Osnovni program Osobni razvoj (OPOR)

Osnovni Program Osobni Razvoj (OPOR) je namijenjen onima koji nakon prođenog RAR-a žele nastaviti s daljnjim radom, ali nisu u mogućnosti upisati Kompletni OR s radionicama zbog mjesta stanovanja, popunjenosti grupe ili u cilju bildanja kapaciteta za Upis OR-a sljedeće godine, ako se na evaluacijskoj terapiji pokaže da osoba nije još spremna za upis Kompletnog OR-a.
Sadržaj OPOR-a
OPOR podrazumijeva mogućnost praćenja preko 30 sati video predavanja i 18 sati interaktivnih predavanja strukturiranih u šest tematskih cjelina te pripadajućih introspekcija na svaku od tema predavanja po svakoj upisanoj godini OR-a, uživo ili putem interneta, rad na introspekcijama s mentorom/terapeutom i (po potrebi u cilju upoznavanja) jedna besplatna terapija s budućim terapeutom/mentorom polaznikom Terapeutskog treninga u IPD Centru kojeg preporuči Centar. Također, tijekom pohađanja OPOR-a je obavezno imati najmanje deset terapija kroz godinu u živo ili putem skype-a s terapeutom. Cijene terapija su od 200-350 kn ovisno o terapeutu, a ritam i cijenu polaznik definiraju zajedno polaznik i terapeut.
Što mogu tijekom ili nakon OPOR-a
Tijekom OPOR-a polaznici imaju mogućnost sudjelovanja na fakultativnim radionicama i intenzivima. U slučaju da se u nekom gradu formira dovoljno velika grupa polaznika OPOR-a zainteresiranih za upis OR-a sljedeće godine, Centar može za njih organizirati PredORovske radionice.
Cijena već plaćenog OPOR-a se kasnije odbija od važeće cijene OR-a kod naknadnog upisa OR-a. Za upis OR-a se je potrebno javiti što ranije zbog brzog popunjavanja grupa.
Rad s introspekcijama
Nakon odslušanog predavanja OR-a polaznik piše svoju introspekciju i šalje je e-mailom svom terapeutu koji je može kratko komentirati u povratnom e-meilu, dok se dublji dio rada vezan za introspekciju odvija tijekom terapije.
Upis OPOR-a
Nakon registracije i uplate ((kotizacija 2600 kn ili 350€, u Centru, internet bankarstvom ili PayWay sustavom)  potrebno se je javiti na info@ipd-center.eu, navesti grad stanovanja i želite li muškog ili ženskog terapeuta. Nakon što se dobije preporuka za terapeuta s njim se stupa u kontakt dalje dogovara za ritam rada.