O NAMA

Kao međunarodni edukativni trening institut i škola za psihoterapeute ITP-a želimo svojim radom zasnovanom na znanjima iz Integralne tjelesne psihoterapije dati svoj doprinos društvu u cilju sretnijih pojedinaca i zdravijeg društva.
Naš rad je posvećen daljnjem emocionalnom, socijalnom i psihološkom sazrijevanju čovjeka i radu na uobičajenim problematikama s kojima se nosi većima ljudi što
nazivamo osobnim razvojem kao i edukaciji novih generacija psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta ITP-a, doedukaciji i osnaživanju stručnih osoba, osvještavanju roditelja o važnosti ranog razvoja i informiranju društva o suvremenim spoznajama koje mijenjaju paradigmu u razumijevanju čovjeka i preduvjeta sretnog i ispunjenog života.

Integracijom suvremenih spoznaja iz neuroznanosti, kliničke i razvojne psihologije, transpersonalne psihologije, interpersonalne neurobiologije, suvremene teorije attachmenta, teorije regulacije afekta, bioenergetike i znanja iz tjelesnih psihodinamskih pravaca dobiva se cjelovitija slika o čovjeku. Ona nam omogućava sagledavanje njegovih potencijala, ali i korijena unutarnjeg nemira i nezadovoljstva, emocionalnih boli i različitih psiholoških problema koje muče prosječnu osobu.

Integralna tjelesna psihoterapija (ITP) koja čini osnovu u našim programima objedinjuje znanja o čovjeku podijeljena u različite znanosti koje u praksi ne uspijevaju dovoljno surađivati i međusobno se razumjeti. ITP nastoji povezati i integrirati znanstvene spoznaje o svim dimenzijama čovjeka tako što radi fiziologizaciju i biologizaciju psihologije, psihologizaciju somatske medicine i anatomije kao i demistifikaciju i utjelovljivanje ljudske potrebe za duhovnim.

Kroz ITP sagledavamo kako rani interpersonalni odnosi (objektne relacije) formiraju nesvjesno koje s neurologijom i fiziologijom tijela čini jednu cjelinu (tjeloum) te kako utjelovljena podsvijest oblikuje ljudsku psihu, način percipiranja, razmišljanja, ponašanja i odlučivanja kao i osobni doživljaj čovjeku inherentne duhovnosti. Kroz osobna iskustva u radu sagledavamo kako interpersonalna iskustva iz ranog perioda ostaju ugravirana u neurologiju i biologiju ljudskog organizma, utječu na formiranje oblika tijela te postaju osnova na kojoj se razvija psihološki aparat čovjeka.

U radu se oslanjamo na suvremene znanstvene spoznaje o utjecaju kvalitete ranog attachmenta (privrženosti) na cjeloživotno zdravlje te kvalitetu života osobe. Sva ova znanja sada možemo staviti u funkciju unutarnje transformacije i unaprjeđivanja kvalitete života pojedinca i društva čime si i bavimo u IPD Centru kroz naše programe.
Suvremeni terapijski pristupi nam dokazuju da sa sistematskim i dubokim radom na sebi možemo početi oblikovati i razvijati sebe u cilju ostvarenja svojih ljudskih potencijala: ispunjenog života, snažnog osjećaja sebe, dobre emocionalne samoregulacije, izgradnje dobrih odnosa i življenja punim plućima.

U okviru međunardnog edukativnog trening instituta IPD International djeluju nacionalni centri IPD Hrvatska, IPD Srbija, IPD Slovenija i IPD Crna Gora koji provode programe cjelovitog osobnog razvoja (RAR i OR) koji čine prve četiri godine edukacije za terapeute Integralne tjelesne psihoterapije. Nastavak edukacije za terapeute ITP-a čine Teraputski practising (TP) tijekom 3. i 4. g. OR-a, kao i Napredni terapeutski trening (TT) koji se odvija kroz 5. i 6. godinu u školi ITP-a u Zagrebu.

NAŠI SUPERVIZORI I UČITELJI

na Naprednom terapeutskom treningu (TT) i Voditeljskom treningu (VT)

Walid Dow
Walid Daw, PhD
SUPERVIZOR IPD TIMA
I UČITELJ NA VT-u
Heiner-Steckel-400x300
Heiner Steckel
SUPERVIZOR IPD TIMA
I UČITELJ NA TT-u
Olaf-Trapp-400x300
Olaf Trapp

SUPERVIZOR IPD TIMA
I UČITELJ NA TT-u

Ponosni smo što je naša škola jedina škola tjelesne pshoterapije koja u svom timu
kao učitelje i supervizore ima direktne nasljednike osnivača prvih tjelesnih psihoterapija.

Heiner Steckel je godinama radio s Alexanderom Lowenom, osnivačem Bioeneretic Analysis,
a
Walid Daw je bio student i prijatelj Johna Pierrakosa, osnivača Core Energetixa.

Heiner Steckel and Alexander Lowen
Walid Daw and John Pierrakos

 Upisi

Upisi u RAR, OR i školu ITP-a

Upisi u programe RAR, OR te školu ITP-a

Upisi u dvomjesečni program RAR se održavaju 3-4 puta godišnje.
Upisi u četverogodišnju edukaciju Osobnog razvoja te školu ITP-a započinju na jesen. 

Upisi u Roditeljstvo 0-6

Program Roditeljstvo 0-6

Najveći i najznačajniji program Centra Prirodno roditeljstvo koji je nabolje promijenio živote tisuće roditelja i njihove djece.

Predbilježbe za edukacije za kolektive

Predbilježbe za edukacije za kolektive

Programi za institucije koje rade sa djecom te za poduzeća kojima je stalo