Terapeutski_Trening_IPD

Iskustvo rada na sebi kroz Osobni razvoj i svjedočenje rezultatima rada na sebi i na drugima, kao i osjećaj ispunjenja kroz rad s ljudima, postaju dio zdrave motivacije da nastavimo s Treningom i edukacijom za terapeute Osobnog razvoja. Kroz OR stečeno eksplicitno teorijsko znanje o korijenima problema kroz predavanja i implicitno znanje o terapiranju kroz iskustvo klijenta i svjedoka procesnom radu, čine da se kroz TP vrlo brzo razvijaju kapaciteti za terapijski rad. Nastavak edukacije za terapeuta podrazumijeva upis Terapeutskog practisinga (TP) i sudjelovanje u grupnim i individualnim supervizijama uz rad s klijentima.

Tri razine edukacije i treninga a Terapeute osobnog razvoja po principima ITP-a:

 • 1. Pripremni program Rani razvoj – utjecaj na život (dva mjeseca) kroz koji polaznici dobiju teoretski i iskustveni uvid u svoj rani period i iskustva koja su ih formirala kao i priliku da osjete tjelesno-orijentirani rad na sebi i procjene da li žele ići u Osobni razvoj.
 • 2. Transformativni program Osobni razvoj (4 godine) koji ima za cilj daljnje emocionalno, psihološko i duhovno sazrijevanje kroz tjelesno orijentirani rad kao i rješavanje osobnih problematika, trauma, transfera i ostalih problematika formiranih u ranom periodu. Vjerujemo da su emocionalna zrelost, osobni integritet, sposobnost kritičkog samosagledavanja i kapacitet za biti prisutan i biti u kontaktu s drugim ljudskim bićem čine osnovne predispozicije za terapeuta. Kroz par godina Osobnog razvoja puno toga se promijeni u nama. Naravno da cijeli život imamo što raditi na sebi, ali smo kroz iskustvo ovog rada stekli veliko znanje kako je biti u procesu, kako se tada osoba osjeća u sebi, što tada osoba najviše treba, kako doživjeti drugu osobu itd…, jer smo sve to već iskustveno prošli na sebi. Stoga je program Osobni razvoj  primarno posvećen tim postignućima kod studenata kako bi u trening za terapeuta ušli oni koji doista imaju zdravu motivaciju, emocionalnu zrelost i kapacitet za biti terapeut.
 •  3. Terapeutski practising (TP) je temeljna edukacija i univerzalna priprema za terapeuta koja daje dovoljno osobne prorađenosti za rad s drugim ljudima kao i iskustveno i intelektualno usvajanje temeljnih principa psihoterapije. Ovaj trening je i svojevrsna temeljna priprema za daljnju edukaciju za terapeuta ITP-a i daje osnovna znanja za lakše usvajanje drugih psihoterapeutskih pravaca.
  Program Terapeutski practising (TP) se može upisati najranije na trećoj godini OR-a za one koji su po svojoj procjeni kao i procjeni terapeutskog tima kapacitirani i zdravo motivirani za rad s ljudima. Edukacija i trening pored strukturiranog programa učenja temeljnih terapeutskih tehnika, podrazumijeva kontinuirani rad studenata s klijentima uz intenzivnu individualnu i grupnu superviziju. Nakon 4 godine programa OR- a koji podrazumijeva rad na sebi, potrebnog broja supervizija i TP-a, dobivaju se kompetencije za rad s psihološki zdravim odraslim osobama koji žele uz terapeuta osobnog razvoja raditi na svom daljnjem emocionalnom i psihološkom sazrijevanju i razrješavanju uobičajenih ljudskih problematika. Ostali polaznici završavaju Osobni razvoj ili nastavljaju s radom na sebi dok eventualno ne budu kasnije spremni na upis TP-a.

Mogućnost daljnje edukacije za psihoterapeuta ITP-a

 • 4. Terapeutski trening i edukacija za psihoterapeute i savjetodavne terapeute Integralne tjelesne psihoterapije (TT) koji traje petu i šestu godinu i podrazumijeva, uz daljnji rad na sebi, vrlo intenzivan rad u vidu dodatne intenzivne edukacije o terapeutskom radu koju provode treneri i supervizori IPD tima kao i inozemni treneri i supervizori Heiner Steckel i Olaf Trapp. Uz redovni program radionica i predavanja podrazumijeva se intenzivan ritam individualnih supervizija i supervizijskih grupa uz obavezan rad s klijentima. Program pruža vrlo intenzivnu edukaciju na temu rada s ranom i šok traumom, o procesnom radu s jakim emocijama i mnogim dubljim ljudskim problematikama. Program omogućava i vrlo dragocjenu praksu u vidu asistiranja učiteljskom timu na radionicama uz superviziju.
Struktura edukacije za terapeute u IPD Centru
Trening i edukacija za Terapeute osobnog razvoja

Neke od tema iz edukacije i treninga za Terapeuta osobnog razvoja:

 • Ja kao terapeut, zašto želim biti terapeut i što se u terapeutskom procesu događa u meni i što s tim – transfer i kontra transfer
 • Resursiranje klijenta i moć bivanja – metode i vrste regulacije klijentovog sistema
 • Delikatnost osobnih granica i energetskog kontakta, etičnost u kontaktu kroz dodir i iscjeljujuća moć kontakta
 • Moć prisutnosti , ”mirroringa” i doživljenosti u terapiji
 • Primjena koncepta konstelacija s predmetima u cilju rada s podsvjesnim objektnim relacijama i stilovima privrženosti

Predavanja

Video predavanja imaju za cilj ukazati na konkretne principe u terapijskom procesu, uvesti buduće terapeute u temeljne zakonitosti psihoterapije, dati razumijevanje terapeutove uloge i tijeka terapijskog procesa.

Teme predavanja su:
– Osnove terapijskog procesa
– Cilj i postignuće terapije

Grupne i individualne supervizije

Edukacija počinje kroz rad u grupnim supervizijama kao pasivni promatrač, što daje priliku da svjedočimo što i kako radi terapeut i sagledamo svoju osobnu motivaciju i interes za terapeutski rad. Nakon pasivnog uskoro prelazimo u aktivnog promatrača i time provjeravamo svoje znanje i kompetencije u razumijevanju terapijskog procesa. Na supervizijskim radionicama tipa Trijade počinjemo uz supervizora raditi međusobne terapije polaznika TP-a. Sada se konačno prebacujemo u poziciju terapeuta i dobivamo pojašnjenja onoga rada kojeg smo godinama doživljavali na sebi kao klijent. Proces učenja napreduje vrlo brzo obzirom na to da to znanje o terapijskom procesu, usvojeno kroz osobno iskustvo OR-a, već implicitno nosimo u sebi.
Nakon toga se prelazi u rad s klijentom pred supervizorom i grupom nakon čega se nastavlja prakticirajući rad s klijentima van Centra uz stalnu individualnu superviziju. Nakon TP-a, potrebnog broja grupnih i individualnih supervizija kao i terapija s klijentima, napravljen Case study 1 i diplomu Osobnog razvoja nakon najmanje 4 godine dobiva se diploma i status Terapeuta osobnog razvoja.

Kompetencije Terapeuta osobnog razvoja

Terapeut osobnog razvoja je prošao temeljnu edukaciju za terapeuta, postigao dovoljno osobne prorađenosti što je osnovni preduvjet za rad s drugim ljudima te iskustveno i intelektualno usvojio temeljne principe psihoterapije. Kompetentan je za rad sa psihološki zdravim ljudima na način da:
– biva potpuno prisutan u kontaktu
– u radu njeguje duboku posvećenost klijentu
– potiče klijenta na samopromatranje i samosagledavanje
– povezuje klijenta s emocijama, autentičnim impulsima, senzacijama odnosno s tijelom
– potiče klijenta na promatranje i svjesnost o onome što je trenutno prisutno u tijelu
– pruža klijentu iskustvo osjećenosti doživljenosti i viđenosti
– daje klijentu iskustvo prihvaćanja svega što klijent nosi
– daje klijentu iskustvo istinskog i dubokog kontakta i podržanosti
– facilitira razvoj svjesnosti o sebi
– pruža iskustvo bivanja zajedno s klijentom  u svakom njegovom stanju bez prosuđivanja i sugeriranja
– facilitira razvoj samopoštovanja i samoprihvaćanja
– podučava klijenta određenim tehnikama samopomoći i regulacije
– potiče kod klijenta razvoj većeg kapaciteta za samoregulaciju
– facilitira u terapiji povezivanje klijenta sa svojom istinom i autentičnim dijelom sebe.

Terapeut osobnog razvoja nije psihoterapeut i nije certificiran niti educiran za procesni rad, rad s traumom i jačim emocionalnim ekspresijama, razrješavanje dubljih problematika i rad sa psihopatologijama. Terapeut osobnog razvoja u svom radu se drži Etičkog kodeksa IPD Centra.

Usvajanje temeljnih principa terapiranja i rada s klijentima kroz TP kao i prva iskustva u radu obično probude želju za još dubljim i cjelovitijim znanjem o terapeutskom radu i potrebu za novim učenjima konkretnijih pristupa u radu s klijentima. I tada nastavljamo s dodatnim dvogodišnjim treningom za psihoterapeute i savjetodavne terapeute Integralne tjelesne psihoterapije (5. i 6. godina)

Uvjeti upisa treninga i edukacije za Terapeuta osobnog razvoja:
Završene najmanje dvije godine OR-a (ili slične tjelesno orijentirane škole uz obvezu upisa OPOR-a)
Emocionalna zrelost i kapacitiranost za rad s ljudima

Uvjeti za diplomu Terapeuta osobnog razvoja:

 1. Završen program OR (ili druge tjelesno oprijentirane škole škole koju IPD Centar priznaje uz obvezu upisa OPOR-a sve 4 godine)
 2. Pohađanje programa Trening i edukacija za Terapeuta osobnog razvoja (Terapeutska praksa ili TP) koji se može proći najmanje unutar jedne godine i sastoji od:
 • dva predavanja i pet edukativnih iskustvenih radionica (15 sati grupne supervizije)
 • sudjelovanje na min 6 supervizijskih grupa kao aktivni promatrač (15 sati grupne supervizije)
 • sudjelovanje na min 6 supervizijskih grupa kao terapeut i kao aktivni promatrač (6 sati individualne supervizije + 10 sati grupne)
 • min 9 Individualnih supervizija
 • min 10 free terapija s klijentima i 10 plaćenih

(ukupno min 60 sati supervizije – 45 sati grupne i 15 sati individualne supervizije

 1. min 60 sati osobnih individualnih terapija s IPD terapeutima

Upisom programa se stječe status Terapeuta u treningu pod supervizijom.

Kotizacija za program: Trening i edukacija za Terapeuta osobnog razvoja: 2600 kn ili 350 €

Izvori i korijeni

 • Program treninga i edukacije za Terapeute osobnog razvoja kao i psihoterapute i savjetodavne terapeute ITP-a je razvijen integracijom koncepata: Bioenergetske analize, Core Energetics-a i spoznaja iz suvremenih tjelesno orijentiranih psihoterapijskih pravaca integriranim sa attachment-u orijentiranim psihodinamskim pravcima koji njeguju odnos bliskosti, povjerenja i posvećenosti klijentu. Program je razvijan kroz period od desetak godina. Koncept IPD škole i centra, koncept edukacije i treninga, kao i teoretski dio programa (Programi: Roditeljstvo i rani razvoj, Rani razvoj utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeuta ITP-a) je autorski rad Tomislava Kuljiša (bibliografija i izvori), a koncept iskustvenih radionica je razvijan godinama radom i iskustvom cijelog terapeutskog tima na osnovu njihovih edukacija u:
 • Center for Intentional Living (New York) koji njeguje spoj tjelesno orijentirane psihoterapije (Alexis Johnson, Phd i Judith Schmrauh Phd  su učenice J. Pierrakosa) sa klijentu orijentiranim psihoterapeutskim pravcima (C. Rogers)
 • Snow Lion škole u Francuskoj
 • Core Energetics-u sa Zigmmarom Gerkenom
 • Supervizijskim treninzima s Olafom Trappom, Heinerom Steckelom iz Bioenergetske analize
 • CorSoma trening sa Corneliom Gerken
 • Centru za integrativni razvoj Zagreb
 • Somatic Experiencing treningu po Peteru Levinu
 • i mnogim drugim edukacijama i radionicama.