IPD učiteljski i supervizijski tim
Programi Osobni razvoj i Terapeutski trening

Ukratko o nama

Naš rad je posvećen daljnjem emocionalnom, psihološkom i duhovnom sazrijevanju čovjeka što se danas naziva osobni razvoj kao i edukaciji novih generacija psihoterapeuta ITP-a, doedukaciji i osnaživanju stručnih osoba, osvještavanju roditelja o važnosti ranog razvoja i informiranju društva o suvremenim spoznajama koje mijenjaju paradigmu u razumijevanju čovjeka i preduvjeta sretnog i ispunjenog života.

Integracijom suvremenih spoznaja iz neuroznanosti, kliničke i razvojne psihologije, transpersonalne psihologije, interpersonalne neurobiologije, suvremene teorije attachmenta, teorije regulacije afekta, bioenergetike i znanja iz tjelesnih psihodinamskih pravaca dobiva se cjelovitija slika o čovjeku. Ona nam omogućava sagledavanje njegovih potencijala, ali i korijena unutarnjeg nemira i nezadovoljstva, emocionalnih boli i različitih psiholoških problema koje muče prosječnu zdravu osobu.

Integralna tjelesna psihoterapija (ITP) koja čini osnovu u našim programima objedinjuje znanja o čovjeku podijeljena u različite znanosti koje u praksi ne uspijevaju dovoljno surađivati i međusobno se razumjeti. ITP nastoji povezati i integrirati znanstvene spoznaje o svim dimenzijama čovjeka tako što radi fiziologizaciju i biologizaciju psihologije, psihologizaciju somatske medicine i anatomije kao i demistifikaciju i utjelovljivanje ljudske spiritualnosti.

Kroz ITP sagledavamo kako rani interpersonalni odnosi (objektne relacije) formiraju podsvijest koja s neurologijom i fiziologijom tijela čini jednu cjelinu (tjeloum) te kako utjelovljena podsvijest oblikuje ljudsku psihu, način percipiranja, razmišljanja, ponašanja i odlučivanja kao i osobni doživljaj čovjeku inherentne duhovnosti. Kroz osobna iskustva u radu sagledamo kako interpersonalna iskustva iz ranog perioda ostaju ugravirana u neurologiju i biologiju ljudskog organizma, utječu na formiranje oblika tijela te postaju osnova na kojoj se razvija psihološki aparat čovjeka. Fascinantne su suvremene spoznaje koliko kvaliteta ranog attachmenta (privrženosti) kasnije utječe na cjeloživotno zdravlje te kvalitetu i dužinu života osobe. Sva ova znanja sada možemo  staviti u funkciju unutarnje transformacije i unaprjeđivanja kvalitete života pojedinca i društva čime si i bavimo u IPD Centru kroz naše programe.

Razumijevanjem korijena nezadovoljstava sobom i životom lakše se dolazi do učinkovitog iznalaženja pristupa koji omogućavaju njihovo razrješenje. Suvremene znanstvene spoznaje jasno ukazuju da razni psihološko-emocionalni i drugi problemi koje doživljavaju odrasle osobe imaju svoj korijen u ranom periodu kojeg se ne sjećamo. Zbog nesvjesnog otpora društva i pojedinca prema preuzimanju odgovornosti za probleme, desetljećima je ideja da su geni krivi za sve bila odlična izlika da se tu ništa ne može promijeniti. Novi terapijski pristupi nam dokazuju da sa sistematskim i dubokim radom na sebi možemo početi oblikovati i razvijati sebe u cilju ostvarenja svojih ljudskih potencijala: ispunjenog života, snažnog osjećaja sebe, dobre emocionalne samoregulacije, izgradnje dobrih odnosa i življenja punim plućima. Kao centar i škola želimo svojim radom dati svoj doprinos društvu u cilju sretnijih pojedinaca i zdravijeg društva.

Tomislav Kuljiš (Zagreb)
Tomislav Kuljiš (Zagreb)

OSNIVAČ ITP-a I RAVNATELJ IPD CENTRA,
AUTOR IPD PROGRAMA, SUPERVIZOR, TERAPEUT ITP-a, ECP

Jasenka Dabinović (Zagreb)
Jasenka Dabinović (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP
Ljerka Zorić (Zagreb)
Ljerka Zorić (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP
Davor Dabinović (Zagreb)
Davor Dabinović (Zagreb)

SUPERVIZOR, TERAPEUT ITP-a, ECP

Sanja Gostimir Mezić (Zagreb)
Sanja Gostimir Mezić (Zagreb)

VODITELJICA CENTRA, TERAPEUTKINJA ITP-a

Maja Dajčer (Zagreb)
Maja Dajčer (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a
Dubravka Rodić (Zagreb)
Dubravka Rodić (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a
Dane Cvijanović (Zagreb)
Dane Cvijanović (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUT ITP-a, ECP

 

Marija Meter (Split)
Marija Meter (Split)

SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP

Nikica Stezinar (Zagreb)
Nikica Stezinar (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP
Sonja Brigljević (Zagreb)
Sonja Brigljević (Zagreb)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP
Slavka Sekulić (Šibenik)
Slavka Sekulić (Šibenik)

TERAPEUT, član EABP-a

Mia Dabinović (Zagreb)
Mia Dabinović (Zagreb)
Terapeutkinja ITP-a, član EABP-a
Jane Kramar (Rijeka)
Jane Kramar (Rijeka)
SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP
Eva Jagić (Zagreb)
Eva Jagić (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Maja Prebeg (Zagreb)
Maja Prebeg (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Tomislav Lipovac (Zagreb)
Tomislav Lipovac (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
 
 
Vjekoslav Crnojevac (Zagreb)
Vjekoslav Crnojevac (Zagreb)

TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Jelena Dadić (Zagreb)
Jelena Dadić (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
 
Manja Šumadinac (Beograd)
Manja Šumadinac (Beograd)
TERAPEUTKINJA ITP-a
Ivana Preglej (Zagreb)
Ivana Preglej (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Leo Petrović (Zagreb)
Leo Petrović (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
 
Rea Giaschi Kichl (Zagreb)
Rea Giaschi Kichl (Zagreb)

TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Dario Polančec (Zagreb)
Dario Polančec (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Naši supervizori i učitelji
Na terapeutskom treningu

Heiner Steckel
Heiner Steckel

SUPERVIZOR IPD TIMA I UČITELJ NA TT-u

Olaf Trapp
Olaf Trapp

SUPERVIZOR IPD TIMA I UČITELJ NA TT-u