Jelena Dadić (Zagreb)

terapeutkinja ITP-a, član EABP-a

 

Kroz cijeli moj život uz sve druge dobre stvari ipak sam se za moj ukus prečesto osjećala izgubljeno, pristajala na faze života kojeg nisam željela, nosila strahove koji nisu bili racionalni ali su za mene bili često prejaki … Željela sam da mi bude bolje da se osjećam sretnijom, spontanijom, životnijom ali nisam znala kako doći do toga.
Danas nakon šest godina Osobnog razvoja kada znam od kuda mi to sve, zašto sam tako funkcionirala, što me je formiralo i odredilo moj dosadašnji život drugačije gledam na svoju prošlost i drugačije i sa više prihvaćanja doživljavam samu sebe. Svjedok sam svog izrastajućeg kapaciteta da budem tu za sebe kako bih mogla biti tu za druge. Osjećam tiho ispunjavajuće zadovoljstvo kada vidim da su moje sadašnje rekcije, načini doživljavanja zahtjevnih situacija, moje unutarnje stanje puno drugačiji i bolji nego prije nego sam počela s radom na sebi. I imam sve više prihvaćanja seme sebe i onda kada mi to ne polazi za rukom da budem već sada tamo gdje bih htjela biti jer sam svjesna da mi treba još vremena da i te zaostale dijelove sebe proradim. Najviše me ispunjava osjećaj da u radu s kijentima uspješno prolazimo faze koje sam i sama prolazila i svjedočim promjenama i transformacijama u ljudima u kojima postaju sve više svoji, otvoreniji, stvarniji i sretniji. Zahvalna sam da prolazim ovaj put i imam priliku sudjelovati i doprinositi rastu i osobnom razvoju drugih ljudi.