1. godina Osobnog razvoja – Program (stranica u radu)
Program iskustvenih radionica 1. godine OR-a

Cilj programa prve godine je bildanje kapaciteta polaznika za nošenje dobroga u životu i za buduće uspješno nošenje s osobnim problematikama koje će se otkrivati i prorađivati kroz program kao i osvještavanje i proradu podsvjesnih dijelova osobnosti koji nam kreiraju ponašanje, razmišljanje, odluke i unutarnja emocionalna stanja.

 • SIGURNA GRUPA – Uspostavljanje energije sigurne grupe i odnosa s ciljem otpuštanja obrambenih mehanizama, boljeg kontakta sa sobom i svojim podsvjesnim dijelovima osobnosti kao i protočnijeg i kvalitetnijeg rada.
 • SAMOREGULACIJA – Upoznavanje s tehnikama samoregulacije i povećanja stupnja prisutnosti s ciljem povećavanja kapaciteta za samostalno popravljanje unutarnjeg stanja u životu ili kod jače emocionalne pobuđenosti pri radu na sebi.
 • RESURSI – Osvještavanje vlastitih resursa koji su izvor dobroga i pozitivne energije s ciljem da se možemo vratiti njima kada to zatreba u životu ili u radu.
 • MOJE GRANICE – Rad s osobnim granicama, sagledavanje tipa vlastitih granica njihovo osvještavanje i zacjeljivanje s ciljem boljeg funkcioniranja u odnosima.
 • KONTAKT – Osvještavanje osobnog kapaciteta za uspostavljanje kontakta iz autentičnog dijela sebe, sagledavanje opstrukcija koja nas u tome priječe s ciljem uspostavljanja okvira za budući rad na sebi u svrhu povećanja kapaciteta za stvarni kontakt.
 • MASKE – Razotkrivanje lažnog i ja i osvještavanje maski iz kojih funkcioniramo s ciljem njihovog otpuštanja i veće afirmacije autentičnog, stvarnog sebe.
 • SVJESNI I NESVJESNI SRAM – Bildanje promatrača unutarnjeg srama i osjećaja nevrijednosti s ciljem otpuštanja srama i afirmiranja osjećaja: OK sam takav kakav jesam.
 • NEGATIVNA SJENA – Osvještavanje vlastitog nižeg ja i negativne dimenzije koju naš svjesni ego izbjegava sagledati s ciljem započinjanja preuzimanja odgovornosti za nju i postupnog prorađivanja i otpuštanja.
 • UNUTARNJI KRITIČAR I SABOTER – Razotkrivanje podsvjesnog unutarnjeg glasa i mehanizma koji nas sabotiraju u življenju sebe i svojih potencijala kao stalnog kritičara koji nas tjera da se osjećamo loše s ciljem postupnog otpuštanja istih.
 • PODSVJESNA KRIVA UVJERENJA – Osvještavanje podsvjesnih imidža koji se kreirali kroz rana iskustva kao simplificirani nesvjesni zaključci djeteta, a koji nam sada kreiraju život i održavaju iskrivljenu sliku svijeta i sebe s ciljem njihovog mijenjanja i otpuštanja i formiranja zdrave slike o svijetu i sebi.
 • RAD SA ADAPTIVNIM STILOVIMA PREŽIVLJAVANJA – KONEKTIRANOST (holding together, shizoidna struktura) – Osvještavanje i sagledavanje obrambenih mehanizama i prilagodbi koje je naš sustav morao aktivirati u cilju preživljavanja i nošenja s osjećajem nesigurnosti i straha zbog nepovezanosti s mamom ili šok traume tijekom prvih mjeseci života ili u intrauternoj fazi, a koji nas dana sputavaju u življenju svojih potencijala. Cilj je postavljanja okvira za budući rad s ovom tematikom.
 • RAD SA ADAPTIVNIM STILOVIMA PREŽIVLJAVANJA – UŠTIMANOST (holding on, oralna struktura) – Osvještavanje i sagledavanje obrambenih mehanizama i prilagodbi koje je naš sustav morao aktivirati u cilju preživljavanja tijekom simbiotske faze kao posljedicu ne uštimanosti s mamom i nemogućnosti namirenja, a što nam cijeli život kreira probleme u odnosima i stupnju energiziranosti sustava. Cilj je postavljanja okvira za budući rad s ovom tematikom.
 • ZAVRŠNI RAD se piše kao integracija svih introspekcija i uvida o sebi kroz terapije i radionice i prezentira pred grupom uz uvažavanje trenutne spremnosti i kapaciteta za otvaranje.
Program TTR-ova 1. godine OR-a (tjelesno terapijskih radionica)

TEMA 1. godine: JA U ODNOSIMA
– PRIHVAĆENOST – iskustvene vježbe kroz koje sagledamo koliko se na podsvjesnom nivou osjećamo prihvaćeni od svijeta
– NAMIRENOST – duboka spoznaja o vlastitim podsvjesnim emocionalnim potraživanjima uz iskustvo namirenja.
– VIĐENOST – osobni uvidi u to koliko i dalje tražimo da nas drugi dožive i osjete uz iskustvo namirenja viđenošću.
– PRIZNATOST – iskustveni uvid u naš odnos s autoritetima i osobni kapacitet za autoritet kroz iskustvo priznatosti od autentičnog autoriteta.

Program predavanja 1. godine OR-a

Kroz prvu godinu ćemo se upoznati s podsvjesnim dijelovima sebe za koje nismo ni znali da ih imamo, a koji su se formirali kroz odnose sa skrbnicima u ranom periodu i kroz cijeli život kreiraju ljudsko ponašanje, način reagiranja, percepciju, doživljaj sebe i svijeta i oblikuju naše razmišljanje. Upoznavanjem s konceptom objektnih relacija i suvremene teorije attachmenta počinjemo sagledavati kako su se formirali naši mehanizmi transfera i projekcije kroz koje imamo subjektivnu, prošlošću obojenu sliku o svijetu. Taj iskrivljeni doživljaj svijeta nam danas kvari kvalitetu života i drži nas u određenim konfliktima sa svijetom i sobom., ući ćemo u unutarnji svijet emocija, razumjeti sebe kroz funkcioniranje našeg mozga, upoznati se s Adaptivnim stilovima preživljavanja ili po Lowenu, s konceptom karakterologije, podsvjenim obrascima u partnerskim odnosima i sagledati koncept spiralne dinamike svijesti.

1. PODSVJESNI DIJELOVI OSOBNOSTI – JA KOJEG NE POZNAJEM

OsobniRazvoj_1_1
 • Kratka povijest razumijevanja psihe čovjeka i psiholoških problema
 • Pregled terapeutskih i drugih koncepata
 • Koncept objektnih relacija – temelj psihodinamskih pravaca
 • Važnost ranih odnosa za formiranje ega
 • Integrirani model podsvjesnih dijelova osobnosti: lažno ja (maska), sjena (negativna i pozitivna), ”unutarnje dijete” (nenamirene potrebe i povrede), super ego (unutarnji kritičar), promatrač (svjedok), Self (stvarno Jastvo)
 • Faze razvoja osobnosti prema razvoju nivoa svijesti – predosobno (predpersonalni nivo svijesti), osobna (personalni nivo svijesti) i nadosobna (transpersonalni nivo svijesti)
 • Definicija i suvremeno razumijevanje pojmova ego, id i superego
 • Funkcije ega
 • Obrambeni mehanizmi ega i njihova funkcija
 • Dijelovi ega – koncept persone i sjene
 • Razvojni pristup razumijevanja strukture osobnosti
 • Preduvjeti u ranom periodu za sazrijevanje formiranje zdravog ega
 • Nivoi postojanja i doživljavanja sebe – ego svjesnost, proširena svjesnost na bodimind (Wilberov kentaur), svjesnost Selfa, apsolutna svijest
 • LAŽNO JA – MASKA
 • Maska kao lažni dio osobnosti nastao u cilju adaptacije preko kojeg funkcioniramo sa svijetom
 • Funkcija maske
 • Tipovi maski i njihov korijen, razvoj, funkcija, što kompenziraju, tipično ponašanje i problemi koje kreiraju u odnosima
 • Kako dolazimo do otpuštanja maski
 • SJENA ILI ODSUTNO JA (Jungov koncept)
 • Što sve čini našu sjenu i kako se ona razvija
 • Skriveno ja, Izgubljeno ja i Zanijekano ja
 • Osvještavanje i integriranje negativne sjene kao dio osobnog razvoja
 • Osvještavanje i integriranje pozitivne sjene
 • UNUTARNJI KRITIČAR
 • Formiranje unutarnjeg kritizirajućeg glasa
 • Svjesnost o kritičaru
 • Projiciranje unutarnjeg kritičara na van i na druge
 • SAMOSVIJEST ILI OSJEĆAJ OSOBNE VRIJEDNOSTI
 • Preduvjeti za razvoj pozitivne slike o sebi i osjećaja osobne vrijednosti
 • Korijen unutarnjeg srama i kako nastaje korijen osjećaja nevrijednosti u najranijem periodu
 • Manifestiranje osjećaja nevrijednosti u životu, sa i bez kompenzacije
 • Funkcija zdravog normalnog srama i razlikovanje od osjećaja nevrijednosti
 • Ponašanja i funkcioniranja s ciljem kompenziranja osjećaja nevrijednosti
 • Sagledavanje veze između velike osjetljivosti na kritiziranje i osjećaja nevrijednosti
 • Tri tipične reakcije na aktiviranje osjećaja nevrijednosti
 • Utjecaj srama o sebi na život
 • Kako radimo na unutarnjem sramu

2. KORIJEN KONFLIKATA SA SVIJETOM I SOBOM - FORMIRANJE ISKRIVLJENE SLIKE O SEBI I DRUGIMA

OsobniRazvoj_1_2

Kroz ovo predavanje ćemo se upoznati s korijenom našeg nesporazuma sa svijetom, drugima i sobom te načinom nastanka iskrivljene slike svijeta i nas u svijetu kroz koju živimo i koja nam kvari kvalitetu života. Evidentno je da postoji značajna korelacija između rane razvojno-odnosne traume i tendencije ka nesporazumima i konfliktima osobe sa svijetom oko sebe, osjećaja neshvaćenosti, problema u odnosima, ponašanju… Sagledati ćemo od kuda to ide, kako se formiralo i što možemo danas činiti da uđemo više u mira sa sobom, svijetom, partnerom i drugima. Upoznati ćemo se s s pojmovima transfera, kontratransfera, projekcije, imidža, crno bijelog funkcioniranja, promijenjenog stanja. Sve ovo će imati za rezultat jačanje svijesti o sebi, bildanje unutrašnjeg promatrača i ulaženje u prostor iz kojeg možemo sagledati svoj subjektivni doprinos konfliktima sa svijetom i sve više moći otpuštati emocionalne naboje i nezadovoljstva zašto su neke stvari takve kakve jesu.

4. ADAPTIVNI STILOVI PREŽIVLJAVANJA - KARAKTEROLOGIJA

osobnirazvoj_1_4

Na ovome predavanju programa Osobni razvoj upoznat ćemo koje su to ljudske psihološke karakterne obrambene strukture, koje krivo opisujemo u društvu kao osobnost, ili karakter, kako su nastale i kako se mogu otpustiti. Svjedoci smo različitosti ljudskih ”karaktera” i svakodnevno gledamo kako u bliskim partnerskim odnosima unutar obitelji, u prijateljstvima ili na poslu dolazi do sraza, konflikta, povrjeđivanja i međusobnog nerazumijevanja. No, zašto smo takvi kakvi jesmo? Da li smo se takvi rodili, ili nas je nešto učinilo takvima? Suvremene spoznaje nam daju mogućnost razumjeti kako i zašto smo se i mi i osobe oko nas formirali u ono što smo sada i ujedno nam pružaju uvid u korijen onih karakternih crta koje ne volimo kod sebe ili kod drugih. Razumijevanje korijena razvoja naših trenutnih funkcioniranja nam daje i priliku mijenjanja onoga što nam smeta u nama. Zašto neki imaju silnu potrebu za kontrolom ili perfekcionizmom, zašto su neki nesamostalni i potrebiti, zašto neki dopuštaju da ih se maltretira, zašto se neki stalno nastoje dokazivati, zašto se neki boje bliskosti, mada je žele …? Mnoge iznenadi činjenica da nismo morali ovakvi biti i da još uvijek postoji potencijal promjene u ono što, kada ga osjetimo, prepoznajemo kao svoju pravu osobnost. Zanimljivo je da veliki dio onoga kako obično doživljavamo kao sebe, su naši obrambeni psihološki mehanizmi razvijeni još u periodu prije nego se aktivirala svijest o sebi i sjećanje. Ova predavanja i koncept struktura omogućavaju potpuno novi način razumijevanja samoga sebe.

3. OSOBNI RAZVOJ KROZ RAZVOJ MOZGA - KAKO DO BOLJEG FUNKCIONIRANJA U ŽIVOTU

osobnirazvoj_1_3

Kroz ovo predavanje imamo priliku razumjeti sebe i svoje reakcije i ponašanja te doživljaje svijeta, kroz uvide u razvoj i funkcioniranje vlastitog mozga. Sagledati ćemo zašto imamo reakcije koje ne želimo, ponašanja koja nam se ne sviđaju ili doživljaje koji nas bole. Nekako je oslobađajuće kada sagledamo da imamo određene probleme jer neki dijelovi mozga mozga nisu dobro umreženi i lošije funkcioniraju, ali i da to možemo to možemo “popravljati”. Ući ćemo u proces upoznavanja onoga sebe koji je nezadovoljan s nekim drugim sobom koji loše funkcionira i razlučiti tko je tu tko.

5. RAZOTKRIVANJE PODSVJESNOG FUNKCIONIRANJA U LJUBAVNIM ODNOSIMA

Osobni razvoj 1 - 5

U ovom predavanju uronit ćemo u dimenziju života koja najviše utječe na naše unutarnje stanje, a to su naši ljubavni ili partnerski odnosi. Realnost je da smo kroz te najvažnije procese vođeni podsvjesnim programima funkcioniranja, jer očigledno ne odlučujemo svjesno kad ćemo, koga ćemo i koliko voljeti ili prestati voljeti i kako ćemo reagirati, pogotovo u kriznim situacijama. Koga to biramo, kako u vezi funkcioniramo, što silno trebamo, zašto toliko boli ako ne dobivamo, zašto nije pristupačniji, ili zašto mi nije više stalo, što to ona traži od mene, zašto nije zadovoljna, pa sve ima, što joj to ne dajem… ? Razumijevanje naših tzv. ljubavnih mapa, podsvjesnih obrazaca funkcioniranja u vezama, formiranih nekada davno kada se naš socijalno-emocionalni doživljaj svijeta i veza formirao, može nam dati odgovore na ključne probleme u odnosima i doprinijeti njihovom razrješenju. Osvještavanje naših psiholoških podsvjesnih „maski“ kojima nesvjesno nastojimo dobiti ljubav i pažnju, ili izbjeći bol i rizik koje nosi dublji kontakt, značajno nam može pomoći u sagledavanju sebe i partnera (sadašnjih, bivših ili budućih).

6. NIVOI SVIJESTI - SPIRALNA DINAMIKA SVIJESTI - ZAŠTO SE NE RAZUMIJEMO

osobnirazvoj_1_6

Zašto ljudi imaju različite vidove razmišljanja i doživljavanja svijeta? Zašto se nekada bračni partneri, braća i sestre, kolege na poslu ili prijatelji očigledno jako razlikuju u svjetonazorima i nikakvi argumenti ne pomažu u međusobnom uvjeravanju?

Zašto se tako često očigledno inteligentni ljudi ne mogu složiti niti dogovoriti oko nekih pitanja? Zašto se nekada raspadaju veze i prijateljstva jer više nemamo o čemu pričati?

Nastojanje da bolje razumijemo psihološko i emocionalno funkcioniranje osobe ne bi bilo cjelovito bez poznavanja pojmova nivoa svijesti ili spiralne dinamike svijesti.

Što je zajedničko osobama u određenim političkim strankama i konačno, zašto se u svjetonazoru međusubno razlikuju određene države ili nacije.

Kada se upoznamo s principima spiralne dinamike svijesti i povežemo nivoe svijesti s funkcioniranjem mozga, bolje ćemo razumijeti sebe, ljude oko sebe, cijelo društvo i ljudsku povijest.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.