Sadržaj programa Osobni razvoj

Program Osobni razvoj se nastavlja na program RAR koji nam je dao razumijevanje koncepta attachmenta (privrženosti), emocionalnog razvoja, faza i procesa ranog razvoja, primarnih potreba i posljedica i rezultata njihovog ne namirivanja za kasniji život osobe. Osobni razvoj ima za cilj naše daljnje emocionalno, psihološko i duhovno sazrijevanje u svrhu ostvarenja naših ljudskih potencijala. Za one koji se žele baviti terapeutskim radom ovaj četverogodišnji program daje većini polaznika dovoljno osobne prorađenosti, eksplicitnog i implicitnog znanja terapiranja kako bi već na četvrtoj godini mogli početi s terapeutskim praktisingom i upisati dvogodišnji terapeutski trening.
Program Osobni razvoj je razvijen integracijom suvremenih tjelesno orijentiranih psihodinamskih pravaca sa aktualnim spoznajama iz razvojne i kliničke psihologije, kao i interpersonalne neurobiologije koja povezuje teoriju privrženosti i  teoriju regulacije afekta s konceptom objektnih relacija. Takav sveobuhvatni pristup nam omogućava integralno razumijevanje čovjeka koje dobivamo integracijom psihe i organizma čovjeka. Ove nove spoznaje nam ukazuju da je danas već postalo zastarjelo govoriti o vezi tijela i uma, jer sada sagledavamo da u biti postoji jedan entitet – tjeloum (bodymind). Tjeloum (podsvjesni um i cjelokupni organizam) koji upravlja našim životom oblikujući naše emocionalno reagiranje, percepciju, razmišljanje pa onda i ponašanja se formira najviše kroz prve godine života kroz odnose sa skrbnicima, ali i kroz druge emocionalno važne događaje. Stoga ako želimo istinsku transformaciju i konkretan rad na sebi neizbježno je raditi na nivou cjelokupnog organizma i podsvijesti (psihe, neurološkog sustava, mišićno-fascijalnog sustava, emocija kao i duha-Selfa). To o nam omogućavaju tjelesno orijentirani psihodinamski pravci koje njegujemo i razvijamo u IPD Centru, a koji su u našem radu integrirani sa odnosnim terapijama zasnovanim na principima teorije attachmenta (privrženosti). Program je baziran na spoznajama i radovima niza autora i znanstvenika o kojima možete saznati više u IZVORI.

Organizacija i satnica programa OR:
Svaka godina OR-a se sastoji od sedamnaest radionica po tri sata i petnaest minuta i četiri tjelesno terapijske radionice (TTR-ovi) po četiri i pol sata kao i šest troipolsatnih interaktivnih predavanja koja su nastavak na vrlo koncentrirana temeljna video predavanja. Nakon svakog predavanja se pišu introspekcije koje imaju za cilj da temu koju smo obradili sagledamo kroz sebe i svoje osobno iskustvo kako to ne bi ostalo samo teoretsko znanje nego istinsko znanje kroz osobne iskustvene uvide. Individualne terapije (min 10 godišnje) s terapeutima iz IPD Centra su obavezni dio programa. Grupe od cca 18- 20 polaznika vode dva terapeuta s asistentom.
Neke grupe imaju radionice pretežno tijekom radnog tjedna od 18h (Zagreb) dok su TTR-ovi vikendom, a neke u formi pet vikend intenziva (ostali gradovi).

Prva godina je posvećena razvijanju i bildanju unutarnjeg osjećaja sigurnosti i izgradnji sigurne energije grupe kao inkubatora daljnjih razvojnih procesa. Kroz prvu godinu počinjemo stvarati sliku o vlastitim stilovima vezivanja, podsvjesnim strukturama osobnosti, obrascima podsvjesnih uvjerenja koja oblikuju naša razmišljanja i ponašanja, obrambenim i mehanizmima ega, funkcioniranju vlastitog mozga, adaptivnim stilovima preživljavanja po L. Helleru kao i njihovoj somatizaciji po konceptu karakterologije W. Reicha i A. Lowena uz svakom polazniku primjeren individualni i grupni rad na tim temama. Spoznaje iz predavanja iz neuroznanosti pogotovo organizaciji mozga po dr. Allanu Schoreu kao i razumijevanje Spiralne dinamike svijesti Kena Wilbera daju smisao iskustvima koje dobivamo kroz radionice i terapije. Iskustveno radimo na adaptivnim stilovima preživljavanja Konektiranost i Uštimanost (shizoidna i oralna struktura).
Tema TTR-ova je Ja u odnosima (Prihvaćenost, Namirenost, Viđenost, Priznatost).
Završni rad je u obliku pisanog dubokog sagledavanje sebe na svim ovim temama koji se iznosi unutar sigurne grupe.

Druga godina nas je posvećena bildanju osjećaja sebe, radu na osobnim granicama, kapacitetu za zauzimanje za sebe i imanje svoga NE, transferima i kontartransferima, odnosu s autoritetima koji se formirao u ranom periodu, upoznavanje s traumom i radu na njoj kao i upoznavanju energetskog sustava čovjeka po B. Brennen i A. Judith. Razumijevanje traume i rad s traumom je zasnovan na radovima Freuda, Breuera, Janeta, kao i suvremenim autorima P. Levinu, P. Ogden,  D. Berceliu i dr.  Konačno ulazimo u područje interpersonalne neurobiologije i upoznajemo se sa Polivagalnom teorijom Stevena Porgesa koja daje potpuno novi koncept autonomnog živčanog sustava koji daje smisao transformativnim iskustvima s terapija i radionica. Iskustveno radimo na adaptivnim stilovima preživljavanja Povjerenje i Autonomija (psihopatska i mazohistička struktura). Tema na TTR-ovima je Podsvjesno ja (Maska, Sram, Niže ja i Više ja)
Završni rad je u obliku priče o sebi kroz uradak (predmet) koji simbolizira moje uvide o meni na teme koje smo prošli kroz ovu godinu.

Treća godina je posvećena konkretnom i procesnom radu na svim razinama ljudskog bića: od funkcioniranja na razini autonomnog živčanog sustava u smislu temeljnog osjećaja sigurnost, emocionalnog funkcioniranja i radu na emocionalnim blokadama, psihološkom osjećaju sebe i svoje moći, socijalnom kapacitetu za sve tipove kontakta u odnosima, kontaktu s vlastitom autentičnom dimenzijom i istinom, kapacitetu za uvide i ovladavanjem mehanizmom za postavljanje namjere do kontakta sa stvarnim Selfom. Iskustveno i teoretski se upoznajemo s konceptom molekula emocija (C. Pert), prorade emocija na staničnom nivou, principom emocionalnih blokada koje se somatiziraju kao mišićni i fascijalni permanentni spazmi (W. Reich i A. Lowen) i postajemo svjedoci vlastitih otvaranja i prorada emocija. Otkrivamo vlastite bazalne programe funkcioniranja po J. Pankseppu (afektivni sustavi) i upoznajemo se teoretski i iskustveno s Jungovim konceptom individualnog i kolektivnog nesvjesnog, konceptu arhetipova i Wilberovom integralnom teorijom. Iskustveno radimo na adaptivnom stilu preživljavanja Ljubav i seksualnost (rigidna struktura) te na obrambenim mehanizmima i otporima.  Tema TTRova je Ja i svijet (Pripadnost, Realiziranost, Povjerenje, Moćnost).
Završni rad je potpuno slobodna kreacija s ciljem ekspresije sebe i priče o sebi po izboru polaznika.

Četvrta godina nas vodi ka konačnom preuzimanju odgovornosti za sebe, svoj život, svoje ponašanje i odluke. Povezujemo temu seksualnosti i libidalne energije sa emocionalnim i energetskim blokadama. Upoznajemo se s osnovama terapeutskog procesa kako bi mogli početi sa terapeutskim practisingom, ulazimo u temu korijena, sistematizacije i razumijevanja psihopatologija, detaljno se upoznajemo s konceptom tjelesnog oklopa kao somatizacije obrambenih mehanizama i iskustveno i teoretski usvajamo znanje za čitanje tijela koje nam priča povijest osobe. I konačno kroz kvantnu fiziku sagledavamo važnost viđenosti, intersubjektivnosti, koncepta namjere, nesvjesnog i psihopatologija.  Iskustveno radimo na simbiotskoj strukturi te na transferu i kontratransferu. Na TTRovima tema je Cjelovito Ja (Čitanje tijela, Energetske obrane, Tjelesni blokovi,  Hara).
Završni rad je ujedno i pisani i uvezani Diplomski rad koji je integracija svih uvida o sebi kroz četiri godine po temama koje smo prošli.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.