dovode do stvaranja razvojno odnosne traume i kako se to manifestira kroz život osobe,
– kako šok trauma od intrauterine faze pa kroz cijelo rano djetinjstvo kompromitira autonomni žičani sustav, utječe na građu tijela, cjeloživotno zdravlje, doživljaj sebe i svijeta i način formiranja odnosa.

Cilj TT-a je ovladati načinima rada koji će omogućiti da osoba koja krene s radom na sebi s našim terapeutima prođe kroz istinsku transformaciju u cilju izlaska iz nepoželjnih kognitivnih, psiholoških i emocionalnih obrazaca koji su duboko ugravirani u tjeloum i razvijanja snažnijeg osjećaja sebe. Terapeut osobnog razvoja u radu osobu nastoji sagledati integralno na svim nivoima ljudskog bića jer integralni osobni razvoj je puno više od promjene u razmišljanju i ponašanju.  U radu s klijentom terapeut osobnog razvoja primarno je potpuno prisutan, zainteresiran i želi čuti i doživjeti osobu u njenoj istini i to joj zrcaliti, ali i podržati u facilitirati emocionalne procese koji se žele i trebaju dogoditi u tijelu osobe koji ona najčešće nije niti svjesna. Pri tome terapeut paralelno sagledava:

 • u kakvom je sada stanju neurološki sustav osobe i AŽS,
 • kako je to utjecalo na fiziologiju osobe
 • koji dijelovi mozga su tada bili manje ili više aktivni,
 • kakve je odnose u ranom periodu osoba imala zbog kojih tako funkcionira,
 • koji se je oblik transfera tu aktivirao
 • koje se je ponovno povrjeđivanje ili retraumatiziranje dogodilo
 • koji vid traume je eventualno ispod svega
 • koje su se emocionalne rane aktivirale
 • koje su se psihološke obrane tada aktivirale
 • kako se te obrane manifestiraju u muskulaturi i ostalim tkivima
 • koje su se stare potiskivane emocije pokrenule i nisu se uspjele dovršiti
 • koji su se blokovi aktivirali u tijelu
 • koje su stvarne nenamirene primarne potrebe ispod svega
 • koje to posljedice može imati dugoročno na unutarnje psihološko-emocionalno stanje osobe i njeno zdravlje
 • kako je taj konflikt utjecao na psihološki osjećaj sebe i sliku o sebi kod osobe, trenutno i dugoročno
 • što se dogodilo u energetskom sustavu osobe i kako on inače izgleda
 • što se dogodilo sa granicama osobe i kakve su inače
 • u kojoj mjeri je osoba sada u stresu i kako sada funkcionira njen mehanizam za nošenje sa stresom formiran u ranom periodu.

Imajući cjelovitu sliku o stanju osobe i njenoj interpersonalnoj povijesti terapeut osobnog razvoja kombinira kognitivna znanja sa svojom intuicijom i osjećajem u tijelu nastoji osjetiti i u terapiji primijeniti:

 • što sada ta osoba treba kroz odnos s terapeutom što nekada u originalnoj situaciji nije dobila (SES)
 • što sada treba organizam osobe tj. njeno cjelokupno tijelo kako bi se popravilo stanje autonomnog živčanog sustava i fiziologije
 • što sada treba tijelo osobe kako bi popustile blokade i propustile se zablokirane emocije
 • kako facilitirati i podržati proradu emocija
 • koji oblik regulacije osobi treba kako bi se povratila u stanje izreguliranosti
 • što treba osoba na kraju terapije kako bi se učvrstio osjećaj sebe i zatvorio i zaokružio proces
 • kada je vrijeme da osoba dobije i razumijevanje onoga što joj se događalo kod povrjeđivanja i prilikom rada na tome.