Program Osobni razvoj (OR)

U čovjeku oduvijek tinja svjesno ili nesvjesno temeljna potreba za daljnjim razvojem i transformacijom. U sebi nosimo potrebu za širenjem i oslobođenjem tj realizacijom onoga što u sebi istinski jesmo. Nosimo čežnju za otpuštanjem obrambenih barijera koje nas odvajaju od drugih i za odbacivanjem lažnog sebe kojeg živimo izdajući stvarnog sebe. U našoj biti je iskonska žudnja da budemo poznavani, viđeni, priznati i prihvaćeni onakvi kakvi jesmo. Nesvjesno stremimo k tome da dođemo u kontakt s dijelovima sebe koji su smrznuti i odcjepljeni i koje nam nedostaju.

Mi smo konstruirani za daljnji rast i samoiscjeljenje kao i za otklanjanje prepreka daljnjem razvoju i popravljanju samoga sebe. Na tom putu stoje naši podsvjesni otpori i davno instalirani strahovi od nečega novog i nepoznatog, od promjene, strah da to što jesmo duboko u sebi u biti ne valja.

Upravo će sposobnost da se oduprem vlastitim otporima i da ih vidim i osvijestim presuditi da li ću početi raditi u cilju mog širenja, realizacije, otpuštanja strahova, oslobođenja onoga što jesam, ostvarivanja većeg mira u sebi….ili ću i dalje ostati zarobljenik svoje podsvijesti i odživjeti svoj život nesvjestan svojih potencijala.

Svjesni um nije ishodište ili izvor ljudskog ponašanja; zapravo, nagoni se nesvjesno aktiviraju, a uloga svijesti je da bude čuvar i daje smisao nakon što se akcija dogodila.

-Michael Gazzaniga, 1985., Wagner, 2002

Pogledajte video serijal o OR i saznajte…

Kroz ovi predavanje željeli bismo bih dati sliku koja nedostaje u širem društvu o tome što osobni razvoj jeste. Uvodni dio nam pojašnjava poziciju osobnog razvoja u društvu i navodi zašto najčešće samo razumijevanje i spoznaje o tome gdje je problem ili savjeti što bismo tada trebali nisu dovoljni. Predavanje će biti prilika da se upoznamo s pojmovima kao što su: prorada emocija, tjelesna memorija, što znači biti u tijelu ili biti povezan sa sobom…

Ovi pojmovi su ključ razumijevanja dubokog rada na sebi kroz rad na implicitnoj memoriji, podsvijesti koja nam određuje misli i stavove, tjelesnim emocionalnim blokadama…Pored uobičajenog rada na sebi po sistemu top – down tj. terapija i tehnika koje nastoje promjenom ponašanja ili misli utjecati na unutarnje stanje osobe, postoji i botom – up pristup gdje se mijenjaju na najdubljem podsvjesnom nivou programi koji upravljaju našim ponašanjima, doživljavanjem svijeta i našim mislima. Obzirom da je tako duboka podsvijest koja se formirala u prvim godinama života dio sustava tjelouma (bodymind), da bismo u njoj nešto promijenili moramo raditi s dubokim tzv. primarnim emocijama, bazalnim impulsima, somatiziranim stanjima i potisnutim emocijama.

Najčešće nismo niti svjesni da neku problematiku koju imamo možemo mijenjati te da ne moramo ostati takvi kakvi jesmo, ako s tim kako trenutno funkcioniramo nismo zadovoljni. Kroz ovaj dio želimo sagledati što to sve može biti predmet rada na sebi i osobnog razvoja u IPD centru.

Nepoželjna stanja, ponašanja ili emocije koje nam kvare kvalitetu života imaju svoj izvor o kojem se još uvijek premalo  zna u našem društvu. Najčešće mislimo da smo se takvi rodili i da ćemo uvijek ostati takvi, ili mislimo da smo si sami krivi što se tako ponašamo ili osjećamo u sebi. Spoznaja o stvarnom korijenu ljudske problematike nam ukazuje da doista nismo mi krivi za to, ali smo jedini odgovorni koji to mogu popraviti kroz odgovarajući rad na sebi.

Ako želimo dosita raditi na dubokoj transformaciji podsvjesnih obrazaca, krivih uvjerenja, potisnutih emocija…moramo ići duboko u svoj sustav tamo gdje se problemi i nalaze. U tom cilju je neophodan rad s tijelom (cjelokupnim organizmom), impulsima, primarnim emocijama odnosno najdubljim programima našeg funkcioniranja. Kada na toj dubokoj razini dođe do promjene, mijenja se i naše ponašanje, emocionalno stanje postaje bolje i jednostavno se osjećamo cjelovitije, životnije i staabilnije u svome tijelu. U ovom dijeli želimo približiti načine rada u IPD Centru koje doista shvatimo tek kada imamo osobno iskustvo kroz rad u grupi ili individaualnoj terapiji.

Naslov

Pojam osobni razvoj se danas sve češće spominje i mnogi ljudi nastoje raditi na sebi na vrlo različite načine koristeći različite tehnike od plesa do duhovnosti. Obično intuitivno krećemo od onih blažih, za koje u određenom trenutku imamo kapacitet, a kada smo spremni nalazimo nešto novo i moćnije tj. upravo ono što nam u tom trenutku treba.

Uobičajeni i česte problematike odraslih u emocionalnom i psihološkom funkcioniranju te osjećaju sebe ne moraju biti naša sudbina. Možemo kroz duboki strukturirani rad dovršavati svoj razvoj tamo gdje smo zapeli i postajati funkcionalniji, odnosno onakvi kakvi smo trebali biti da smo imali sve potrebne uvjete za cjeloviti rani razvoj. Preduvjet je da prvo sebi priznamo da nismo zadovoljni svojim funkcioniranjem te da je problem u nama, a ne vani. Polako kroz rad na sebi u programu Osobni razvoj upoznajemo svoj unutarnji svijet, pravimo reda u njemu i postajemo sve mirniji u sebi, zreliji i funkcionalniji sa svijetom oko sebe.

Interpersonalno funkcioniranje:

 • želja za boljim i dubljim partnerskim odnosima
 • želja da smanjim ovisnost i potrebitost za drugima
 • želja za većom roditeljskom kompetencijom
 • želja da bolje osjetim i doživim druge ljude i imam jaču empatiju
 • želja da ostvarim snažniji osjećaj pripadanja i povezanosti sa svijetom
 • želja da se mogu slobodnije i jasnije izraziti među drugima

Unutarnje emocionalno stanje:

 • želja da se oslobodim straha i napetosti
 • želja za boljim kontroliranjem snažnijih emocija
 • želja za boljim kontaktom s emocijama
 • nezadovoljstvo zbog stalnog potiskivanja emocija
 • želja za snažnijom unutarnjom motivacijom
 • potreba da znam što doista želim i hoću u životu
 • potreba za snažnijim osjećajem životnosti
 • potreba za unutarnjim mirom

Unutarnje psihološko stanje:

 • želja da bolje upoznam samoga sebe
 • potreba da izgradim veći osjećaj sigurnosti i osobne vrijednosti
 • potreba za većim povjerenjem u sebe i život
 • potreba da više imam sebe i da se mogu bolje zauzeti za sebe
 • potreba za snažnijom unutarnjom motivacijom i osjećajem smisla
 • želja za snažnijim osjećajem prisutnosti u sadašnjem trenutku
 • želja da se riješim štetnih obrazaca ponašanja

Program Osobni razvoj je zasnovan na integraciji znanja iz: razvojne i kliničke psihologije tjelesno orijentiranih psihodinamskih pravaca, interpersonalne neurobiologije, suvremene teorije attachmenta (privrženosti), teorije regulacije afekta,  objektnih relacija, bioenergetike, integralne teorije… što sve čini temelje Integralne tjelesne psihoterapije za koju je OR ujedno i temeljni dio edukacije.

Naš rad se zasniva na integrativnom pristupu znanjima o čovjeku i nastoji uključiti više postojećih koncepata i epistemologija koje omogućavaju duboko razumijevanje čovjeka i njegovih problema, kao i rješenja tih uobičajenih ljudskih problema koji kvare kvalitetu života. U radu nastojimo integrirati psihoterapeutske pristupe koji omogućavaju rješavanje tih problema kao što su tjelesno orijentirane psihoterapije i klijentu orijentirane psihoterapije (two person psychotherapy). Programi Rani razvoj – utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeute ITP-a su razvijeni integracijom spoznaja i radova mnogih znanstvenika i autora koji se navode u ovoj rubrici. U našem radu njegujemo avangardni holistički pristup razumijevanju čovjeka kroz integriranost (podsvjesnog) uma i tijela (koncept tjelouma), kao i odlučujući utjecaj kvalitete cjeloživotnih interpersonalnih i emocionalnih odnosa na psihološki, neuro-biološki i emocionalni ustroj ljudskog bića. U radu polazimo od ključne spoznaje da utjecaj kvalitete interpersonalnih odnosa na unutarnje stanje osobe, njenu fiziologiju te neurološki i energetski sustav se definira u ranim odnosima djeteta sa skrbnicima i kasnije se manifestira u svim drugim odnosima kroz život (pogotovo u partnerskim odnosima). I teorija i praksa nam pokazuju da individualni terapeutski rad s klijentom kao i rad u grupi kroz program omogućavaju prepravak povrjeđujućih odnosa i zacjeljenje emocionalnih rana te dovršavanje razvojnih procesa u osobi što vodi većem stupnju emocionalne i psihološke zrelosti i integriranosti.

Koliko osobno duboko možemo ući u svoj unutarnji svijet emocija i podsvjesnih obrazaca te razriješiti unutarnju problematiku (između ostalog, proradom zablokiranih emocija i impulsa) te tako formirati zreli i cjeloviti ego, toliko visoko se možemo povezati s duhovnim aspektima i početi živjeti smislenijim životom povezani s nečim većim od svog ega. U tom cilju su razvijeni naši programi koji objedinjavaju radove navedenih znanstvenika i autora koji u biti govore o istoj temi spoznavanja čovjeka, često s vrlo različitih pozicija. Dublje razumijevanje tih koncepata nam otkriva da različite koncepcije i epistemologije u biti govore o istom samo koriste nešto drugačiji riječnik i daju nešto drugačija viđenja.

Razumijevanje ranog razvoja

Među prvima su važnost ranih iskustava iz prvih godina djeteta, pogotovo trumatskih kroz svoj rad sagledali još Sigmund Freud, Joseph Breuer, Pierre Janet, ali društvo tada i još dugo nije bilo spremno prihvatiti da je rana trauma (pogotovo rano seksualno zlostavljanje) bio najčešći uzrok psiholoških problema kod žena, tada nazivanih histerija.

Dr. Jean Piaget otvara vrata razumijevanju djetetovog razvoja, pogotovo kognitivnog.

O važnosti emocionalnih iskustava sa skrbnicima iz prvih godina djeteta se govori još od vremena Dr. Otto Ranka koji postavlja koncept objektnih relacija, a Dr. Melanie Klein, Dr. R. Fairbairn i drugi nastavljaju unaprjeđivati taj važan koncept. Dr. Konrad Lorenz sagledava poriv za instinktivno emocionalno povezivanje životinja sa skrbnicima, a Dr. Harry Harlow, kroz svoje povijesno važne eksperimente, otkriva koje posljedice kod mladunčadi majmuna, pa time i kod djece, ostavlja nedostatak majčinstva. Njegov suradnik Dr. James W. Prescot nastavlja njihov zajednički rad razvijajući koncept korijena nasilnosti kod čovjeka.

Teorija povezanosti (privrženosti) ili Attachment theory Dr. Johna Bowlbya sredinom pedesetih konačno postavlja koherentnu teoretsku osnovu kroz koju se počinje sagledavati i razumijevati važnost kvalitete odnosa djeteta sa skrbnicima (primarno majkom) za njegovo cjeloživotno funkcioniranje. Radovi Dr. Donalda Winnicotta koji duboko sagledava organizmičku vezu majke i djeteta, Dr. Marie Ainsworth koja razvija Strange situation eksperiment za utvrđivanje tipa povezanosti, kao i prethodnika kao što su Dr. Margaret Mahler koja postavlja koncept razvojnih faza simbioze i separacije, Dr. Daniel Stern koji povezuje psihoanalizu s novim razvojnim modelima razumijevanja ranog razvoja, Dr. P. Fonagy i dr. su počeli razvijati stvarnu sliku o čovjeku i preduvjetima njegovog cjelovitog razvoja u ranom formativnom periodu.

Dr. William i Martha Sears uspješno (konačno zvanično) uključuju Bowlbyjev koncept emocionalne povezanosti (privrženosti) u praktično roditeljstvo i daju ogroman doprinos širenju ovih spoznaja u društvo kroz svoje knjige.

Dr. Gordon Neufeld daje svjež i suvremen pristup razumijevanju djeteta i viziju cjelovitog roditeljstva.

Dr. Joseph Chilton Pearce otvara nove dimenzije u razumijevanju ranog perioda.

Razumijevanje partnerskih odnosa

Koncept sigurne i nesigurne emocionalne povezanosti (privrženosti) djeteta kroz radove Dr. Mary Main, Dr. Kim Batolomew i Dr. Leonard Horowitz omogućava sagledavanje i opisivanje stilova vezivanja kod odraslih i korijena problematičnog funkcioniranja u ljubavnim odnosima.

Ti uvidi su omogućili razvoj psihoterapijskih pravaca za rad s parovima koje razumiju stvarni korijen partnerski nesporazuma i emocionalne boli. Dr. Harwille Hendrix, sagledavajući kako naše nesvjesno odabire za partnera osobu koja ima tendenciju povrjeđivanja kao što su imali roditelji razvija Imago terapiju, a Dr. Sue Johnoson razvija Emotionally focused theraphy (EFT) koja kroz proces od devet koraka vodi par ka sagledavanju obostrano nenamirivanih primarnih potreba (attachment needs) i emocionalnom zbližavanju.

Razvoj terapeutskih koncepata za rad s šok traumom i ranom traumom

Iznimnu ulogu u razumijevanju čovjeka je odigrao rad Dr. Wilhelma Reicha i Dr. Alexandera Lowena koji su među prvima počeli povezivati psihu i tijelo i otvorili put tjelesno orijentiranoj psihoterapiji. Koncept karakternih obrana i somatiziranih emocionalnih oklopa pruža potpuno novi način razmišljanja o posljedicama ranih povrjeđujućih emocionalnih iskustava i otvara put novom psihoterapeutskom pravcu rada s tijelom.

Dr. John Pierrakos razvija s Dr. Alexanderom Lowenom Institut bioenergetike, a s Evom Pierakos razvija Core energetic koncept terapije, a koji stavljaju rad s tijelom u centar psihoterapije.

Za razliku od klasičnih talk teraphy te analitičkih psihoterapija, tjelesno orijentirane psihoterapije rade na cijelom organizmu, na dubljim dijelovima mozga, na autonomnom živčanom sustavu, na somatiziranim posljedicama povrjeđujućih iskustava i proradom zablokiranih ili potisnutih emocija čine korjenite promjene u nervnom, energetskom i fiziološkom sustavu osobe što mijenja unutarnje emocionalno stanje i posljedično omogućava promjenu percepcije, reagiranja pa time i načina razmišljanja i viđenja problema.

Dr. Peter Levine daje enorman doprinos rješavanju traume kroz razvoj Somatic experiencing koncepta koji je duboko ugrađen u rad našeg Centra.. Dr. David Berceli sagledava važnost tremora za rješavanje traume i razvija Tension stress trauma release (TRE).

Dr. Janina Fisher i Dr. Pat Ogden i Minton Kekuni nastavljaju razvijati ovo područje kroz Sensorymotor psychotheraphy institute u cilju rješavanja posljedica traumatskog stresa i nesigurne povezanosti (privrženosti).

Ron Kurtz, kao njihov prethodnok i učitelj, kroz Hakomi metodu i Hakomi institut razvija još jedan dragocjen pristup dubokoj nutarnjoj transformaciji čovjeka.
Lisbet Mercher razvija fascinantan koncept Bodynamic, somatske razvojne psihologije koji nas uvodi u svijet integriranja psihe i anatomije.

Razvoj energetskih terapeutskih pristupa

Najcjelovitiji doprinos razumijevanju energetskog funkcioniranja ljudskog sustava te posljedicama traume i povrjeđujućih iskustava na energetski sustav tijela dale su Barbara Ann Brennan i Anodea Judith, koje su neovisno koncept karakternih obrana objasnile kroz promjene u energetskim centrima i energetskom sustavu i dale novu perspektivu koja je uključila i energo terapiju u rad s ranom traumom.

Iznenađuje koliko je područje bioenergetike komplemetarno neuroznanstvenim spoznajama i tjelesno orijentiranim psihoterapeutskim pravcima te kako integriranje ovih pristupa daje cjelovitiji uvid u funkcioniranje čovjeka te razumijevanje posljedica povrjeđujućih iskustava kao i načina njihovog razrješavanja.

Interpersonalna neurobiologija

Zanimljivo je da danas najviše spoznaja o preduvjetima cjelovitog ranog razvoja (roditeljstvu) te o otklanjanju posljedica neadekvatnog ranog razvoja (psihoterapiji) dolazi upravo iz područja neuroznanosti. Zahvaljujući radu suvremenih eminentnih znanstvenika koji imaju sposobnost integracije različitih grana znanosti posljednjih desetak godina se rađa nova znanost interpersonalna neurobiologija (IPNB) koju jako dobro razumiju oni koji djeluju na području ranog razvoja i na području tjelesno orijentiranih psihoterapeutskih pravaca.

O interpersonalnoj neurobiologiji danas govore mnogi aktualni znanstvenici od kojih je najpoznatiji Dr. Daniel Siegel koji je i osnivač IPNB-a. Njegov doprinos razvoju i popularizaciji ovih važnih spoznaja je nemjerljiv.

Dr. Allan Schore nadograđuje teoriju povezanosti i postavlja koncept teorije regulacije te briljantno integrira neuroznanost i razvojne pristupe. Njihov rad je u srži svih programa ovog Centra.
Dr. Jaak Panksep uvodi pojam afektivne neuroznanosti koja nam osvjetljava najdublje korijene psiholoških i emocionalnih problema čovjeka te daje objašnjenje zašto su tjelesno orijentirane psihoterapije tako uspješne. Također, kroz svoj rad na životinjama daje razumijevanje primalnih emocija koje rukovode našim ponašanjem i ukazuje na to kako je poremećaj u njihovom procesiranju u osnovi psihičkih i somatskih zdravstvenih odstupanja kod ljudi.

O ranoj razvojno-odnosnoj traumi

Dr. Bessel van der Kolk sa suradnicima postavlja povijesni Prijedlog za uvrštavanje rane razvojne traume u DSM 5 i time otvara put za službeno prihvaćanje i razumijevanje utjecaja interpersonalne rane traume na razvoj mozga.

Dokument: Proposal to include a delopmental disorder diagnosis for children and adolescents in DSM5

Dr. Bruce Perry nastavlja kroz svoj rad u Child trauma academy produbljivati i širiti saznanja o utjecaju povrjeđujućih iskustava na biologiju mozga i time ne ponašanje djeteta i sutrašnje osobe.

O utjecaju rane traume na cjeloživotno zdravlje

Dr. Vincent Felitty i dr. Robert Anda razvijaju Adverse child experience (ACE) study koja po prvi put na više od 17.000 ispitanika pokazuje jasne posljedice ranih povrjeđujućih iskustava na fizičko i psihičko zdravlje odraslih te na dužinu života.

Dr. Gabor Mate kroz svoje knjige i svoj rad dorinosi širenju spoznaja o vezi ranih povrjeđujućih iskustava s oboljenjima u odraslom periodu kao što su, karcinom, artritis, kardiovaskularne bolesti … te ukazuje na stvarne korijene ovisnosti.

Dr. J Schonkoff i drugi znanstvenici s Harvarda kroz Center on developing child polako mijenjaju paradigmu o roditeljstvu, medicini, psihoterapiji…i jasno i nedvojbeno ukazuju na nužnost da društvo učini pomake u podršci roditeljstvu i ranom razvoju kako bi time preveniralo veliki dio bolesti i zdravstvenih problema kroz život i ukazuje na ranu traumu kao glavni korijen psiholoških, ali i somatskih problema u odraslosti.

Transpersonalna razina

Transpersonalne razine u razumijevanju čovjeka, njegove podsvijesti, kolektivne svijesti te sagledavanje duhovnih iskustava je počeo razotkrivati C. G. Jung, a rad Dr. S. Grofa nam omogućava uvid i određeno razumijevanje dimenziju čovjeka koja je dublja od ega.

Teoretsku podlogu koja omogućava integriranje svih ovih radova, koncepata i načina razumijevanja čovjeka daje Ken Wilber koji razrađuje Spiralnu dinamiku svijesti Dr. Clare Gravesa i njegovih učenika Don E. Becka i Christophera Cowana. Wilberova Integralna teorija je osnova razumijevanja čovjeka u našoj školi i omogućava nam da uvidimo istinitost u svakom konceptu i pristupu bez obzira na njihovu različitost i međusobno nepriznavanje te kroz konzilijarnost i sinergiju ostvarimo cjelovit pogled na čovjeka te uzroke i načine rješavanja njegovih problema.

BIBLIOGRAFIJA PO KOJOJ SU RAZVIJENI PROGRAMI RAR, OR I TT

BOOKS:

Alexander Lowen:

Bioenergetics: The revolutionary Therapy That Uses the Language of the Body to Heal the Problems of the Mind

The Voice of the Body

The Language of the body

Pleasure: A Creative Approach to Life

The Way to Vibrant Health

The Betrayal of the Body

Alice Miller:The Body Never Lies

Banished Knowledge: Facing Childhood Injuries

Prisoner of Childhood:

The Drama of the Gifted Child and the Search for the True Self

Allan Schore:The Science of the Art of Psychotherapy

Affect Regulation and the Repair of the Self

Affect Dysregulation and Disorders of The Self

Anodea Judith:Eastern Body Western Mind
Antonio Damasio:Self Comes to Mind: Construction of the Conscious Brain

The Filing of What Happens: Body and Emotions in the Making Consciousness

Arthur Janov:Primal Scream
Barbara Ann Brennan:Hands of Life

Light Emerging

Bessel van der Kolk:The Body Keeps the Score: Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma
Bruce Lipton:The Biology of Belief
Bruce Perry:Born for Love
Candace Pert:Molecules of emotions Your Body is Your Subconscious Mind
Carl Jung:Man and His Symbols
Christiane Northrup:Mother Daughter Wisdom
D. W. Winnicott:The Child, the Family and the Outside World
Danah Zohar and Ian Marshall:SQ – Connecting With Our Spiritual Intelligence
Daniel Goleman:Emotional Intelligence
Daniel Siegel:The Neurobiology of WE: How Relationships, the Mind, and the Brain Interact to Shape Who We Are

Interpersonal Neurobiology

The Whole Brain Child

Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain

Parenting From Inside Down

The Mindful Therapist

No Drama Discipline

Healing Trauma: Attachment, Mind, Body and Brain

Daniel Stern:The Birth of a Mother The Interpersonal World of the infant
The Present moment in Psychotherapy and Everyday Life
David Berceli:The Revolutionary Trauma Release Process
David Richo:How to Be an Adult
Diane Fosha and Daniel Siegel:The Healing Power of Emotion
Diane Poole Heller: Healing your Attachment Wounds
Eckhart Tolle:The Power of Now
The Journey into Self
A New Earth
Oneness with Whole Life
Ernest Rossi:The Psychobiology of Gene Expression
Erwin Laszlo:What is Reality
Eugene T. Gendlin:Focusing
Gabor Mate:When The Body Says No

In the Realm of Hungry Ghosts

Gordon Neufeld:Hold on to Your Kids
Harville Hendrix:Keeping the Love You Find

Getting the Love You Want

Receiving Love

Iain McGilchrist:The Master and his Emissary

The Divided Brain and the Search For Meaning

Jaak Panksepp:The archeology of the Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion
Jalieh Juliet Milani and Alessandra Shepard:Flexing Your Soul
James Prescot:The Origin of Love and Violence Sensory Deprivation and the Developing Mind
Janine Fischer:Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors
Jeffrey Schwartz:The mind and the Brain
Jim Ottaviani:Wire Mother: Harry Harlow and the Science of Love
John Bowlby:Attachment: Attachment and Loss

Separation: Anxiety and Anger

Loss: Sadness and Depression

John Pierrakos: Core Energetics – Developing the capacity to Love And Heal
Joseph Chilton Pearce:Evolutions end
Josephine Klein:Our Need for Others and Its Roots in Infancy
Ken Wilber:No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth

Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy The Simple Feeling of Being

Laurence Heller:Healing Developmental Trauma
Lisbeth Marcher and Sonja Fich:Body Encyclopedia
Margaret Mahler:The Psychological Birth of the Human Infant Symbiosis and Individuation Separation-Individuation
Margaret Wilkinson:Coming into Mind: The MInd Brain Relationship: a Jungian Perspective
Mark Lindsay:Fascia: Clinical Application for Health and Human Performance
Marshall Rosenberg:Nonviolent Communication

The Surprising Purpose of Anger

Melanie Klein:Love Guilt and Reparation
Rene A. SpitzThe First Year of Life
Pat Ogden and Kekuni Minton:Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy
Peter Fonagy:Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self
Peter Levine:Waking the Tiger: Healing Trauma In an Unspoken Voices:

How the body Releases Trauma and Restores Goodness Healing Trauma:

A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body

Robert Scaer:The body Bears the Burden: Trauma, Dissociation and Disease
Sandy Hotchkiss:Why it is Always About You: The Seven Deadly Sins of Narcissism
Sheldon Kopp:Back to One: Practical Guide for the Psychotherapists
Stanley Keleman:Emotional Anatomy
Stephen Porges:The Polyvagal Theory: Neuropsychological Foundations of emotions, Attachment, Communication and Self-regulation
Steven Johnson:Character Stiles
Steven Kessler:The 5 Personality patterns
Susan Forward:Toxic Parents
Susan Johnson:Hold Me Tight Becoming a Emotionally Focused Couple Therapist
Susan Thesenga:The Undefended Self
Thomas Lewis, Fari Amini, Richard Lannon:A General Theory of Love
Vincent Felitti and Robert Anda:Documents about ACE Study
Wilhelm Reich:The Function of The orgasm

Character Analysis

William and Martha Sears:The Attachment Parenting Book The Baby Book

 

VIDEO LECTURES:

Robert Glazer P.h.D (The Florida Society for Bioenergetic Analysis):
Bioenergetic Body Reading,
Bioenergetic Body Armoring
Bioenergetic Therapy Techniques

Bessel van der Kolk:
Neurosciences and Trauma Therapy
Trauma and Attachment
Trauma, Memory and the Body
Developmental Trauma Disorder
The impact of Early Life Trauma
When Talk isn’t Enough

David B. Chamberlain:
Discovering the Mind of the Prenatal

Ogden, Siegel, Porges, Lanius, Levine, Van der Kolk, Schwartz:
NICABM: Program: Rethinking Trauma

Stephen Porges
A neural Love Code – The Body Needs to Engage and Bond

Pat Ogden, PhD; Ruth Lanius, MD, PhD; Ron Siegel, PsyD; Bill O’Hanlon, LMFT; and Joan Borysenko, PhD
NICABM Program: Treating Trauma

Janina Fisher:
Overcoming Trauma-Related Shame and Self Loathing
Shame and Self Loathing in the Treatment of Trauma

David Feinstein P.h.D. and Donna Eden:
Energy Medicine in the Treatment of Trauma

Gordon Neufeld:
Making sense of kids

Ken Wilber:
Big Mind
Integral Meditation
Body Workout
3-2-1 Process
AQAL Framework

Daniel Siegel:
Neural Integration and Psychotherapy
Clinical Implications of Neuroplasticity
Clinical Implications and Applications of the Adult Attachment Interview

 

Osobni razvoj je u osnovi dovršetak inhibiranih ranih razvojnih procesa koji su se trebali odvijati unutar ranog attachmenta djeteta s roditeljima, primarno majkom, kao i razrješavanje ranih traumatskih iskustva kojih u pravilu nismo svjesni mada nam danas određuju kvalitetu života, zdravlje, a ponekada i dužinu života. Rani attachment (privrženost) je nešto puno dublje od odnosa bliskost i privrženosti ili psihološko emocionalnog stanja djeteta i roditelja. Kvaliteta attachmenta (privrženosti) određuje cjelokupno stanje organizma djeteta, odnosno determinira neurološko i biokemijsko stanje tijela-organizma, ili bolje rečeno, tjelouma (bodymind) buduće osobe. Odstupanja od potrebne kvalitete attachmenta s roditeljima podrazumijevaju trenutne promjene u neurofiziologiji djeteta, promjene u muskularnoj hiper ili hipo aktivaciji i u funkcioniranju autonomnog živčanog sustava. Stoga dominantne tendencije u kvaliteti ranog attachmenta i određeni stilovi attachmenta postaju oblikujući faktor za razvoj i cjeloživotno funkcioniranje neurofiziologije organizma. Kvaliteta attachmenta formira kroz život prevladavajuća stanja u tijelu koja određuju ljudsko emocionalno stanje koje zatim određuje ljudsko psihološko stanje što determinira načine doživljavanja svijeta i drugih, načine razmišljanja i na kraju samog ponašanja osobe. Ako želimo duboko transformativno i uspješno raditi na problematikama odraslih ljudi koje su u pravilu izvorno nastale kroz iskustva ranog attachmenta, važno je djelovati na onoj razini gdje je smješten problem, a to je razina neurofiziologije organizma ili kako to kolokvijalno zovemo razina tijela.

Najvažnija informacija o kojoj se još nedovoljno zna u društvu je da na kvalitetu attachmenta, a time i na cjeloviti razvoj buduće osobe najviše utjeće roditeljevo (mamino) unutarnje emocionalno stanje kao i sposobnost da bude psihološki prisutna, a ne određeno ponašanje roditelja ili dobre metode odgoja kao što se uobičajeno misli.

U želji da bolje definiramo što je osobni razvoj želimo naglasiti distinkciju od onoga što osobni razvoj nije, a s čime se najčešće komparira i miješa.

– Osobni razvoj nije namijenjen liječenju psiholoških bolesti i nije namijenjen osobama s aktualnom psihijatrijskom dijagnozom. Time se bavi psihijatar, liječnik koji je nakon studija medicine završio specijalistički studij iz psihijatrije i bavi se dijagnosticiranjem mentalnih bolesti i njihovim liječenjem najčešće uz pomoć lijekova – psihofarmaka, ili psihoterapeut osposobljen da radi s dijagnozama.

– Osobni razvoj nije razgovor i savjetovanje o psihološkim problemima. Time se bavi psiholog koji je završio studij psihologije.

– Osobni razvoj nije psihoterapija jer podrazumijeva kompleksniji i predaniji način rada od odlaska na klasičnu psihoterapiju na koje idemo kada imamo određene psihološke i emocionalne probleme odabirući neku od više stotina terapeutskih pravac od kojih su kod nas najzastupljenije kognitivno-bihevioralna, geštalt, tjelesna psihoterapija,  kibernetika, sistemska psihoterapija, psihoanaliza i sl. Pri tome ne moramo biti zainteresirani za upoznavanje korijena svojih problema i po rješenju nekog problema nakon određenog broja terapija prestajemo s daljnjim radom. Psihoterapija čini jako važan dio osobnog razvoja uz teorijsku edukaciju u cilju razumijevanje samoga sebe te uz grupni i procesni rad. Osobni razvoj je nešto što nikada ne prestaje kada jednom krenemo s tim radom na sebi.

Integralna tjelesna psihoterapija (ITP) koja čini osnovu u našim programima je u biti karika koja objedinjuje znanja o čovjeku podijeljena u različite znanosti koje u praksi ne uspijevaju dovoljno surađivati i međusobno se razumjeti. ITP nastoji povezati i integrirati znanstvene spoznaje o svim dimenzijama čovjeka tako što radi fiziologizaciju i biologizaciju psihologije, psihologizaciju somatske medicine i anatomije kao i demistifikaciju i utjelovljivanje ljudske spiritualnosti. Kroz ITP sagledavamo kako rani interpersonalni odnosi (objektne relacije) formiraju podsvijest koja s neurologijom i fiziologijom tijela čini jednu cjelinu (tjeloum) te kako utjelovljena podsvijest oblikuje ljudsku psihu, način percipiranja, razmišljanja, ponašanja i odlučivanja kao i osoban odnos prema čovjeku inherentnoj spiritualnosti. Kroz osobna iskustva u radu sagledamo kako interpersonalna iskustva iz ranog perioda ostaju ugravirana u neurologiju i biologiju ljudskog organizma, utječu na formiranje oblika tijela te postaju osnova na kojoj se razvija psihološki aparat čovjeka. Fascinantne su suvremene spoznaje koliko kvaliteta ranog attachmenta kasnije utječu na cjeloživotno zdravlje te kvalitetu i dužinu života osobe. Ta znanja možemo sada staviti u funkciju unutarnje transformacije i unaprjeđivanja kvalitete svog života čime si i bavimo u IPD Centru kroz naše programe.

Razumijevanjem uzroka nezadovoljstava sobom i životom lakše se dolazi do učinkovitog iznalaženja pristupa koji omogućavaju njihovo razrješenje. Suvremene znanstvene spoznaje jasno ukazuju da razni psihološko-emocionalni i drugi problemi koje doživljavaju odrasle osobe imaju svoj korijen u ranom periodu kojeg se ne sjećamo. Zbog nesvjesnog otpora društva i pojedinca prema preuzimanju odgovornosti za probleme, desetljećima je ideja da su geni krivi za sve bila odlična izlika da se tu ništa ne može promijeniti. Tjelesni terapijski pristupi nam dokazuju da sa sistematskim i dubokim radom na sebi možemo početi oblikovati i razvijati sebe u cilju ostvarenja svojih ljudskih potencijala: ispunjenog života, snažnog osjećaja sebe, dobre emocionalne samoregulacije, izgradnje dobrih odnosa i življenja punim plućima.

Za one koji osjete odmah ili naknadno da je poziv psihoterapeuta upravo ono što najviše žele raditi u životu, četverogodišnji OR je (nakon RAR-a) ujedno i temelj edukacije za terapeute Integralne tjelesne psihoterapije (ITP). Duboko vjerujemo da je rad na sebi kroz ITP i osobno višegodišnje iskustvo bivanja klijentom, preduvjet da možemo jednog dana biti dobri terapeuti ITP-a, jer sve što poslije radimo s klijentima smo prvo iskusili na sebi.

Program OR se upisuje nakon što prođemo program RAR ili e-RAR koji čini osnovu cjelokupnog daljnjeg rada. Pored programa OR koji se svake jeseni može upisati u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Ljubljani, Beogradu i Podgorici, za sve koji nisu u mogućnosti pohađati programe u našim centrima postoji mogućnost upisa online programa e-OR.

Svaka od četiri godine programa OR se sastoji od:
-17 iskustvenih radionica od 3 sata i 15 min
– 4 TTR radionice od 4,5 sata
– 36 sati video predavanja koja se prate od doma
– 6 interaktivnih predavanja od 3,5 sata
–  introspekcija vezanih za svako od predavanja
– min 10 individualnih terapija.

– Program je koncipiran tako da se ne mora izostajati s posla ili uzimati slobodni dani jer su radionice organizirane u pet susreta: petak navečer+subota+nedjelja, osim u Zagrebu gdje su neke grupe imaju godišnje 11 radionica radnim danom od 18-21.15 + dva vikenda.
– Radimo u malim grupama od dvadesetak polaznika s dva terapeuta i asistentom
– I predavanja su navečer od 18-21.15 pa se ne mora izostajati s posla.
– Sva predavanja su snimljena i uređena kao HD video tako da se kroz godine može vraćati na njih i ponovo gledati što je posevno dragocjeno jer iste teme vremenom drugačije čujemo.
– Korisničke stranice zahvaljujući naprednom software-u omogućavaju lako praćenje programa, pristup videima i drugim materijalima, evidentiranje potrebnih sati, jednostavo pisanje introspekcija i završnih radova.

Ono što se uobičajeno smatralo da je (psihički ili emocionalni) problem je u biti rješenje za neprepoznatu ranu povredu.

– Dr. Vincent Felitti

Opcije upisa programa Osobni razvoj (OR)

_OsobniRazvoj_1

Program OR

Program OR s radionicama uživo se može upisati u našim centrima u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Beogradu, Ljubljani i Podgorici. Za sve ostale postoji online e-OR.

Grupe od cca 20tak polaznika vode dva ili više voditelja, terapeuta IPD Centra koje možete upoznati na radionicama RAR-a.

Tijekom programa RAR koji počinje u 10., 02. i 04. mjesecu se od zainteresiranih formiraju grupe polaznika OR-a koje počinju s radom u 11. ili 12. mjesecu svake godine. Upis programa OR na IPD stranicama i uplata školarine (moguće u 6 rata) je isključivo nakon poziva e-mailom.
Cijena godine OR-a:
Hrvatska 12.500kn
Srbija        1350€
Slovenija   1750€
Crna Gora  1350€

e-RAR

Program e-OR

e-OR je namijenjen svima koji nisu u mogućnosti pohađati radionice u našim centrima i žele sudjelovati u grupnom radu preko interneta.

e-OR na svakoj od 4 godine sadrži:
– 24 dvoipolsatne radionice radnim datom od 19-21.30 h prema unaprijed definiranim terminima.
– 36 sati snimljenih i uređenih video predavanja
– 6 interaktivnih predavanja s Tomislavom preko ZOOM-a uz mogućnost naknadnog gledanja.
– introspekcije uz svako od predavanja
– min 10 terapija (preko ZOOM-a ili uživo)

Grupe imaju dvadesetak polaznika s kojima preko ZOOMa rade dva IPD terapeuta.

Nakon što ste prošli program RAR ili e-RAR-a i prijavili se za upis programa e-OR dobiti ćete sve potrebne informacije oko upisa. Program se upisuje tijekom jeseni i zime kada se formira cjelovita grupa i traje 10 mjeseci.

Cijena godine e-ORa je 1100€ (8.250 kn) i može se platiti u ratama.

Dovoljno je imati kompjuter, laptop i tablet s kamerom, slušalice s mikrofonom, prosječno dobar internet i prostoriju u kojoj možete biti sami i u kojoj vas ta dva i pol sata nitko neće ometati u radu grupe preko ZOOM-a.

Oni koji žele upisati TP i TT trebaju proći uživo tjelesno terapijske i procesne radionice za svaku godinu na ljetnim OR modulima od 5 dana (550€ po modulu) s kojima onda mogu upisati Terapeutski trening.

OK, zanima me saznati više i što sad?

 

Kako bismo vas mogli kontaktirati i pružiti vam sve informacije o sadržaju, terminima, upisu, te načinu izvođenja e-RAR programa pozivamo vas da nam se bez obaveze javite  na:  Marina
e-mail: contact@ipd-center.eu

ili ispunite ovaj kratki kontakt obrazac pa ćemo vas mi kontaktirati kako i kada vama odgovara.

Sadržaj programa Osobni razvoj

_OsobniRazvoj_1

Prva godina je posvećena razvijanju i bildanju unutarnjeg osjećaja sigurnosti i izgradnji sigurne energije grupe kao inkubatora daljnjih razvojnih procesa. Kroz prvu godinu počinjemo stvarati sliku o vlastitim stilovima vezivanja, podsvjesnim strukturama osobnosti, obrascima podsvjesnih uvjerenja koja oblikuju naša razmišljanja i ponašanja, obrambenim i mehanizmima ega, funkcioniranju vlastitog mozga, adaptivnim stilovima preživljavanja po L. Helleru kao i njihovoj somatizaciji po konceptu karakterologije W. Reicha i A. Lowena uz svakom polazniku primjeren individualni i grupni rad na tim temama. Spoznaje iz predavanja iz neuroznanosti pogotovo organizaciji mozga po dr. Allanu Schoreu kao i razumijevanje Spiralne dinamike svijesti Kena Wilbera daju smisao iskustvima koje dobivamo kroz radionice i terapije. Iskustveno radimo na adaptivnim stilovima preživljavanja Konektiranost i Uštimanost (shizoidna i oralna struktura).
Tema TTR-ova je Ja u odnosima (Prihvaćenost, Namirenost, Viđenost, Priznatost).
Završni rad je u obliku pisanog dubokog sagledavanje sebe na svim ovim temama koji se iznosi unutar sigurne grupe.

_OsobniRazvoj_2

Druga godina nas je posvećena bildanju osjećaja sebe, radu na osobnim granicama, kapacitetu za zauzimanje za sebe i imanje svoga NE, transferima i kontartransferima, odnosu s autoritetima koji se formirao u ranom periodu, upoznavanje s traumom i radu na njoj kao i upoznavanju energetskog sustava čovjeka po B. Brennen i A. Judith. Razumijevanje traume i rad s traumom je zasnovan na radovima Freuda, Breuera, Janeta, kao i suvremenim autorima P. Levinu, P. Ogden,  D. Berceliu i dr.  Konačno ulazimo u područje interpersonalne neurobiologije i upoznajemo se sa Polivagalnom teorijom Stevena Porgesa koja daje potpuno novi koncept autonomnog živčanog sustava koji daje smisao transformativnim iskustvima s terapija i radionica. Iskustveno radimo na adaptivnim stilovima preživljavanja Povjerenje i Autonomija (psihopatska i mazohistička struktura). Tema na TTR-ovima je Podsvjesno ja (Maska, Sram, Niže ja i Više ja)
Završni rad je u obliku priče o sebi kroz uradak (predmet) koji simbolizira moje uvide o meni na teme koje smo prošli kroz ovu godinu.

_OsobniRazvoj_3

Treća godina je posvećena konkretnom i procesnom radu na svim razinama ljudskog bića: od funkcioniranja na razini autonomnog živčanog sustava u smislu temeljnog osjećaja sigurnost, emocionalnog funkcioniranja i radu na emocionalnim blokadama, psihološkom osjećaju sebe i svoje moći, socijalnom kapacitetu za sve tipove kontakta u odnosima, kontaktu s vlastitom autentičnom dimenzijom i istinom, kapacitetu za uvide i ovladavanjem mehanizmom za postavljanje namjere do kontakta sa stvarnim Selfom. Iskustveno i teoretski se upoznajemo s konceptom molekula emocija (C. Pert), prorade emocija na staničnom nivou, principom emocionalnih blokada koje se somatiziraju kao mišićni i fascijalni permanentni spazmi (W. Reich i A. Lowen) i postajemo svjedoci vlastitih otvaranja i prorada emocija. Otkrivamo vlastite bazalne programe funkcioniranja po J. Pankseppu (afektivni sustavi) i upoznajemo se teoretski i iskustveno s Jungovim konceptom individualnog i kolektivnog nesvjesnog, konceptu arhetipova i Wilberovom integralnom teorijom. Iskustveno radimo na adaptivnom stilu preživljavanja Ljubav i seksualnost (rigidna struktura) te na obrambenim mehanizmima i otporima.  Tema TTRova je Ja i svijet (Pripadnost, Realiziranost, Povjerenje, Moćnost).
Završni rad je potpuno slobodna kreacija s ciljem ekspresije sebe i priče o sebi po izboru polaznika.

_OsobniRazvoj_3

Četvrta godina nas vodi ka konačnom preuzimanju odgovornosti za sebe, svoj život, svoje ponašanje i odluke. Povezujemo temu seksualnosti i libidalne energije sa emocionalnim i energetskim blokadama. Upoznajemo se s osnovama terapeutskog procesa kako bi mogli početi sa terapeutskim practisingom, ulazimo u temu korijena, sistematizacije i razumijevanja psihopatologija, detaljno se upoznajemo s konceptom tjelesnog oklopa kao somatizacije obrambenih mehanizama i iskustveno i teoretski usvajamo znanje za čitanje tijela koje nam priča povijest osobe. I konačno kroz kvantnu fiziku sagledavamo važnost viđenosti, intersubjektivnosti, koncepta namjere, nesvjesnog i psihopatologija.  Iskustveno radimo na simbiotskoj strukturi te na transferu i kontratransferu. Na TTRovima tema je Cjelovito Ja (Čitanje tijela, Energetske obrane, Tjelesni blokovi,  Hara).
Završni rad je ujedno i pisani i uvezani Diplomski rad koji je integracija svih uvida o sebi kroz četiri godine po temama koje smo prošli.

SVJEDOČANSTVA

Hvala na svim znanjima. Vaše radionice su bile dar s neba baš u pravom trenu, kada sam bila spremna. Od mog prvog dolaska u centar do danas, toliko toga se promijenilo na bolje. Razumijevanje i suosjećanje su divni pokloni koji se svakodnevno manifestiraju. Osjećam rast.

- Martina

Ekipa koja me RARsturila i pomogla mi napraviti prve korake da se vratim kući. Ako tragate, ili samo osjećate da biste željeli, upoznajte ih!

Jasmina

Hvala mojoj RAR grupi – užasno mi je bilo hranjivo to što smo se tako bezrezervno podržavali kroz razne spoznajne i intimne trenutke. Ponekad mi se činilo kao da smo se više upoznali u ovih 8 tjedana, nego što sam upoznala svoje prijatelje kroz niz godina. Drago mi je da sam se otvorila za ovu vrstu rada i sada mi je jasno da možda po prvi put u životu radim nešto samo za sebe, a ne zbog drugih. Hvala Tomislavu, hvala voditeljima radionica, hvala IPD!

Ivana

Kao prvo, hvala mojoj ženi jer da nije bilo nje, ne bih bio ovdje Puno sam shvatio i o sebi i o našem odnosu i o našim pogledima na odgoj djece. Kao kod jedne velike puzzle, nakon predavanja i radionica nešto u meni je sjelo na svoje mjesto. Otvorio sam puno pitanja. Dobio sam odgovore. Ovaj rad mi daje nadu da je moguće naći mir s vlastitom prošlošću.

Siniša