Upis TP-a

TP (Terapeutski practising po principima ITP-a) predstavlja početak eksplicitnog Treninga i edukacije za Terapeuta ITP-a, dok OR koji čini implicitni i transformativni dio edukacije. TP se može upisati na trećoj godini OR-a za one koji otkriju interes i zdravu motivaciju za terapeutski poziv. Pored strukturiranog programa učenja osnovnih terapijskih tehnika kroz TP, ova edukacije podrazumijeva kontinuirani rad studenata s klijentima uz intenzivnu individualnu i grupnu superviziju. To je u osnovi temeljna edukacija i univerzalna priprema za terapeuta koja uz dovoljno osobne prorađenosti kroz 4. godine OR-a pruža osnovne kompetencije za rad s drugim ljudima kao i iskustveno i intelektualno usvajanje temeljnih principa psihoterapije. Program daje potrebne vještine i kapacitet za rad s psihološki zdravim odraslim osobama koji žele uz terapeuta osobnog razvoja raditi na svom daljnjem emocionalnom i psihološkom sazrijevanju i razrješavanju uobičajenih ljudskih problematika. Ovaj trening je i priprema za daljnju edukaciju za terapeuta ITP-a.