Dubravka Rodić (Zagreb)

SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a

Punopravni član EABP-a European Association for Body Psychotherapy
Studirala sam i diplomirala na Ekonomskom fakultetu prema prikrivenoj uputi moje okoline, jer u životu treba raditi nešto sigurno i unosno. Čežnja mi je bila rad s ljudima. Radila sam deset godina u privatnom sektoru, a trenutno, isto toliko radim u javnom sektoru. U svakom poslu sam tražila i ostvarivala kontakt više od samog ispunjavanja zadataka. Kad sam ispunila osnovna očekivanja moje okoline i počela raditi, imala osjećaj da u mojem životu sve stoji, da sam samo dobro adaptirana a da moje kreacije nema, odnosno ona je prilagođena drugima. Pohađala sam razne grupne i individualne radionice i edukacije. Najviše koristi sam osjetila kroz tjelesno orijentirane tehnike, kroz koje sam počela osvještavati vlastite obrasce ponašanja u svim aspektima svog života. Svijest o tome i volja za promjenom je odradila svoje. Krenula sam na četverogodišnju edukaciju u Centru za integrativni razvoj – škola tjelesno orijentirane integrativne terapije i duhovnosti. Motivacija je bio moja osobna problematika, pri završetku školovanja sam osjetila sam koristi dubinskog rada i prepuštanja, a time i potrebu da svoje iskustvo dijelim dalje i započela sam svoj rad s ljudima kroz individualne terapije. Po završetku četverogodišnje edukacije u CIR-u upisujem dvogodišnju edukaciju iz programa razvoja i integracije osobne moći, liderstva i seksualnosti. Nakon toga slijedi moj rad u IPD Centru, od samog osnivanja i početka radionica Osobnog razvoja. Danas radim kao terapeut i voditelj radionica u IPD Centru.