Sonja Lovrenović

Sonja Lovrenović

TERAPEUT, VODITELJ RADIONICA RAR I PREPORAĐANJE

Radeći desetak godina kao odgajateljica u dječjem vrtiću, neprestano sam svjedočila i istraživala razne aspekte koji utječu na psihološki i emocionalni razvoj nas kao ljudskih bića od najranije dobi. Kako me oduvijek zanimalo bogatstvo unutarnjeg svijeta ljudskih bića, na osobno putovanje krećem prije sedam godina, nakon što sam rodila drugo dijete, kada sam upisala Centar za integrativni razvoj. Kako sam završila i poslijediplomski studij u okviru istog Centra, ubrzo počinjem razvijati vlastitu praksu kao integrativni terapeut, radeći individualne terapije, savjetovanja, pišući blogove i vodeći radionice s temama osvještavanja naših nesvjesnih uvjerenja koja su nam ponekad prepreka da živimo kvalitetnijim i ispunjenijim životom. Posebno me inspirira rad sa ženama i ženskom energijom; istraživanje i osvještavanje koliko toga nosimo u svom energetskom polju kao žene, koja smo to nesvjesna uvjerenja preuzele od naših majki, rastući i razvijajući se s njima, vjerujući da su naša i da ih i dalje moramo nositi, čak i kad postanu destruktivna? Koja su to uvjerenja koja želimo prenijeti našim kćerima, našoj djeci? Koliko si kao žene dozvoljavamo živjeti svoje emocije i voditi brigu o sebi? Stoga su mnoge teme na radionicama o ženskoj senzualnosti proizašle iz rada s mojim klijenticama, inspirirane svakodnevnim životom kojeg oblikujemo kao žene.