IPD škola Integralne tjelesne psihoterapije je član Europske asocijacije za tjelesnu psihoterapiju (EABP). U procesu je verificiranja svog programa edukacije kao novog tjelesno orijentiranog terapeutskog pravca. Dok proces verifikacije škole ne bude gotov u diplomama će stajati riječ terapeut umjesto psihoterapeut.

 

 

 

 

 

EABP.
O Integralnoj tjelesnoj psihoterapiji (ITP)

ITP je jedna od mnogih tjelesno orijentiranih psihoterapija koja se bavi terapijskim radom na posljedicama rane razvojno-odnosne traume i rane (ili kasnije) šok traume (skraćeno – rane traume), što u nekom blažem obliku imamo svi, dok u težem obliku posljedice rane traume najčešće čine osnovu psiholoških, ali često i mnogih somatskih zdravstvenih oboljenja i dijagnoza.

ITP kroz šestogodišnju edukaciju, uz intenzivan rad na sebi i osobnu transformaciju, daje iskustveno i teoretsko usvajanje principa rada prvobitnih tjelesno orijentiranih biodinamskih pristupa (Bioenergetike, Core-energeticsa), terapije usmjerena na klijenta (C. Rogers) kao i razumijevanja i usvajanje osnovnih principa suvremenih tjelesno orijentiranih psihoterapija i metoda (Bodynamic, Somatic Experiencing, Senzorno motorna psihoterapija) kako bi potaklo svoje studente na daljnje edukacije i proširivanje svog znanja iz drugih terapijskih pravaca.

Kako bi budućim terapeutima dala što šire znanje u radu s čovjekom i izbjegla metodologizaciju, ITP je razvila i zastupa integralni pristup u radu s čovjekom tako što, uvažavajući aktualnu vlastitu metodologiju, kontinuirano integrira, povezuje i objedinjava različite psihoterapeutske, znanstvene i teorijske koncepte (epistemologije), načine razmišljanja i rada s čovjekom u jedno koherentno razumijevanje čovjeka i korijena njegovih problema. Konačni cilj je stalno razvijanje i iznalaženje što efikasnijeg načina rada u psihoterapiji. Kao takva ITP će uvijek dalje istraživati, razvijati i usavršavati nove efikasnije načine rada i integrirati nove spoznaje i koncepte u svoju praksu s ciljem vlastite evolucije.

Interdisciplinarnost i transdisciplinarnosti ITP-a

Integralni pristup podrazumijeva interdisciplinarnost odnosno integriranje raznih informacija, tehnika, koncepata, teorija iz različitih znanstvenih i psihoterapijskih disciplina i pravaca. Također ITP svoju metodologiju zasniva na transdisciplinarnosti što podrazumijeva korak dalje u razvoju terapijskog rada i time stvaranje sveobuhvatne sinteze postojećih terapijskih i znanstvenih koncepcija s ciljem razvijanja nove metodologije koja izlazi iz granica prvobitnih terapijskih koncepcija.
ITP je primarno usmjerena na dugotrajniji rad s ciljem otklanjanja korijena problematike, a ne samo simptomatologije i vanjske manifestacije dublje problematike klijenta.
ITP u svom radu polazi od znanstveno potvrđenih spoznaja da su u korijenu većine neželjenih emocionalnih i psiholoških stanja, ponašanja tj. funkcioniranja osobe rana (intrauterina, neonatalna ili kasnija) povrjeđujuća iskustva (nenamirenost primarnih potreba ili aktivno emocionalno, psihološko ili tjelesno povrjeđivanje).
Rana povrjeđujuća iskustva (većinom kroz odnose sa skrbnicima) su utjecala na organizaciju neurofiziologije organizma, utjecala na građu tijela te oblikovala podsvijest koja osobu drži zarobljenu u nesvjesnim uvjerenjima, loše-adaptivnim obrascima ponašanja i negativnom doživljaju sebe i svijeta.
ITP ima korijene u interpersonalnoj neurobiologiji, razvojnoj i kliničkoj psihologiji, transpersonalnoj psihologiji, neuroznanosti i Polivagalnoj teoriji, teoriji privrženosti, suvremenoj teoriji regulacije afekta,…
Temeljna postavke rada na sebi po principima ITP-a su sadržane u Jungovim rečenicama: Sve što je nerazriješeno iz najranijeg djetinjstva uprizoruje se u životu kao problem, događaj ili stanje  i Sve što ne valja u svijetu je u nama.”

 

Temeljni principi rada ITP-a su:

 1.   KONTAKT – Duboki odnos i stvaran kontakt prisutnog, prihvaćajućeg, uvažavajućeg, otvorenog i empatičnog terapeuta s klijentom u kojem klijent može biti konačno autentičan i vjeran svojim emocijama i impulsima bez rizika da izgubi kontakt, što omogućava klijentu da se više poveže sa svojim biološkim impulsima i psihološko-duhovnim centrom Selfom.
 2.   ZNANJE –  Nastojanje sagledavanja, razumijevanja korijena i znanstvenog objašnjenja izvora problematike te iznalaženje trenutno najadekvatnijeg od niza mogućih pristupa kako bi se klijentu pružilo upravo ono što njegov sistem u tom trenutku treba.
 3.   NJEŽNOST – Iznalaženje što manje invazivnih pristupa u terapiji kako bi se izbjeglo bilo kakvo povrjeđivanje ranjivog i otvorenog klijenta i eventualna retraumatizacija.
 4.   POŠTOVANJE MUDROSTI TIJELA – Kataliziranje i facilitiranje tjelesnih procesa (neurofizioloških, emocionalnih, senzorno motornih) koji su u trenutku povrjeđivanja bili zaustavljeni i žele se dovršiti u cilju iscjeljenja i vraćanja organizma u balans putem:

–     aktiviranja i facilitiranja i prorade potisnutih emocija kroz procesni i katarzički rad (najčešće sekundarnih kako bi se došli u kontakt s primarnim emocijama)

–     aktiviranja i dovršavanje suspregnutih senzorno motornih impulsa u tijelu koji pohranjuju ogromnu energiju aktiviranu u cilju preživljavanja kroz titraciju i pendulaciju u cilju zacjeljenja traumatskog iskustva

–     aktiviranja i realizacije potisnutih impulsa za namirenjem primarnih potreba i konačno dobivanje nedostajućeg iskustva namirenja

 1.   REPAIR – Davanje sistemu iskustva popravka povrjeđujuće situacije da doživi iskustveno situaciju na način kako je trebalo biti.
 2.   VIĐENOST – Viđenje, potvrda i prihvaćanje klijenta u njegovoj istini s ciljem dovođenje klijenta u veći kontakt s vlastitom istinom i stvarnim sobom (Selfom).
 3.   SAMORAZVOJ – Kontinuirani osobni rad terapeuta na sebi i učenje kroz samorazvoj i daljnje istraživanje.

Postignuće i cilj ITP-a:

Shodno tome postignuće i cilj ITP- a je razrješenje ili ublažavanje posljedica rane i šok traume na tjelesnom i psihološkom nivou kroz:

–     Dovršavanje i razrješenje zaostalih, potisnutih i nedovršenih inter i intrapersonalnih konflikata, somatiziranih u organizmu koji se manifestiraju u životnim situacijama i novim odnosima i kao takvi su opstruirali daljnje emocionalno, psihološko i socijalno sazrijevanje osobe i nastavljaju joj kvariti kvalitetu života.

–     Zacjeljivanja emocionalnih rana.

–     Rastakanje i otapanje obrambenih mehanizama koji su štitili te rane, ali i smetali u funkcioniranju kroz život.

–     Propuštanje započetih i zablokiranih emocija koje se manifestiraju kao emocionalni mišićni blokovi i time otvaranje blokova

–     Dovršavanje zakočenih senzorno motornih pokreta i impulsa manifestiranih kao hipertoničnost mišića koji su dio bazalnih podsvjesnih programa organizma s ciljem preživljavanja.

–     Uspostavljanja boljeg energetskog protoka u organizmu

–     Otpuštanje fascijalnih i mišićnih spazama i blokada.

–     Bolji kontakt ega s afektivnim sustavima, primarnim emocijama i biološkim selfom.

–     Bolji kontakt ega sa psihološkim (duhovnim) Selfom.

….odnosno nastavak emocionalnog, psihološkog i duhovnog sazrijevanja.

Općenito o ITP-u

ITP u svom radu podrazumijeva interdisciplinarni pristup objedinjavajući grane znanosti koje su shodno Kartezijanskom dualizmu čovjeka razdijelile na tijelo, psihu i duh pa tako možemo reći da ITP radi biologizaciju psihologije, psihologizaciju somatske medicine i demistifikaciju duhovne dimenzije čovjeka.

ITP je dio aktualne smjene paradigmi u terapeutskom radu s čovjekom s analitičke, eksplicitne, svjesne, racionalne, verbalne lijeve hemisfere mozga na implicitnu, integrativnu, nesvjesnu, neverbalnu, tjelesno orijentiranu emocionalnu desnu hemisferu mozga.

ITP nije zatvorena u metode i ostaje uvijek izrazito kreativna, kako u razvoju svog koncepta tako i u samom radu s klijentom, jer raspolaže s velikim brojem alata i metoda iz različitih pravaca.

Iako vlada s mnoštvom metoda, terapeut ITP-a je duboko svjestan da je ono što konačno dovodi do promjene u klijentu je odnos prihvaćanja, otvorenosti, empatičnosti i uvažavanja od strane prisutnog terapeuta i susret s klijentom u njegovoj istini.

Integralnost njegujemo i u načinu podučavanja tako što više različitih terapeuta sudjeluje u Terapeutskom treningu prezentirajući različite osobne autentične načine rada. Time budući terapeuti mogu lakše naći svoju autentičnu dimenziju u kojoj su onda i najučinkovitiji za klijenta, umjesto da se potiče kopiranje jednog učitelja i uči jedna određena metoda.

ITP i druge psihoterapije

ITP podrazumijeva da svaka psihoterapija nudi važan i dragocjen dio spoznaja o radu s ljudskim bićem i poštuje njen važan doprinos kojeg nastoji razumjeti i eventualno povezati s drugim pristupima u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i unaprjeđenja dijaloga među psihoterapijskim pravcima.

ITP nastoji podržati integriranje različitih pristupa sagledavajući onaj dio znanja koji različite terapije dijele kao zajedničku platformu, kao i onaj dio posebne nove vrijednosti koje pojedina psihoterapija unosi u rad s posljedicama rane traume.

Vjerujemo da svaka terapija sagledava jedan važan dio cjeline dok mi svojim radom želimo dati svoj doprinos u svijetu aktualnom procesu sagledavanja ”cijelog slona”.

Najvažniji znanstveni i konceptualni temelji ITP:

–    W. Reich – analiza karaktera, Koncept karakternih obrambenih struktura

–     A. Lowen – Bioenergetska analiza

–     J. Pierrakos – Core energetix

–     L. Heller – Stilovi preživljavanja

–     L. Mercher – Bodynamic

–     T. Levine – Somatic Experiencing, rad s traumom

–     P. Ogden, M. Kekuni – Senzorno motorna terapija

–     S. Freud – transfer i kontratransfer, id, ego, superego

–     A. Schore – Teorija regulacije afekta

–     Steven Porges – Polivagalna teorija

–     D. Siegel  – interpersonalna neurobilogija

–     Ken Wilber  –  spiralna dinamika svijesti, AQAL, pretransfalacy,

–     P. Fonagy – psihička ekvivalencija, mentalizacija, epistemic trust

–     M. Mahler – razvojne faze

–     O. F. Kernberg, – razvojne faze, razvojni zadaci

–     R. Kegan – razvojne faze

–     M. Klein – koncept pozicija, objektne relacije

–     O. Rank, G. Neufeld – counterwill

–     S. Grof  – transpersonalna psihologija

–     J. Bowlby – teorija privrženosti

–     M. Ainsworth – stilovi privrženosti

–     B. van der Kolk – koncept rane traume,

–     J. Panksep – koncept afektivnih sustava,

–     Carl Rogers – humanistička psihologija i koncept terapije usmjerene na klijenta,

–     M. Ericson – rad s podsvjesnim umom kroz trans

–     C. Pert – molekule emocija

–     C. G. Jung – individuacija, Self, arhetipovi, kompleks, kolektivno i individualno nesvjesno, sjena, sinkronicitet, anima, animus

Izvori i korijeni

 • Program treninga i edukacije za Terapeute osobnog razvoja kao i psihoterapute i savjetodavne terapeute ITP-a je razvijen integracijom koncepata: Bioenergetske analize, Core Energetics-a i spoznaja iz suvremenih tjelesno orijentiranih psihoterapijskih pravaca integriranim sa attachment-u orijentiranim psihodinamskim pravcima koji njeguju odnos bliskosti, povjerenja i posvećenosti klijentu. Program je razvijan kroz period od desetak godina. Koncept IPD škole i centra, koncept edukacije i treninga, kao i teoretski dio programa (Programi: Roditeljstvo i rani razvoj, Rani razvoj utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeuta ITP-a) je autorski rad Tomislava Kuljiša (bibliografija i izvori), a koncept iskustvenih radionica je razvijan godinama radom i iskustvom cijelog terapeutskog tima na osnovu njihovih edukacija u:
 • Center for Intentional Living (New York) koji njeguje spoj tjelesno orijentirane psihoterapije (Alexis Johnson, Phd i Judith Schmrauh Phd  su učenice J. Pierrakosa) sa klijentu orijentiranim psihoterapeutskim pravcima (C. Rogers)
 • Snow Lion škole u Francuskoj
 • Core Energetics-u sa Zigmmarom Gerkenom
 • Supervizijskim treninzima s Olafom Trappom, Heinerom Steckelom iz Bioenergetske analize
 • CorSoma trening sa Corneliom Gerken
 • Centru za integrativni razvoj Zagreb
 • Somatic Experiencing treningu po Peteru Levinu
 • i mnogim drugim edukacijama i radionicama.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.