Curriculum programa IPD Centra
Curriculum programa edukacije i treninga za terapeuta Integralne tjelesno orijentirane psihoterapije u IPD Centru

Program je razvijen integracijom koncepata Bioenergetske analize, Core Energetix-a i spoznaja iz suvremenih tjelesno orijentiranih psihoterapijskih pravaca integriranim sa attachment-u orijentiranim psihodinamskim pravcima koji njeguju odnos bliskosti, povjerenja i posvećenosti klijentu. Program je razvijan kroz period od desetak godina. Koncept Centra, koncept edukacije i treninga, kao i teoretski dio programa (Programi: Roditeljstvo i rani razvoj, Rani razvoj utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeuta ITOP-a) je autorski rad Tomislava Kuljiša (bibliografija je na dnu), a koncept radionica je razvijan godinama radom i iskustvom cijelog terapijskog tima na osnovu njihovih edukacija u:
– Center for intentional living (New York) koji njeguje spoj tjelesno orijentirane psihoterapije (Alexis Johnson, Phd i Judith Schmrauh Phd  su učenice J. Pierrakosa) sa attachmentu orijentiranim psihoterapeutskim pravcima,
– Centru za integrativni razvoj Zagreb
– Snow Lion škole u Francuskoj
– Somatic Experiencing treningu po Peteru Levinu
– Core Energetixu sa Zigmmarom Gerkenom.

Program se sastoji od tri razine:
–       1. Pripremnog programa Rani razvoj – utjecaj na život (dva mjeseca) kroz koji polaznici dobiju teoretski i iskustveni uvid u svoj rani period i iskustva koja su ih formirala kao i priliku da osjete tjelesno-orijentirani rad na sebi i procjene da li žele ići u Osobni razvoj.

–       2. Transformativnog programa Osobni razvoj (4 godine) koji ima za cilj daljnje emocionalno, psihološko i duhovno sazrijevanje kroz tjelesno orijentirani rad kao i rješavanje osobnih problematika, trauma, transfera i ostalih problematika formiranih u ranom periodu. Vjerujemo da su emocionalna zrelost, osobni integritet, sposobnost kritičkog samosagledavanja i kapacitet za biti prisutan i biti u kontaktu s drugim ljudskim bićem čine osnovne predispozicije za terapeuta. Stoga je program prve tri godine primarno posvećen tim postignućima kod studenata kako bi u trening za teraputa ušli oni koji doista imaju zrelost i kapacitet za biti psihoterapeut. Na trećoj godini ih ohrabrujemo da počnu promišljati o sebi kao budućem terapeutu. Na četvrtoj godini počinje Terapeutski practising (TP) za one koji su po svojoj procjeni kao i procjeni terapeutskog tima spremni za upis Terapeutskog treninga tj 5. i 6. godinu. TP, pored strukturiranog programa učenja u terapeutskih tehnika, podrazumijeva kontinuirani rad studenata s klijentima uz intenzivnu individualnu i grupnu superviziju. Ostali završavaju Osobni razvoj ili nastavljaju s radom na sebi dok eventualno ne budu spremni na upis TT-a

–       3. Terapeutski trening (TT) traje petu i šestu godinu i podrazumijeva, uz daljnji rad na sebi, vrlo intenzivan rad u vidu dodatne intenzivne edukacije o terapiranju koju provode treneri i supervizori IPD tima kao i vanjski treneri i supervizori (H. Steckel i O. Trapp). Program podrazumijeva intenzivan ritam individualnih supervizija i supervizijskih grupa uz obavezan rad s klijentima.

A man jumps from a large ledge over a pristine river, his arms out like he's flying.  Horizontal image.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.