ITP_bezgodina

Trening i edukacija za psihoterapeute i savjetodavne terapeute Integralne tjelesne psihoterapije je nastavak edukacije za završene Terapeute osobnog razvoja IPD Centra ili četverogodišnje edukacije drugih tjelesno orijentiranih škola. Edukacija i trening se provodi kroz sedam modula godišnje (petak, subota, nedjelja) na kojima polaznici kroz osobno iskustvo uče konkretne pristupe i tehnike u radu s klijentima po principima ITP-a i ulaze u dublje razumijevanje materije koju su već usvojili kroz prethodne četiri godine edukacije.
Kroz predavanja pojašnjavamo način rada ulazimo dublje u poznavanje ljudske anatomije i fiziologije kako bismo sagledali funkcioniranje ljudskog tjelouma koji u biti predmet ovoga rada. Kroz intenzivan rad s klijentima, uz stalnu superviziju, razvijamo terapeutske kapacitete i znanja i nastavljamo s edukacijom kroz supervizijske grupe. Uvažavajući činjenicu da je u terapiji najmoćniji alat sam terapeut kao osoba i njegova osobna prorađenost i da je daljnji rad na sebi osobna odgovornost i obveza svakog terapeuta koja nikada ne prestaje, ovaj trening pored daljnjeg osobnog razvoja daje priliku za usvajanje konkretnih tehnika, metoda i pristupa dragocjenih za rad s tipičnim ljudskim problematikama zbog kojih ljudi traže pomoć terapeuta.

U treningu (skraćeni naziv TT) sudjeluje više iskusnih terapeuta i supervizora iz IPD učiteljskog tima kao i poznati inozemni učitelji i supervizori Heiner Steckel i Olaff Trapp što ima za cilj učenje od različitih učitelja i dobivanje iskustvenog znanja o stilovima rada kako bi budući terapeut pronašao svoj autentični pristup u kojem može dati najviše od sebe.

Struktura edukacije za terapeute u IPD Centru
Program treaninga i edukacije za terapeuta Integralne tjelesne psihoterapije

Nakon uspješno završenog treninga i edukacije Terapeuta osobnog razvoja ili druge četverogodišnje edukacije upisuje se dvogodišnji intenzivni Terapeutski trening (TT) za terapeuta ITP-a. Program TT-a podrazumijeva učenje konkretnih pristupa i tehnika u radu s uobičajenim problematikama u terapiji kroz iskustveni rad sa studentima uz prezentiranje i pojašnjenje.

Neke od tema treninga i edukacije kroz radionice i predavanja:

Kako raditi s klijentom u transferu i kako se nositi s osobnim kontra transferom

Kako raditi iscjeljujući ”repair” povređujuće situacije i konačno dovršavanje nedovršenog

Kako raditi s transom i moć tehnike Dreamworka

Kako koristiti koncept eksternalizacije unutrašnje problematike za razrješenje

Kako raditi s prostorom psihološke dezintegracije odnosno rad sa ”centrom traume”

Kako otvarati i pospješiti protok u tijelu

Kako koristiti rekvizite za otvaranje blokova u tijelu

Kako raditi s aktivnim sramom i osjećajem nevrijednosti

Kako raditi s potisnutom i aktivnom tugom

Kako raditi s potisnutim i aktivnim bijesom sa i bez ekspresije

Kako raditi sa strahom, anksioznošću i napadajima panike

Kako izregulirati klijenta u dereguliranom stanju

Kako raditi s noćnim morama

Kako afirmirati trajno stanje blagostanja i emocionalne reguliranosti kod klijenta

Kako raditi s otporima i obranama

Kako aktivirati iscjeljujuću moć istine u terapiji

Kako koristiti tehniku regresije za zacjeljivanje ranih povreda

Kako raditi s šok traumom

Kako podržati ”izlazak” Selfa i afirmaciju osjećaja sebe

Kako raditi sa stilovima preživljavanja i karakternim obranama:

 • Konektiranost (shizoidna struktura)
 • Usklađenost (oralna struktura)
 • Povjerenje (psihopatska struktura)
 • Autonomija (mazohistička struktura)
 • Ljubav i seksualnost (rigidna struktura)
 • Simbiotska struktura

Kako raditi sa seksualnom energijom u terapiji

Kako kroz prisutnost rekonstruirati osjećaj sebe kod klijenta

Kako upoznati sebe kao terapeuta i biti svjestan osobnih talenata, dominantnih tendencija u načinu rada i slijepih točki kroz koncept terapeutskih arhetipova

Terapija 2
Terapija
Terapija 3
Terapija 1

Olaf Trapp program:
5. year – Self-structure building bodywork- containment and Instroke instead of
expression
5. year –  The therapists body in resonance, the bodily phenomena of resonance are
the basis of empathy and are anchored in the existence of mirror-neurons in
our brain
6. year – Passion and aggression, how to work constructive even with destructive
aggressive elements in therapy
6. year – Re-building the Self through the presence of another

Heiner Steckel program:
5. year – Opening energetic flow in the body through touch and pressing
6. year – Sexual energy in the therapy

Predavanja TT-a

Predavanja su namijenjena dubljem razumijevanju terapeutskog procesa i određenih tehnika i terapeutskom radu. Predavanja daju konkretne smjernice kako i zašto raditi u pojedinim tipičnim situacijama i problematikama koje se susreću u terapiji.
Poseban je naglasak na poznavanju primijenjene ljudske anatomije: osteologije, miologije, funkcioniranju organskih sustava kao i epigenetike što budućim terapeutima daje širu sliku o tome što se događa u terapiji. U upoznavanje miologije ulazimo kroz koncept Bodynamica od Lisbeth Mercher koji nam daje novo razumijevanje mišićnih blokada, hiper i hipo toničnih mišića, psiholoških i ego funkcije pojedinih mišića.

Supervizijske grupe

Pored redovnih radionica polaznici TT-a su i dalje obavezni sudjelovati u potrebnom broju dvoipolsatnih supervizijskih radionica tipa Trijade (terapeut, klijent i promatrač rade međusobno ispred supervizora) kao i Dva klijenta gdje pred tri aktivna promatrača s TT-a i supervizorom (uz pasivne promatrače) student radi terapiju s dobrovoljcem-klijentom s nižih godina. Nakon što klijent ode promatrači daju komentar terapeutu o njegovom radu čime pokazuju kako vide i razumiju proces terapije, sam terapeut daje povratnu sliku o svom radu i ima zadatak objasniti što je vidio kod klijenta, koji su problemi prisutni u osobi, zašto je radio na taj način i kako bi ubuduće radi s tom osobom. Nakon toga supervizor daje osvrt svima na njihove uvide i na način rada terapeuta. Pored supervizijskih radionica polaznici TT-a imaju obavezne individualne supervizije uz svoj terapeutski rad s klijentima kao i svoje daljnje terapije.

Asistiranje

Posebno dragocjen vid treninga je mogućnost sudjelovanja studenata u raznim vidovima radionica kao asistent uz iskusne terapeute gdje studenti imaju priliku osjetiti kako je to voditi grupu, držati energiju grupe te surađivati i raditi timski.

Cijeli koncept ovo edukacije i treninga je zamišljen da terapeutima pruži više nego dovoljna konkretna znanja iz terapiranja po principima ITP-a i dovoljnu osobnu prorađenost kao ključni preduvjet za rad s ljudima s idejom da s radom na sebi nikada ne prestajemo. Naučene tehnike omogućavaju uspješan terapeutski rad, ali duboko vjerujemo u to da terapeuta čini terapeutom upravo sam rad s klijentima, a školovanje mu daje osnovu za taj rad. Da se poslužimo analogijom: škola nas uči akordima, ali cilj terapeuta je da dalje sam kroz praksu nauči ”jazzirati”.

O našim inozemnim učiteljima i supervizorima

Posebnu dragocjenostu trening i edukaciji iz ITP-a daje prilika da se uči direktno od legendi tjelesne psihoterapije u Europi i šire: Heinera Steckela i Olaffa Trappa. Svaki od njih u okviru redovnog programa drži određeni broj edukativnih radionica unutar svake godine na kojima studenti mogu usvojiti i znanja koja pružaju, ali i specifične stilove koje su razvili kroz desetljaća rada.

Heiner Steckel dipl Ped. je certificirani bioenergetski analitičar i trener TRE-a. Tridesetak godina je radio s Dr. Alexanderom Lowenom osnivačem Bioenergetske analize koja je jedna od prvih tjelesno orijentiranih psihoterapija. Na Terapeutskom trening na svakoj godini vodi po jedan modul i sudjeluje u radu IPD Centra kao supervizor učiteljskog i terapeutskog IPD tima.

Heiner Steckel

Olaf Trapp je certificirani bioenergetski analitičar (CBT), supervizor i svojevremeno predsjednik Europske Federacije za bioenergetsku analizu (EFBA). Na Terapeutskom treningu drži po dva modula na svakoj godini i sudjeluje kao trener učiteljskog i terapeutskog IPD tima.

Olaf Trapp
Što je rezultat TT-a i kako radi terapeut ITP-a

Specifičnost našeg programa i rada je integralni pristup čovjeku u kojem se prožimaju i isprepliću psihologija, fiziologija, neurologija, anatomija kao i transpersonalna dimenzija čovjeka. Integralna tjelesna psihoterapija u biti radi biologizaciju psihologije, psihologizaciju somatske medicine te demistifikaciju duhovne (transpersonalne) dimenzije čovjeka. Zahvaljujući tome svaku tematiku i problematiku čovjeka sagledavamo holistički uzimajući u obzir najranije primarne odnose (objektne relacije)  koji su odredili način doživljavanja sadašnjih odnosa i njihov utjecaj na podsvijest i neurofiziologiju osobe.
Cilj treninga i edukacije za terapeuta ITP-a je kroz osobno iskustvo potkrijepljeno suvremenim znanstvenim spoznajama razviti sveobuhvatna znanja o čovjeku i integralan način razumijevanja čovjeka i njegovih problema. Kroz šestogodišnju edukaciju i rada na sebi događa se značajna unutarnja transformacije u vidu veće emocionalne i psihološke zrelosti i izgradnja kapaciteta za biti prisutan i posvećen u radu s klijentom. Spoznajno i iskustveno između ostalog dobivamo integriranu cjelovitu sliku o tome:
– kroz koje razvojne procese emocionalnog i psihološkog razvoja i koje faze razvoja mozga prolazi ljudsko biće u ranom formativnom periodu prvih godina,
– koja je važnost i uloga emocija, koja je tjelesna (biokemijska i neurološka) i energetska dimenzija emocija i što su preduvjeti emocionalnog sazrijevanja,
– kako odnosi sa skrbnicima utječu na organizaciju mozga, neurološkog sustava, emocionalno sazrijevanje, psihološki razvoj, formiranje ega, formiranje cjeloživotnog unutarnjeg stanja, tjelesnu konstituciju, formiranje podsvjesnih obrazaca funkcioniranja u odnosima i općenito u životu
– kako odstupanja od razvojno poticajnih odnosa dovode do stvaranja razvojno odnosne traume i kako se to manifestira kroz život osobe,
– kako šok trauma od intrauterine faze pa kroz cijelo rano djetinjstvo kompromitira autonomni živčani sustav, utječe na građu tijela, cjeloživotno zdravlje, doživljaj sebe i svijeta i način formiranja odnosa.

Cilj edukacije i treninga iz ITP-a je ovladati načinima terapijskog rada koji će omogućiti da osoba koja krene s radom na sebi s našim terapeutima prođe kroz istinsku transformaciju u cilju izlaska iz nepoželjnih kognitivnih, psiholoških i emocionalnih obrazaca koji su duboko ugravirani u tjeloum i razvije snažniji osjećaj sebe. Terapeut ITP-a u radu nastoji osobu sagledati integralno na svim nivoima ljudskog bića povezujući problematiku koja se manifestira na kognitivno bihevioralnoj razini sa korijenima u podsvjesti i tjeloumu. U radu s klijentom terapeut ITP-a je primarno potpuno prisutan, zainteresiran čuti i doživjeti osobu u njenoj istini i to joj zrcaliti, ali i podržati i facilitirati emocionalne procese koji se žele i trebaju dogoditi u tijelu osobe kojih ona najčešće niti nije  svjesna. Pri tome terapeut paralelno sagledava:

 • u kakvom je sada stanju neurološki sustav osobe i AŽS,
 • kako je određena povreda iz ranog perioda utjecala na neurofiziologiju osobe i funkcioniranje i umreženost mozga
 • kakve je odnose u ranom periodu osoba imala zbog kojih tako funkcionira,
 • koje se vrste transfera aktiviraju osobi u životu i u terapiji
 • koje se ponovno povrjeđivanje ili retraumatiziranje dogodilo što je dovelo osobu u rad
 • koji vid traume je eventualno ispod svega
 • koje su se emocionalne rane aktivirale
 • koje su se psihološke obrane aktivirale
 • kako se te obrane manifestiraju u muskulaturi i ostalim tkivima
 • koje su se stare potiskivane emocije pokrenule i nisu se uspjele dovršiti
 • koji su se blokovi aktivirali u tijelu
 • koje su stvarne nenamirene primarne potrebe ispod svega
 • koje to posljedice može imati dugoročno na unutarnje psihološko-emocionalno stanje osobe i njeno zdravlje
 • kako je taj konflikt utjecao na psihološki osjećaj sebe i sliku o sebi kod osobe, trenutno i dugoročno
 • što se dogodilo u energetskom sustavu osobe i kako on inače izgleda
 • što se dogodilo s granicama osobe i kakve su inače
 • u kojoj mjeri je osoba sada u stresu i kako sada funkcionira njen mehanizam za nošenje sa stresom formiran u ranom periodu.

Imajući cjelovitu sliku o stanju osobe i njenoj interpersonalnoj povijesti terapeut kombinira kognitivna znanja sa svojom intuicijom i osjećajem u tijelu nastoji osjetiti, primijeniti te klijentu pružiti:

 • što sada ta osoba treba kroz odnos s terapeutom što nekada u originalnoj situaciji nije dobila (SES)
 • što sada treba organizam osobe tj. njeno cjelokupno tijelo kako bi se popravilo stanje autonomnog živčanog sustava i fiziologije
 • što sada treba tijelo osobe kako bi popustile blokade i propustile se zablokirane emocije
 • kako facilitirati i podržati proradu emocija, a da ne dođe do retraumatizacije i preplavljivanja
 • koji oblik regulacije osobi treba kako bi se povratila u stanje izreguliranosti
 • što treba osoba na kraju terapije kako bi se učvrstio osjećaj sebe i zatvorio i zaokružio proces
 • kada je vrijeme da osoba dobije i razumijevanje onoga što joj se događalo kod povrjeđivanja i prilikom rada na tome.

Trening i edukacija iz Integralne tjelesne psihoterapije za one koji su završili četiri godine OR-a ili druge tjelesno orijentirane škole počinje u 10 mjesecu prvim modulom.
Za sve informacije javite se na info@ipd-center.eu ili saznajte na Prezentaciji naše škole u Zagrebu, Beogradu, Rijeci i Splitu.

Termini modula:
4. 5. i 6. 10.
25. 26. i 27. 10 (Heiner Steckel)
8. 9. i 10. 11. (Olaf Trapp)
10.11. i 12. 01.
28. 29. i 30. 02.
27. 28. i 29.03. (Olaff Trap)
29. 30 i 31.05.

Školarina po godini iznosi 12.000 kn plativo u ratama.
Polaznici drugih škola omaju obavezu prethodno upisati video program Osobnog razvoja kako bi mogli pratiti daljnji program edukacije za terapeuta ITP-a.

Svi koji žele upisati program od početka mogu doći na uvodno predavanje Utjecaj ranog razvoja na život i uključiti se u temeljni program Rani razvoj – utjecaj na život.

IPD škola Integralne tjelesne psihoterapije je član Europske asocijacije za tjelesnu psihoterapiju (EABP). U procesu je verificiranja svog programa edukacije kao novog tjelesno orijentiranog terapeutskog pravca. Dok proces verifikacije škole ne bude gotov u diplomama će stajati riječ terapeut umjesto psihoterapeut. Edukacija iz Integralne tjelesne psihoterapije nije namijenjena liječenju psihološki bolesnih osobama sa psihijatrijskim dijagnozama. Terapeut ITP-a je educiran da prepozna psihopatologije i u tom slučaju je obavezan uputiti klijenta psihijatru. Evantualno, u dogovoru sa psihijatrom može nastaviti biti potpora klijentu u procesu psihijatrijskog liječenja.

EABP.