Rad Centra je posvećen daljnjem emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrijevanju čovjeka. Integracijom suvremenih spoznaja iz neuroznanosti, kliničke i razvojne psihologije, transpersonalne psihologije, interpersonalne neurobiologije, afektivne neuroznanosti, suvremene teorije attachmenta (privrženosti), bioenergetike i tjelesno orijentiranih psihodinamskih pravaca dobiva se mogućnost cjelovitijeg sagledavanja i razumijevanja čovjela i njegovih problema. To znanje nam omogućava sagledavanje stvarnih korijena unutarnjeg nemira i nezadovoljstva, emocionalnih boli i različitih psiholoških problema koje muče gotovo svaku psihološki zdravu osobu. Razumijevanjem uzroka problema lakše se dolazi do učinkovitog iznalaženja pristupa koji omogućavaju njihovo razrješenje. Više o IPD Centru…

Interpersonalna neurobiologija
MISIJA IPD CENTRA
  • razvijanje i provođenje programa za konkretni i duboki osobni razvoj u smislu emocionalnog, psihološkog i duhovnog sazrijevanja s ciljem podizanja kvalitete života, cjelovitijeg osjećaja sebe i ostvarivanja ispunjavajućih odnosa
  • usvajanje različitih suvremenih znanja i koncepata o razumijevanju čovjeka
  • njihovo daljnje integriranje i sagledavanje šireg konteksta
  • usvajanje tehnika i pristupa u rješavanju emocionalnih i psiholoških problema normalne, psihološki zdrave osobe
  • konstantno daljnje razvijanje znanja i tehnika kroz vlastita iskustva i spoznaje
  • razvoj sustava za daljnje prenošenje znanja i usvojenih ili razvijenih tehnika
  • osobni razvoj polaznika kroz proradu vlastite problematike implementacijom znanja i tehnika u stvarni život
inner childs

U tom cilju su razvijeni programi

1 godina

Rani razvoj - utjecaj na život

4 godine

Osobni Razvoj

6 godina

Terapeutski_Trening_IPD