AKTUALNI UPISI

U tijeku je UPIS u program Rani razvoj – utjecaj na život (RAR)
koji se može upisati kao Kompletni program RAR u Zagrebu, Beogradu, Rijeci, Splitu, Ljubljani i Šibeniku ili za ostale gradove kao e-RAR i počinje 13.02. 2020. Upis će biti na uvodnim predavanjima. Sve informacije i prijave na contact@ipd-center.eu ili na 091 962 0000 (Marina)

Dobro došli na stranice IPD centra i škole gdje ustrajno radimo na integriranju suvremenih znanja o čovjeku iz područja tjelesno orijentiranih psihodinamskih pravaca, transpersonalne psihologije, interpersonalne neurobiologije, afektivne neuroznanosti, suvremene teorije attachmenta (privrženosti), razvojne i kliničke psihologije… s ciljem razvijanja programa koji u konačnici poboljšavaju kvalitetu života. Rad Centra je posvećen cjelovitom emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrijevanju čovjeka kroz holistički pristup koji sagledava jedinstvo uma i cjelokupnog organizma (tijela).

Slično kao u digitalnoj znanosti tako je i u razumijevanju čovjeka, korijena njegovih problema i načina rada na njima kroz psihoterapiju u proteklim godinama došlo do velikih, važnih novih spoznaja i metodologija koje mogu značajno poboljšati kvalitetu unutarnjeg, emocionalnog i psihološkog života osobe. Ove spoznaje mogu značajno unaprijediti: rad s djecom (oditeljstvo i odgajateljstvo) kao i rad s odraslim ljudima (psihoterapija i osobni razvoj)

Danas više nego ikada znamo što su korijeni uobičajenih emocionalnih i psiholoških problema s kojima se sreću gotovo svi psihološki normalni ljudi, ali i mnogih većih psiholoških i somatskih zdravstvenih problema. Poznavanjem korijena problematika postaje lakše razvijati načine rada s ciljem ublažavanja i otklanjanja stanja i ponašanja koja nas čine nesretnim, a najčešće se aktiviraju u odnosima s drugim ljudima, pogotovo emocionalno bliskim. Ulazeći u suvremene spoznaje o utjecaju iskustava iz ranog perioda na cjeloživotno funkcioniranje (rana trauma) kao i spoznaja o mogućnostima rada kroz tjelesno orijentirane psihoterapijske pravce ostajemo oduševljeni dubinom i snagom uvida kao i potencijalima rada na sebi.

Naša vizija i misija je kontinuirano integriranje novih i postojećih znanja o terapeutskom radu i razvijanje vlastitih koncepata rada na sebi kako bismo unaprijeđivali educiranje novih i usavršavanje postojećih stručnjaka s ciljem poboljšanja kvalitete života pojedinca. Time želimo doprinijeti izgrađivanju društva s manje boli, bolesti i konflikata, kao i više zdravlja, radosti i unutarnjeg mira.    Više o IPD Centru…

IPD CENTAR

Kao Centar djelujemo kao promotor novih dragocjenih spoznaja o čovjeku u široj regiji putem javnih predavanja i radionica, organiziranjem i zastupanjem svjetski poznatih škola psihoterapije i javnim i medijskim nastupima. U cilju implementacije ovih znanja tamo gdje postoji potreba za njima, razvili smo programe:
–       Rani razvoj – utjecaj na život (RAR) za sve koji žele dublje upoznati sebe i početi konkretan rad na sebi (program u našim centrima ili za kolektive) .
–       Roditeljstvo 0-6 u našem Centru Prirodno roditeljstvo,  razvojno poticajno roditeljstvo za svjesne roditelje koji žele dobar start u život za svoje dijete.
–       Osobni razvoj (OR) kao četverogodišnji konkretan i transformativan rad na sebi namijenjen  svjesnim ljudima koji žele unaprijediti svoje funkcioniranje i unutarnje stanje kojima nisu zadovoljni. Također, za one koji žele postati psihoterapeuti, OR predstavlja prvi dio edukacije i treninga za terapeute Osobnog razvoja i Integralne tjelesne psihoterapije.
Za sve koji nisu u mogućnosti upisati programe s iskustvenim radionicama u našim centrima (Zagreb, Split, Šibenik, Rijeka, Ljubljana i Beograd) postoji mogućnost upisa e-programa; RAR, OR i Roditeljstvo 0-6 (grupni i individualni rad preko interneta uz praćenje video i live stream predavanja).

PrirodnoRoditeljstvo
Rani razvoj - utjecaj na život
Osobni Razvoj

IPD ŠKOLA

Kao međunarodna škola Integralne tjelesne psihoterapije, u cilju daljnjeg širenja ovih znanja i edukacije stručnih osoba provodimo :
– Trening i edukaciju za Terapeute osobnog razvoja (sastoji se od programa: RAR, Osobni razvoj (OR), Terapeutski practising (TP) i grupnih i individualnih supervizija – 4 g.)
– Trening i edukaciju za terapeute Integralne tjelesne psihoterapije (ITP)  dodatna specijalizacija u vidu dvogodišnjeg Terapeutskog treninga (TT-a) i daljnjih supervizija.
– Trening i edukaciju stručnih osoba – Razvojno poticajno odgajateljstvo za stručne osobe u ustanovama Ministarstava socijalnog rada i prosvjete koje rade s adolescentima ili djecom i koje se svakodnevno susreću s posljedicama rane i šok traume.

U edukacijama je posebno vrijedan dio iskustvena komponenta u vidu provjere i implementacije svih teorijskih znanja na samom polazniku, kako to ne bi ostalo samo puko teoretsko znanje, što dovodi do trajne promjene u osobi i unaprjeđenja njenih stvarnih kompetencija za rad s ljudima (Trening).

OsobniRazvoj
ITP
AKTUALNO