POZIV NA INFO SUSRET O UPISU OSOBNOG RAZVOJA I EDUKACIJE IZ INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE – 18.01. u 18.30h preko ZOOM-a. U tijeku je upis nove generacije koja počinje s edukacijom i treningom iz ITP-a kroz programe RAR i OR u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Ljubljani, Beogradu i Podgorici ili online kao e-RAR i e-OR.

Za prijavu je dovoljno da nam se na contact@ipd-center.eu kako bi smo vam mogli poslati ZOOM link za info susret s Tomislavom Kuljišem.

Škola Integralne tjelesne psihoterapije

IPD škola Integralne tjelesne psihoterapije u Zagrebu je međunarodno akreditirani trening institut i član Foruma Europske asocijacije za tjelesnu psihoterapiju (EABP),

eabp
SPUH-LOGO-1

POZIV NA UPIS EDUKACIJE IZ INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

U tijeku je upis nove generacije koja počinje kroz programe RAR i OR u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Ljubljani, Beogradu i Podgorici ili online kao e-RAR i e-OR. Edukaciju sačinjavaju:

1. Stupanj – temeljni dvomjesečni program Rani razvoj – utjecaj na život (RAR) u IPD Centrima Hrvatska, Slovenija, Srbija i Crna Gora i online.
– Zagreb i Beograd radionice se održavaju ukupno osam sukcesivnih radionica radnim danom (četvrtak ili srijeda) od 18-21.15h
– Ljubljana, Split, Šibenik, Podgorica, Rijeka imaju po 4 radionice za vikende
– e-RAR ima 8 radionica radnim danom od 18-21.15h

2. Stupanj – četverogodišnji program Osobni razvoj (OR ili e-OR) u:

IPD Centar Hrvatska:
Zagreb: upisi otvoreni za 2023/24 (contact@ipd-center.eu)
Split: upisi otvoreni za 2022/23 (martina@ipd-center.eu)
Rijeka: upisi otvoreni za 2023/24 (rijeka@ipd-center.eu)

IPD Centar Srbija:
Beograd: upisi otvoreni za 2023/24 (beograd@ipd-center.eu)

IPD Centar Slovenija:
Ljubljana:upisi otvoreni za 2023/24 ljubljana@ipd-center.eu

IPD Centar Crna Gora:
Podgorica: upisi otvoreni za 2023/24 (podgorica@ipd-center.eu)

IPD Centar International:
e-OR: upisi otvoreni za 2023/24(contact@ipd-center.eu)

 

Želim saznati više o upisu i školi ITP-a

Kako bismo vas mogli kontaktirati i pružiti vam sve informacije o sadržaju, terminima, upisu, te načinu izvođenja naših programa pozivamo vas da nam se bez obaveze javite  na: contact@ipd-center.eu  ili ispunite kratki kontakt obrazac pa ćemo vas mi kontaktirati kako i kada vama odgovara.

Poslušajte predavanje Tomislava Kuljiša na Međunarodnom Simpoziju u Ljubljani na temu: ”Utjecaj ranih traumatskih iskustava na tjelesno i duševno zdravlje i funkcioniranje u odraslosti”, u organizaciji Ljubljanskog univerziteta i Nacionalnog instituta za zdravlje Republike Slovenije

Emerging evidence from the recent studies shows that psychotherapy leads to definitive and demonstrable changes in the brain.
– Allan Schore PhD

INTEGRALNA…
ITP kao jedan od tjelesnih biodinamskih pravaca je koncept koji integrira znanja o čovjeku podijeljena u različite znanosti, nastojeći doprinijeti njihovom međusobnom razumijevanju kroz fiziologizaciju i biologizaciju psihologije, psihologizaciju medicine i anatomije kao i demistifikaciju i utjelovljivanje inherentne ljudske spiritualnosti.

TJELESNA…
ITP nam omogućava sagledavanje kako interpersonalna iskustva iz ranog perioda ostaju ugravirana u neurobiologiju ljudskog organizma formirajući nesvjesno koje zajedno s organizmom čini jedan entitet – tjeloum. Rana iskustva oblikuju nesvjesna uvjerenja, unutarnji emocionalni svijet, građu i funkcionalnost tijela, ali i psihološki aparat koji kroz cijeli život određuje način percipiranja, reagiranja, razmišljanja, ponašanja i odlučivanja i tako određuje kvalitetu života i cjeloživotno zdravlje osobe.

PSIHOTERAPIJA…
Problematike iz ranog perioda, kasnija povrjeđujuća iskustva ili epigenetska predisponiranost se manifestiraju kao uobičajeni ljudski problemi kroz cijeli život. Sagledavajući stvarni korijen ljudskih problema, umjesto bavljenjem razinom na kojoj se problematika manifestira, u IT psihoterapiji radimo na razini na kojoj se problematika nalazi (nesvjesno+cjelokupni organizam, odnosno tijelo).

U ovoj terapiji se radi o buđenju klijentove osobne tjelesne inteligencije, njegove unutarnje mudrosti. To nije pristup gdje znamo što je najbolje za klijenta nego pratimo njegovo tijelo, uštimavamo se s njim i potičemo ga na ostvarenje njegovog potencijala.
-Pat Ogden. PhD

VIŠE O ŠKOLI
Integralne tjelesne psihoterapije

Edukacija za psihoterapeute ITP-a sadrži:
– 1. Stupanj Rani razvoj – utjecaj na život (RAR) temeljni dvomjesečni program koji omogućava da suvremene spoznaje iz razvojne i kliničke psihologije, teorija privrženosti i regulacije afekta kao i interpersonalne neurobiologije upoznamo i kroz osobno iskustvo
. U Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Ljubljani, Beogradu i Podgorici se može upisati RAR uživo, a za sve ostale postoji mogućnost upisa e-RAR programa online.
– 2. Stupanj  Osobni razvoj– četverogodišnji program u vidu dubokog rada na sebi i svom nesvjesnom (
nešto najbolje što možemo učiniti za sebe) što je ujedno i iskustvena edukacija za psihoterapeuta
– 3. StupanTerapeutski practising, paralelni dvogodišnji program od 3. godine OR-a kojim počinje eksplicitna edukacija iz terapijskih vještina i rad s klijentima. Završetkom 2. i 3.  stupnja se stječe status Praktičara ITP-a što daje mogućnost rada s klijentima pod supervizijom i upis TT-a.
–  3.  Stupanj Napredni terapeutski trening iz ITP-a (TT) dvogodišnji intenzivni program koji najviše treba upravo kad se počne raditi s klijentima i koji daje konkretna znanja za zahtjevniji psihoterapijski rad.

Nakon ispunjenih svih uvjeta koje propisuje EABP i EAP u smislu broja sati osobnog psihoterapijskog rada, rada s klijentima i supervizija te obranjenog Završnog rada (CS2) te suglasnosti Supervizorskog vijeća studenti dobivaju diplomu Psihoterapeuta ITP-a po uvjetima koje propisuje EABP.
Konačno stvarno zvanje i status pod kojim će se moći zvanično raditi će ovisiti o aktualnom zakonu o djelatnosti psihoterapije u pojedinoj državi. Za prijem u Hrvatsku komoru psihoterapeuta (HKPT) je potrebno imati odgovoarajući stupanj stručne spreme i završiti propisani program iz Propedeutike psihoterapije u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije.

Edukacija i trening za psihoterapeute ITP-a počinje programima RAR i OR koji  svake jeseni mogu upisati u u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Ljubljani, Beogradu i Podgorici, ili online kao e-RAR i e-OR uz kojeg se trebaju proći svake godine i jedan modul uživo u Zagrebu (subota, nedjelja, ponedjeljak i utorak) kao preduvjet za upis TT-a koji će biti uživo u školi ITP-a Zagrebu.

Nećete izostajati s posla
Program je koncipiran tako da se ne mora izostajati s posla ili uzimati slobodni dani jer su radionice RAR-a OR-a i TT-a organizirane u modulima petak navečer+subota+nedjelja, osim u Zagrebu gdje su neke grupe imaju dio radionica radnim danom od 18-21.15h. Interaktivna predavanja su navečer od 18-21.15 pa se ni tada ne mora izostajati s posla.

Raditi ćete u maloj grupi s tri voditelja
Radimo u malim grupama od dvanaest do dvadesetak polaznika s dva iskusna terapeuta i asistentom kako bismo se mogli dovoljno posvetiti svakome od polaznika i razvijati osjećaj sigurnosti i povezanosti u grupi neophodan za razvojne procese kroz koje prolazimo.

Vjerujemo da ćete i vi zavoljeti naš vlastiti prostor
U većini gradova imamo vlastiti prostor uređen za potrebe našeg rada sa svom potrebnom opremom za rad koji polako počinjemo doživljavati kao jako drago i toplo mjesto prijateljstva.

Cijelo vrijeme školovanja ćete imati dostupan teorijski dio u formi snimljenih i interaktivnih video predavanja kroz Learning Management System – LMS
Teorijski dio sadrži preko 150 sati uređenih strukturiranih temeljnih video predavanja Tomislava Kuljiša s pripadajućim PDF-ovima koja omogućavaju lakše razumijevanje tematike i štede stotine sati čitanja kroz koje bi se dobio isti fundus informacija. Posebna pogodnost je to što se na predavanja kroz godine može vraćati i ponovo gledati što je posebno dragocjeno jer iste teme vremenom drugačije čujemo. Polaznicima viših godina su uvijek dostupna sva temeljna i interaktivna predavanja nižih godina OR-a i TT-a kao i programa RAR.

Lakše ćete se snalaziti u programu kroz naš softver razvijen za potrebe evidencije sati, kontrolu kvalitete rada, praćenje introspekcija…
Korisničke stranice zahvaljujući posebnom software-u razvijenim za potrebe IPD škole i kombiniranim sa LMS sustavom omogućavaju lako praćenje programa, pristup videima i drugim materijalima, evidentiranje potrebnih sati, jednostavo pisanje i praćenje introspekcija i završnih radova.

Ako zatreba možete koristiti našu prilagodbu na pandemiju tj. Video Conferencing System
Obzirom na mogućnost izolacija, bolesti, ne mogućnost putovanja i sl. svi naši prostori su opremljeni suvremenom video/audio opremom u vidu Video Conferencing System-a kako bi se po potrebi (izolacija, nemogućnost putovanja, bolest…) moglo i od kuće sudjelovati u radu grupe u našim prostorima preko ZOOM-a. U slučaju potpune nemogućnosti rada uživo zbog mjera razradili smo program rada putem ZOOM-a kao privremenu varijantu za nastavak kontinuiteta rada dok se ne mognemo opet vratiti u rad uživo.

Osjetiti ćete prednosti rada s velikim učiteljskim timom pojačanim svjetski poznatim trenerima
U učiteljskom timu na Naprednom Terapeutskom treningu 5. i 6. godine uz IPD učitelje sudjeluju i legende tjelesne psihoterapije (Olaf Trapp i Heiner Steckel)  čime naši polaznici dobivaju iznimnu pogodnost učenja direktno i od svjetski poznatih psihoterapeuta i učitelja.

Trening i edukacija iz Integralne tjelesne psihoterapije (ITP) traje najmanje šest godina i program sadrži četiri razine edukacije i treninga s ukupnom satnicom:
1900 sati studija – iskustvenog i teorijskog učenja o praksi i teoriji ITP-a, osobnog psihoterapijskog rada, supervizija, kliničke prakse (rada s klijentima) i fakulativnog programa (prosječan broj sati – 300)
1300 sati obaveznog strukturiranog programa (programski sat 45 min)

Za diplomu terapeuta ITP-a je neophodno imati:
– min 300 sati osobnog psihoterapijskog iskustva od čega: min 100 sati individualnih terapija, 150 sati grupni procesni rad kroz redovni program i min 50 sati kroz fakulatativni program
– min 150 sati supervizija od čega min 40 sati individualnih
– min 400 sati praktično usavršavanje – rad s klijentima individualno ili s grupom pod supervizijom kroz min 3 godine.
Apsolventski status nakon završenog šestogodišnjeg programa tj. status praktičara ITP-a (terapeuta u treningu) do Diplomskog rada (završnog rada TT-a tj. Case study-2) traje najviše 36 mjeseci.

 • 1. Stupanj – Pripremni program Rani razvoj – utjecaj na život (RAR ili e-RAR) (dva mjeseca) kroz koji polaznici dobiju teoretski i iskustveni uvid u svoj rani period i iskustva koja su ih formirala kao i priliku da osjete moć ITP-a na sebi i procjene da li žele ići u Osobni razvoj ili u edukaciju za terapeuta ITP-a.
  Teorijski dio – 56 sati
  Iskustveni dio – 32 sata
  Ukupno 88 sati
 • 2. Transformativni program Osobni razvoj (4 godine) koji ima za cilj daljnje emocionalno, psihološko i duhovno sazrijevanje kroz tjelesno orijentirani rad kao i rješavanje osobnih problematika, trauma, transfera i ostalih problematika formiranih u ranom periodu. Vjerujemo da su emocionalna zrelost, osobni integritet, sposobnost kritičkog samosagledavanja i kapacitet za biti prisutan i biti u kontaktu s drugim ljudskim bićem čine osnovne predispozicije za terapeuta. Kroz par godina Osobnog razvoja puno toga se promijeni u nama. Naravno da cijeli život imamo što raditi na sebi, ali smo kroz iskustvo ovog rada stekli veliko znanje kako je biti u procesu, kako se tada osoba osjeća u sebi, što tada osoba najviše treba, kako doživjeti drugu osobu itd…, jer smo sve to već iskustveno prošli na sebi. Stoga je program Osobni razvoj  primarno posvećen tim postignućima kod studenata kako bi u trening za terapeuta ušli oni koji doista imaju zdravu motivaciju, emocionalnu zrelost i kapacitet za biti terapeut.
  Teorijski dio – 216 sati
  Iskustveni dio – 368 sati
  Ukupno strukturiranog programa – 584 sata
 •  3. Terapeutski practising (TP) je temeljna edukacija i univerzalna priprema za terapeuta koja daje dovoljno osobne prorađenosti za rad s drugim ljudima kao i iskustveno i intelektualno usvajanje temeljnih principa psihoterapije.
  Teorijski dio – 18 sati
  Iskustveni dio – 22 sata
  Supervizije: individualne i grupne – min 60 sati
  Ukupno strukturiranog programa – 100 sati
 • 4. Napredni Terapeutski trening (TT) koji traje petu i šestu godinu i podrazumijeva, uz daljnji rad na sebi, vrlo intenzivan rad u vidu dodatne intenzivne edukacije o terapeutskom radu koju provode treneri i supervizori IPD tima kao i inozemni treneri i supervizori Heiner Steckel i Olaf Trapp.
  Teorijski dio – 72 sata
  Iskustveni dio – 220 sati (od toga programske supervizije – 30 sati)
  Fakultativne supervizije: individualne 20 i grupne 40 sati – min 60 sati
  Ukupno strukturiranog programa – 352 sata

 

TERAPEUTSKI PRACTISING (TP)
Ovaj trening je i svojevrsna temeljna priprema za daljnju edukaciju za terapeuta ITP-a i daje osnovna znanja za terapijski rad i status Praktičara ITP-a. Program Terapeutski practising (TP) se može upisati najranije na trećoj godini OR-a. Edukacija i trening, pored strukturiranog programa učenja temeljnih terapeutskih tehnika, podrazumijeva kontinuirani rad studenata s klijentima uz intenzivnu individualnu i grupnu superviziju. Nakon 4 godine programa OR- a koji podrazumijeva rad na sebi, potrebnog broja supervizija i TP-a, dobivaju se kompetencije za praktičara ITP-a tj. terapeuta u treningu pod supervizijom, što podrazumijeva rad s psihološki zdravim odraslim osobama koji žele raditi na svom daljnjem emocionalnom i psihološkom sazrijevanju i razrješavanju uobičajenih ljudskih problematika.
PROGRAM TP-a SADRŽI:

Teme 6 iskustvenih radionica u cilju eksplicitnog učenja terapijskog rada:

 • Zašto želim biti terapeut i struktura terapije što se u terapeutskom procesu događa u meni i što s tim – transfer i kontra transfer
 • Bivanje, resursiranje i zrcaljenje – metode i vrste regulacije klijentovog sistema
 • Delikatnost osobnih granica i energetskog kontakta, etičnost u kontaktu kroz dodir i iscjeljujuća moć kontakta
 • Primjena koncepta konstelacija s predmetima u cilju rada s objektnim relacijama i stilovima privrženosti
 • Aktivacija i regulacija
 • Sagledavanje cilja terapije

Teme 2 predavanja:

 • Osnove terapijskog procesa u ITP-u i Etički kodeks ITP-a
 • Cilj i postignuće terapije ITP-a

Video predavanja imaju za cilj ukazati na konkretne principe u terapijskom procesu, uvesti buduće terapeute u temeljne zakonitosti psihoterapije, dati razumijevanje terapeutove uloge i tijeka terapijskog procesa.

Za završetak TP-a kao preduvjet za upis 5. godine i dobivanje statusa praktičara ITP-a potrebno je:

 • min 20 sati sudjelovanje na grupnim supervizijama kao aktivni promatrač
 • min 20 sati sudjelovanje na grupnim supervizijama kao pasivni promatrač
 • min 10 grupnih supervizija kao terapeut (10 sati individualne supervizije)
 • min 10 individualnih supervizija jedan na jedan kod supervizora IPD Centra
  (sve skupa je to 60 sati supervizije od čega je min 20 individualnih)
 • min 20 terapija s klijentima van Centra od čega je min deset besplatnih (iskustvo s terapija je tema individualnih supervizija jedan na jedan)
 • min 60 sati individualnih programskih psihoterapija sa terapeutima IPD tima i min 30 sati grupne psihoterapije kroz fakultativne programe IPD Centra.
 • Napisan i obranjen Case study 1 (Završni rad TP-a)
 • Napisan Završni rad OR-a

Cijena TP-a: 2600 kn ili 350€  (u cijeni nisu supervizije koje kroz cca dvije godine koštaju oko 7.500 kn)

Terapeutski practising (TP)

Kompetencije praktičara za terapijski rad nakon TP-a:
– biva potpuno prisutan u kontaktu
– u radu njeguje duboku posvećenost klijentu
– potiče klijenta na samopromatranje i samosagledavanje
– povezuje klijenta s emocijama, autentičnim impulsima, senzacijama odnosno s tijelom
– potiče klijenta na promatranje i svjesnost o onome što je trenutno prisutno u tijelu
– pruža klijentu iskustvo osjećenosti doživljenosti i viđenosti
– daje klijentu iskustvo prihvaćanja svega što klijent nosi
– daje klijentu iskustvo istinskog i dubokog kontakta i podržanosti
– facilitira razvoj svjesnosti o sebi
– pruža iskustvo bivanja zajedno s klijentom  u svakom njegovom stanju bez prosuđivanja i sugeriranja
– facilitira razvoj samopoštovanja i samoprihvaćanja
– podučava klijenta određenim tehnikama samopomoći i regulacije
– potiče kod klijenta razvoj većeg kapaciteta za samoregulaciju
– facilitira u terapiji povezivanje klijenta sa svojom istinom i autentičnim dijelom sebe.

Program TT-a ima za cilj pružiti budućim psihoterapeutima ITP-a  više nego dovoljno konkretnih znanja o terapeutskom radu po principima ITP-a, ali i dodatni rad na sebi što je ključni preduvjet za rad s ljudima i u skladu s idejom da s radom na sebi nikada ne prestajemo. Naučene tehnike omogućavaju uspješan terapeutski rad, ali duboko vjerujemo u to da terapeuta čini terapeutom upravo sam rad s klijentima, a školovanje mu daje osnovu za taj rad. Da se poslužimo analogijom: škola nas ući akordima, ali cilj terapeuta je da dalje sam kroz praksu nauči ”jazzirati”.
Svaka godina TTa sadrži 29 susreta unutar 7 vikend modula (petak, subota, nedjelja) odnosno 26 radionica + 3 predavanja i 4 mentorska susreta radnim danom s mentorom generacije koji prati generaciju do diplome.

TEME PO MODULIMA:

Terapeutski trening 5. godina – TT5

 1. Modul – Rad sa nesvjesnim u IT psihoterapiji                   – Tomislav Kuljiš
 2. Modul – Rad s tijelom pomoću rekvizita                              – Ljerka Zorić
 3. Modul – Rad na otvaranju protoka u tijelu                          – Heiner Steckel
 4. Modul – Rad na izgradnji strukture selfa
                   kroz kontejniranje i ”instroke”                               – Olaf Trapp
                  Rad s COR-vježbama po strukturama                   – Davor Dabinović
 5. Modul – Rad sa dinamikom odnosa terapeut – klijent   – Dane Cvijanović
 6. Modul – Rad s tjelesnom fenomenologijom                       – Olaf Trapp
                   Rad s dodirom i fizičkim kontaktom                    – Sonja Brigljević
 7. Modul – Rad na osvještavanju uloga terapeuta.               – Nikica Stezinar
                                                                                                                – Jasenka Dabinović

Terapeutski trening 6. godina – TT6

 1. Modul – Rad s nervnim sustavom                                            – Dane Cvijanović
 2. Modul –  Rad sa seksualnom energijom                                – Heiner Steckel
 3. Modul – Rad sa destruktivnim i agresivnim
                   elementima na konstruktivan način                      – Olaf Trapp
                   Rad s bijesom                                                                  – Jane Kramar
 4. Modul –  Rad s obrambenim karakternim strukturama   – Nikica Stezinar
                                                                                                                  – Jasenka Dabinović
 5. Modul – Rad na izgradnji Selfa kroz prisutnost drugog   – Olaf Trapp
                 Rad sa simbiotskom strukturom                                – Sonja Brigljević
 6. Modul – Rad s traumom u tijelu i
                 psihološkom dezintegracijom                                     – Tomislav Kuljiš
 7. Modul – Rad sa psihopatologijama                                          –  Ljerka Zorić

 

RADIONICE:
Radionice služe za eksplicitno iskustveno učenje terapiranja po principima ITP-a i imaju za cilj usvajanje vještina terapiranja po određenim uobičajenim problematikama s kojima se srećemo u radu s klijentima.

PREDAVANJA:
Predavanja TT-a su namijenjena dubljem razumijevanju terapeutskog procesa i određenih tehnika i terapeutskom radu. Predavanja daju konkretne smjernice kako i zašto raditi u pojedinim tipičnim situacijama i problematikama koje se susreću u terapiji. U ITP-u stavljamo naglasak na poznavanju primijenjene ljudske anatomije: osteologije, miologije, funkcioniranju organskih sustava što budućim terapeutima daje širu sliku o tome što se događa u terapiji. U upoznavanje miologije ulazimo kroz koncept Bodynamica koji nam daje novo razumijevanje mišićnih blokada, hiper i hipo toničnih mišića, psiholoških i ego funkcije pojedinih mišića.

SUPERVIZIJE:
grupne i individualne namijenjene provjeri i unaprjeđenju terapijskih vještina. Nakon TP-a (min 60 sati) potrebno je skupiti još min 60 sati supervizija od čega je min 20 sati pasivnog promatrača, 20 sati aktivnog promatrača i 20 sati individualne supervizije (30 sati se priznaje kroz program TT-a) što ukupno čini 150 sati supervizije.

ASISTIRANJE NA RADIONICAMA:
je posebno dragocjen vid treninga i supervizije jer daje mogućnost sudjelovanja studenata u raznim vidovima fakultativnih radionica kao asistent uz iskusne terapeute gdje studenti imaju priliku učiti i osjetiti kako je to voditi grupu, držati energiju grupe te surađivati i raditi timski.

Cijena jedne godine TT-a: 2.500 € plativo u 7 rata.
*s obzirom na konstantni razvoj edukacije, moguće je da se u narednim godina cijena prilagođava promjenama u programu
Supervizije koje kroz min dvije godine koštaju oko 1000€ nisu u cijeni programa.

Cilj edukacije i treninga iz ITP-a je ovladati načinima terapijskog rada koji će omogućiti da osoba koja krene s radom na sebi s našim terapeutima prođe kroz istinsku transformaciju u cilju izlaska iz nepoželjnih kognitivnih, psiholoških i emocionalnih obrazaca koji su duboko ugravirani u tjeloum i razvije snažniji osjećaj sebe. Terapeut ITP-a u radu nastoji osobu sagledati integralno na svim nivoima ljudskog bića povezujući problematiku koja se manifestira na kognitivno bihevioralnoj razini sa korijenima u nesvjesnom i tjeloumu. U radu s klijentom terapeut ITP-a je primarno prisutan, zainteresiran čuti i doživjeti osobu u njenoj istini i to joj zrcaliti, ali i podržati i facilitirati emocionalne procese koji se žele i trebaju dogoditi u tijelu osobe kojih ona najčešće niti nije  svjesna. Pri tome terapeut ITP-a paralelno sagledava:

 • u kakvom je sada stanju neurološki sustav osobe i AŽS,
 • kako je određena povreda iz ranog perioda utjecala na neurofiziologiju osobe i funkcioniranje i umreženost mozga
 • kakve je odnose u ranom periodu osoba imala zbog kojih tako funkcionira,
 • koje se vrste transfera aktiviraju osobi u životu i u terapiji
 • koje se ponovno povrjeđivanje ili retraumatiziranje dogodilo što je dovelo osobu u rad
 • koji vid traume je eventualno ispod svega
 • koje su se emocionalne rane aktivirale
 • koje su se psihološke obrane aktivirale
 • kako se te obrane manifestiraju u muskulaturi i ostalim tkivima
 • koje su se stare potiskivane emocije pokrenule i nisu se uspjele dovršiti
 • koji su se blokovi aktivirali u tijelu
 • koje su stvarne nenamirene primarne potrebe ispod svega
 • koje to posljedice može imati dugoročno na unutarnje psihološko-emocionalno stanje osobe i njeno zdravlje
 • kako je taj konflikt utjecao na psihološki osjećaj sebe i sliku o sebi kod osobe, trenutno i dugoročno
 • što se dogodilo u energetskom sustavu osobe i kako on inače izgleda
 • što se dogodilo s granicama osobe i kakve su inače
 • u kojoj mjeri je osoba sada u stresu i kako sada funkcionira njen mehanizam za nošenje sa stresom formiran u ranom periodu.

Imajući cjelovitu sliku o stanju osobe i njenoj interpersonalnoj povijesti terapeut kombinira kognitivna znanja sa svojom intuicijom i osjećajem u tijelu nastoji osjetiti, primijeniti te klijentu pružiti:

 • što sada ta osoba treba kroz odnos s terapeutom što nekada u originalnoj situaciji nije dobila
 • što sada treba organizam osobe tj. njeno cjelokupno tijelo kako bi se popravilo stanje autonomnog živčanog sustava i fiziologije
 • što sada treba tijelo osobe kako bi popustile blokade i propustile se zablokirane emocije
 • kako facilitirati i podržati proradu emocija, a da ne dođe do retraumatizacije i preplavljivanja
 • koji oblik regulacije osobi treba kako bi se povratila u stanje izreguliranosti
 • što treba osoba na kraju terapije kako bi se učvrstio osjećaj sebe i zatvorio i zaokružio proces
 • kada je vrijeme da osoba dobije i razumijevanje onoga što joj se događalo kod povrjeđivanja i prilikom rada na tome.

Cjenik programskih terapija u IPD Centru za polaznika IPD programa koje rade od Centra ovlašteni praktičari i terapeuti ITP-a

Cijene programskih terapija (terapije nisu u cijeni školarine za OR i TT) determiniraju sljedeći principi:

 1. Princip statusa terapeuta u školi
 2. Princip uobičajenih cijena terapija u određenoj državi
 3. Princip načina izvođenja terapije (ZOOM ili uživo)
 4. Princip priznavanja zatečenog stanja
  1.Princip statusa terapeuta
  Centar propisuje članovima IPD tima i terapeutima koji rade programske terapije maksimalne cijene terapija za rad s polaznicima IPD programa ovisno o terapeutskom statusu:
  – Praktičar ITP-a koji je na Učiteljskom treningu i 5. g.TT-a i dobio/la je suglasnost supervizorskog tima za rad s polaznicima OR-a
  – Praktičar ITP-a koji je na Učiteljskom treningu i 6. g.TT-a (do diplome)
  – Diplomirani terapeut ITP-a
  – Senior terapeut (ili nakon 4 godine učiteljskog staža)
  2. Princip uvažavanja uobičajenih cijena terapija u određenoj državi (teritorijalnosti)
  je uobičajen u psihoterapijskoj branši i podrazumijeva da se cijene terapija sva četiri statusa terapeuta u IPD Centru prilagođavaju uobičajenim cijenama terapija u određenoj zemlji kada se terapija izvodi na teritoriju te zemlje od strane domicilnih terapeuta. To znači da terapeuti istog statusa iz različitih zemalja imaju različite cijene terapija u svojim zemljama. Kao i domicilni, tako i gostujući terapeuti prilagođavaju se cijenama svog statusa u zemlji u kojoj rade terapiju.
  3. Princip načina izvođenja terapije (ZOOM ili uživo)
  podrazumijeva da kod terapija preko ZOOM-a terapeut zadržava cijenu terapije svog statusa u svojoj domicilnoj državi bez obzira na zemlju prebivališta klijenta, osim kada radi s klijentima koji i žive i rade u SRB, CG, BiH, i MAK kada se prilagođava cijenama svog statusa u domicilnoj državi klijenta.
  4. Princip priznavanja zatečenog stanja
  podrazumijeva da manji broj terapeuta čije cijene terapija već duže vrijeme odstupaju od postojećih principa zadržavaju pravo nastavka rada po tim cijenama.

 

Moramo biti svjesni činjenice da će naše provizorne ideje u psihologiji vjerojatno jednog dana biti bazirane na organskim strukturama.
– Sigmund Freud

VIŠE O
Integralnoj tjelesnoj psihoterapiji

Integralna tjelesna psihoterapija svoju metodologiju bazira na aktualnoj smjeni paradigmi u terapeutskom radu s analitičke, eksplicitne, svjesne, racionalne, verbalne lijeve hemisfere mozga na implicitnu, integrativnu, nesvjesnu, neverbalnu, tjelesno orijentiranu emocionalnu desnu hemisferu mozga.

ITP  ostaje uvijek izrazito otvorena za evoluciju, kreativna, kako u razvoju svog koncepta tako i u samom radu s klijentom, jer integriranjem brojnih komplemetarnih alata i metoda iz različitih pravaca nastaje novi cjelovitiji pristup klijentu.

Iako vlada s mnoštvom metoda, terapeut Integralne tjelesne psihoterapije je duboko svjestan da je ono što konačno dovodi do promjene u klijentu je odnos prihvaćanja, otvorenosti, empatičnosti i uvažavanja od strane prisutnog terapeuta i susret s klijentom u njegovoj istini. Kvalitetan psihoterapijski rad je nešto najbolje što možemo pružiti sebi i kao klijent i kao terapeut.

Integralnost njegujemo i u načinu podučavanja tako što više različitih terapeuta sudjeluje u Napredno terapeutskom treningu  (5. i 6. g.) prezentirajući različite osobne autentične načine rada. Time budući terapeuti mogu lakše naći svoju autentičnu dimenziju u kojoj su onda i najučinkovitiji za klijenta, umjesto da se potiče kopiranje jednog učitelja i uči jedna određena metoda.

Integralni pristup podrazumijeva interdisciplinarnost odnosno integriranje raznih informacija, tehnika, koncepata, teorija iz različitih znanstvenih i psihoterapijskih disciplina i pravaca. Također ITP svoj pristup u radu zasniva na transdisciplinarnosti što podrazumijeva korak dalje u razvoju terapijskog rada i time stvaranje sveobuhvatne sinteze postojećih terapijskih i znanstvenih koncepcija. Takav način rada rezultira razvijanjem novog pristupa koji po potrebi u radu s klijentom izlazi iz granica prvobitnih terapijskih koncepcija.
ITP je primarno usmjerena na dugotrajniji rad s ciljem otklanjanja korijena problematike, a ne samo simptomatologije i vanjske manifestacije dublje problematike klijenta.

ITP u svom radu polazi od znanstveno potvrđenih spoznaja da su uz epigenetsko nasljeđe, u korijenu većine neželjenih emocionalnih i psiholoških stanja, ponašanja tj. funkcioniranja osobe njena rana (intrauterina, neonatalna ili kasnija) povrjeđujuća iskustva (nenamirenost primarnih potreba ili aktivno emocionalno, psihološko ili tjelesno povrjeđivanje).
ITP smatra da rana povrjeđujuća iskustva i nenamirenost, odnosno zanemarivanje (većinom kroz odnose sa skrbnicima) su utjecala na organizaciju neurofiziologije organizma, na građu tijela te oblikovala duboko nesvjesno koje osobu drži zarobljenu u negativnim nesvjesnim uvjerenjima, loše-adaptivnim obrascima ponašanja i negativnom doživljaju sebe i svijeta.
ITP sa temelji na interpersonalnoj neurobiologiji, razvojnoj i kliničkoj psihologiji, transpersonalnoj psihologiji, neuroznanosti i Polivagalnoj teoriji, teoriji privrženosti, suvremenoj teoriji regulacije afekta, konceptu objektnih relacija itd.

Temeljna postavke rada na sebi po principima ITP-a su sadržane u Jungovim rečenicama: ”Sve što je nerazriješeno iz najranijeg djetinjstva uprizoruje se u životu kao problem, događaj ili stanje”, kao  i ”Sve što ne valja u svijetu je u nama.”

 

ITP podrazumijeva da svaka psihoterapija nudi važan i dragocjen dio spoznaja o radu s ljudskim bićem i poštuje njen važan doprinos kojeg nastoji razumjeti i eventualno povezati s drugim pristupima u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i unaprjeđenja dijaloga među psihoterapijskim pravcima.

ITP nastoji podržati integriranje različitih pristupa sagledavajući onaj dio znanja koji različite terapije dijele kao zajedničku platformu, kao i onaj dio posebne nove vrijednosti koje pojedina psihoterapija unosi u rad s posljedicama rane traume.

Vjerujemo da svaka terapija sagledava jedan važan dio cjeline, a ITP svojim djelovanjem želi dati svoj mali doprinos u svijetu aktualnom procesu sagledavanja ”cijelog slona”.

Kroz šestogodišnju edukaciju, uz intenzivan rad na sebi i osobnu transformaciju, ITP daje iskustveno i teoretsko usvajanje principa rada prvobitnih tjelesno orijentiranih biodinamskih pristupa (Bioenergetike, Core-energetix-a, terapije usmjerena na klijenta (C. Rogers) kao i razumijevanja i usvajanje osnovnih principa suvremenih tjelesno orijentiranih psihoterapija i metoda (Bodynamic, Somatic Experiencing, Senzorno motorna psihoterapija) kako bi potaklo svoje studente na daljnje edukacije i proširivanje svog znanja iz drugih psihoterapijskih pravaca.

Program treninga i edukacije za psihoterapeute i ITP-a je razvijen integracijom koncepata: Bioenergetske analize, Core Energetix-a i Somatic experiencing-a i spoznaja iz suvremenih tjelesnih psihoterapijskih pravaca integriranih s attachment-u orijentiranim psihodinamskim pravcima kao i klijentu orijentiranim psihoterapijama koje njeguju odnos bliskosti, povjerenja i posvećenosti klijentu.
Program je razvijan kroz period od desetak godina. Koncept IPD škole i centra, koncept edukacije i treninga, kao i teorijski dio programa (koncept predavanja i programi: Rani razvoj i roditeljstvo, Rani razvoj utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeuta ITP-a) je autorski rad Tomislava Kuljiša (bibliografija i izvori), a koncept iskustvenih radionica i edukacije za terapeute je razvijan godinama radom i iskustvom cijelog terapeutskog tima na osnovu njihovih edukacija u:

 • Center for Intentional Living (New York) koji njeguje spoj tjelesno orijentirane psihoterapije i klijentu orijentirane psihoterapije (C. Rogers). Alexis Johnson, Phd i Judith Schmrauh Phd.
 • Supervizijskim treninzima s Olafom Trappom, Heinerom Steckelom iz Bioenergetske analize
 • CorSoma trening sa Corneliom Gerken
 • Centru za integrativni razvoj Zagreb
 • Somatic Experiencing treningu po Peteru Levinu
 • Intergrativna psihoterapija
 • Sue Johnson – Emotionaly focused therapy
 • Snow Lion škole u Francuskoj
 • Core Energetics-u sa Zigmmarom Gerkenom
 • i mnogim drugim edukacijama i radionicama.

 

– W. Reich – analiza karaktera, Koncept karakternih obrambenih struktura
– A. Schore – Teorija regulacije afekta
– A. Lowen – Bioenergetska analiza
– Carl Rogers – humanistička psihologija i koncept terapije usmjerene na klijenta,
– J. Pierrakos – Core energetix
– L. Heller – Stilovi preživljavanja
– L. Mercher – Bodynamic
– T. Levine – Somatic Experiencing, rad s traumom
– P. Ogden, M. Kekuni – Senzorno motorna terapija
– S. Freud – transfer i kontratransfer, id, ego, superego
– Steven Porges – Polivagalna teorija
– D. Siegel – interpersonalna neurobilogija
– Ken Wilber – spiralna dinamika svijesti, AQAL, pretransfalacy,
– P. Fonagy – psihička ekvivalencija, mentalizacija, epistemic trust
– M. Mahler – razvojne faze
– O. F. Kernberg, – razvojne faze, razvojni zadaci
– R. Kegan – razvojne faze
– M. Klein – koncept pozicija, objektne relacije
– O. Rank, G. Neufeld – counterwill
– S. Grof – transpersonalna psihologija
– J. Bowlby – teorija privrženosti
– M. Ainsworth – stilovi privrženosti
– B. van der Kolk – koncept rane traume,
– J. Panksep – koncept afektivnih sustava,
– M. Ericson – rad s podsvjesnim umom kroz trans
– C. Pert – molekule emocija
– C. G. Jung – individuacija, Self, arhetipovi, kompleks, kolektivno i individualno nesvjesno, sjena, sinkronicitet, anima, animus

UVOD

Etički kodeks škole ITP-a postavlja standarde i pravila terapeutskog rada za završene psihoterapeute ITP, savjetodavne terapeute kao i za polaznike Terapeutskog practisinga i Terapeutskog treninga (u daljnjem tekstu – terapeute). Svrha kodeksa je definiranje etičkih vrijednosti i principa profesionalnog rada terapeuta te zaštita interesa i pozicije klijenta koji je u terapeutskom radu.

Ciljevi etičkog kodeksa su:

– povećanje svijesti terapeuta o njihovoj odgovornosti, etičnosti njihovog rada i aktivno promišljanje o vrijednostima, principima kao i normama u radu,
– unaprjeđenje kvalitete i profesionalnosti u terapeutskom radu i poštivanje etičkih principa.

Svi polaznici TT-a i završeni terapeuti su dužni pridržavati se navedenih principa rada.

OPĆI PRINCIPI

Terapeut poštuje integritet, dostojanstvo i osobne vrijednosti pojedinca i teži zaštiti osnovnih ljudskih prava. Posvećeni su daljnjem unapređenju znanja o čovjeku i razvoju daljnjih terapeutskih vještina kao i neprestanom daljnjem radu na sebi.

U svom radu se trude zaštititi dobrobit onih koji su im ukazali povjerenje kao i njihovih bližnjih. U svom radu uvažavaju i poštuju predstavnike drugih profesija od kojih klijenti imaju usluge i u eventualnoj suradnji nastoje uz suglasnost klijenta pružiti potrebne informacije.

Odgovornost terapeuta je objektivnost, stručnost i briga za interese klijenta, a svoja znanja i kompetencije stavljaju u službu ovih vrijednosti.

ETIČKA NAČELA:

 1. Odgovornost

Osobna odgovornost je osnovno etičko načelo u terapeutskom radu i sagledava se kao odgovornost terapeuta prema:
– samome sebi
– klijentu s kojim radi
– bližnjim osobama klijenta
– drugim kolegama i  suradnicima u radu
– školi ITP-a ili drugim institucijama u kojima djeluje
– nacionalnom udruženju ili komori psihoterapeuta kojem pripada
– EABP-u i EAP-u kao međunarodnim udruženjima
– društvu i zajednici u kojoj djeluje.

Terapeut je odgovoran da kontinuirano usavršava svoja znanja i neprestano radi na sebi kroz svoje terapije i supervizije. Dužan je voditi računa o svome osobnom integritetu kao osobe i terapeuta i dostojanstvu svoje profesije u društvu i suprotstaviti se svim oblicima pritisaka koji bi mogli kompromitirati etičke principe i profesionalnost u radu.

Terapeut je odgovoran informirati klijentima o realnim mogućim rezultatima rada, financijskim i vremenskim uvjetima, povjerljivosti u radu, odgovornosti klijenta u radu i pravu klijenta na izražavanje eventualnog nezadovoljstva.

Terapeut je odgovoran procijeniti svoje kompetencije za rad s određenim klijentom kao i spremnost samog klijenta na terapeutski rad.

U slučaju da procjenjuje kako se ne osjeća kompetentnim za rad s određenim klijentom ili sagledava da klijent nije spreman za rad, terapeut je odgovoran završiti i prekinuti terapeutski odnos na primjeren način i eventualno uputiti klijenta na drugog terapeuta ili stručnu osobu.

 1. Dobrobit klijenta

Terapeuti su dužni voditi se načelom da je njihov rad posvećen dobrobiti klijenta, ali terapeutova uloga nije da ”spasi” klijenta i u radu su dužni uvijek poštovati slobodnu volju klijenta što on želi sa sobom u terapijskom radu i u životu.

Terapeuti trebaju procijeniti da li je njihov način rada primjeren za određenog klijenta i po potrebi ga uputiti na drugog terapeuta ili stručnu osobu.

Terapeut za svoju uslugu prima određenu naknadu od klijenta propisanu po cjeniku Škole ITP-a, ali ima pravo po svojoj procjeni i ponekad radit pro bono, ili prilagoditi cijenu mogućnostima klijenta.

U cilju osjećaja sigurnosti klijenta i profesionalnosti terapeuti su dužni pridržavati se pravila diskrecije i tajnosti o svim informacijama dobivenim kroz terapeutski proces i ne iznositi ih pred drugim osobama.

 

 1. Odnos s klijentom

Terapeut je dužan izbjegavati dvojne ili višestruke odnose s klijentom i njegovati primarno profesionalni terapeutski odnos. Terapeut treba jasno razlikovati svoje osobne svjetonazore, privatne ili druge ljudske ideje, dobre namjere i želje od profesionalnih standarda i principa i u svom radu se držati primarno načela profesionalnosti.

Terapeut ima pravo postaviti jasne granice u terapeutskom radu kako bi zaštito i sebe, druge i klijenta od neadekvatnog ponašanja klijenta.

U svom radu terapeut nikako ne smije iskorištavati svoje klijente materijalni, emocionalno, psihološki ili financijski. Romantični i seksualni odnosi s klijentima, kao i razni oblici seksualnog uznemiravanja klijenta komentarima, gestama ili neprimjerenim fizičkim kontaktima se smatraju nedopustivim i povredom etičkog kodeksa.

U svom radu terapeut ne smije davati savjete, sugerirati klijentu što da radi, implementirati mu ideje, imati poriv da ga ”popravi”, pretpostavljati što je najbolje za klijenta, praviti se da ima sve odgovore i da može učiniti da problemi nestanu.

Terapeut ne smije na bilo koji način kontrolirati i usmjeravati stavove i ponašanje klijenta.

Uloga terapeuta je podsjetiti klijenta da samo on zna što je najbolje za njega i voditi ga ka toj spoznaji povezujući ga sa njegovim unutarnjim znanjem, podsjećajući ga da nije slomljen i da je uspio preživjeti svoje povrede.

Klijent ima pravo u svakom trenutku prekinuti terapijski rad i njegova želja se mora poštovati. Terapeut može pozvati klijenta na slobodno izražavanje svojih razloga u cilju čistih odnosa i jasnog izražavanja klijenta, ali bilo kakvo inzistiranje da se nastavi rad smatra se neetičnim.

 1. Povjerljivost

Temeljno načelo terapeutskog rada je poštovanje povjerljivosti informacija iznesenim u terapijskom procesu koje vrijedi neograničeno.

Terapeut je dužan po potrebi informirati klijenta o zakonskim granicama povjerljivosti kada se može primijeniti izuzeće od načela povjerljivosti u slučaju da se radi o informacijama potencijalno opasnim za samog klijenta, druge ljude ili javnost općenito kao i u slučaju zvaničnog zahtjeva suda.

U tim situacijama terapeut mora nastojati održati ravnotežu između načela povjerljivosti i moralne dužnosti prema drugim ljudima, čovječanstvu i važećim zakonima.

 1. Stručnost

Terapeuti su dužni stalno održavati visoku razinu svoje stručnosti i kompetentnosti kroz daljnja usavršavanja i edukacije kao i ustrajan rad na sebi. U svom radu pružaju usluge samo u onim područjima rada s klijentima koja su pokrivena njihovom edukacijom i koriste znanja i pristupe koje su stekli obukom i osobnim iskustvom.

Kao terapeuti su obavezni imati kontinuirane supervizije pogotovo kada u svom radu trebaju dublje pojašnjenje ili postoji sumnja da se radi o aktiviranju svoje osobne tematike.

Ukoliko terapeut procijeni da se ne osjeća dovoljno stručan za rad s određenim klijentom dužan je potražiti konzultativnu pomoć starijih i iskusnijih kolega.

Terapeuti poštuju druge modalitete i principe rada uvažavajući stav da je svaki terapeutski pristup dobar za određene klijente u određenom trenutku i fazi života i nosi značajan dio istine i znanja o čovjeku.

Po potrebi su spremni za suradnju s drugim strukama i stručnim osobama u cilju dobrobiti klijenta.

 1. Profesionalni odnosi

Ovaj kodeks definira principe suradnje i profesionalne komunikacije između samih terapeuta i drugih stručnih osoba. Odnosi podrazumijevaju uzajamno uvažavanje i dužno poštovanje potreba, kapaciteta, sposobnosti i drugih obaveza kolega i komunikaciju temeljenu na iskrenosti, otvorenosti i povjerljivosti.

Ako je klijent nastavio rad s drugim terapeutom, ovaj drugi ne procjenjuje, komentira (pogotovo ne s negativnom konotacijom) rad prvog terapeuta pred klijentom, ali ima pravo prikupiti informacije o dosadašnjem radu klijenta od njega samog, ili uz dozvolu klijenta i od prethodnih terapeuta.

Ako između terapeuta postoji suradnja u radu s određenim klijentom, iskusniji terapeut ima etičku obvezu prema mlađem terapeutu. Ako je u pitanju supervizijski odnos obavezan je da mu pruži savjetodavnu pomoć, podršku, omogući učenje, facilitira profesionalni i osobni razvoj te svojim autoritetom stoji iza mlađeg terapeuta. Mlađi terapeut je dužan poštovati i uvažavati stručna usmjeravanja iskusnijeg terapeuta.

Ako terapeuti znaju za određeni etički propust ili prekršaj drugog terapeuta nastoje problem riješiti neformalno skrećući pažnju tom terapeutu na neadekvatnost u radu uz vođenje računa o pravu na povjerljivost. Ako se uspostavi da neformalni pristup nije doveo do poboljšanja terapeuti su dužni skrenuti pažnju Etičkom povjerenstvu škole ITP-a na neadekvatnosti u radu terapeuta.

Terapeutski tim škole ITP-a je dužan pružiti podršku i zaštitu terapeuta koji bi se našao na udaru neosnovanih pritužbi, pritisaka i ocrnjivanja od strane drugih lica.

U skladu s novim spoznajama i uvidima ovaj etički kodeks podliježe daljnjem usavršavanju i razvoju.

Završeni terapeuti i terapeuti u treningu Integralne tjelesne psihoterapije su dužni u svom radu se pridržavati i Etičkog kodeksa SPUH-a kao i Etičkog kodeksa EABP-a.

Uloga ITP terapeuta nije da pronađe što i kako treba raditi s klijentom nego da prepozna kakav odnos klijentu treba kako bi kao osoba mogao nastaviti svoj razvoj i zacijeliti svoje povrede.
– Tomislav Kuljiš

ŠTO MI ITP DAJE
Kao klijentu i kao studentu?

ITP se bavi terapijskim radom na tipičnim ljudskim problematikama koje su uobičajene posljedice rane razvojno-odnosne traume te drugih blažih ranih povreda i zanemarivanja, kao i rane ili kasnije šok traume. Sagledavajući korijene ljudske problematike kroz psihodinamski koncept ITP podrazumijeva da novi odnos kroz terapeutski rad može dovesti do promjena na većini spomenutih tema i unaprijediti kvalitetu života osobe.

Interpersonalno funkcioniranje:

 • želja za boljim i dubljim partnerskim odnosima
 • želja da smanjim ovisnost i potrebitost za drugima
 • želja za većom roditeljskom kompetencijom
 • želja da bolje osjetim i doživim druge ljude i imam jaču empatiju
 • želja da ostvarim snažniji osjećaj pripadanja i povezanosti sa svijetom
 • želja da se mogu slobodnije i jasnije izraziti među drugima

Unutarnje emocionalno stanje:

 • želja da se oslobodim straha i napetosti
 • želja za boljim kontroliranjem snažnijih emocija
 • želja za boljim kontaktom s emocijama
 • nezadovoljstvo zbog stalnog potiskivanja emocija
 • želja za snažnijom unutarnjom motivacijom
 • potreba da znam što doista želim i hoću u životu
 • potreba za snažnijim osjećajem životnosti
 • potreba za unutarnjim mirom

Unutarnje psihološko stanje:

 • želja da bolje upoznam samoga sebe
 • potreba da izgradim veći osjećaj sigurnosti i osobne vrijednosti
 • potreba za većim povjerenjem u sebe i život
 • potreba da više imam sebe i da se mogu bolje zauzeti za sebe
 • potreba za snažnijom unutarnjom motivacijom i osjećajem smisla
 • želja za snažnijim osjećajem prisutnosti u sadašnjem trenutku
 • želja da se riješim štetnih obrazaca ponašanja

 

 1. KONTAKT – Duboki odnos i stvaran kontakt prisutnog, prihvaćajućeg, uvažavajućeg, otvorenog i empatičnog terapeuta s klijentom u kojem klijent može biti konačno autentičan i vjeran svojim emocijama i impulsima bez rizika da izgubi kontakt, što omogućava klijentu da se više poveže sa svojim biološkim impulsima i psihološko-duhovnim centrom sebe.
 2. ZNANJE –  Nastojanje sagledavanja, razumijevanja korijena i znanstvenog objašnjenja izvora problematike te iznalaženje trenutno najadekvatnijeg od niza mogućih pristupa kako bi se klijentu pružilo upravo ono što njegov sistem u tom trenutku treba.
 3.  SUPTILNOST – Iznalaženje što manje invazivnih pristupa u terapiji kako bi se izbjeglo bilo kakvo povrjeđivanje ranjivog i otvorenog klijenta i eventualna retraumatizacija.
 4.  POŠTOVANJE MUDROSTI TIJELA – Kataliziranje i facilitiranje tjelesnih procesa (neurofizioloških, emocionalnih, senzorno motornih) koji su u trenutku povrjeđivanja bili zaustavljeni i žele se dovršiti u cilju iscjeljenja i vraćanja organizma u balans putem:

–     aktiviranja i facilitiranja i prorade potisnutih emocija kroz procesni rad (najčešće sekundarnih kako bi se došli u kontakt s primarnim emocijama)
–     aktiviranja i dovršavanje suspregnutih senzorno motornih impulsa u tijelu koji pohranjuju ogromnu energiju aktiviranu u cilju preživljavanja kroz titraciju i pendulaciju u cilju zacjeljenja traumatskog iskustva
–     aktiviranja i realizacije potisnutih impulsa za namirenjem primarnih potreba i konačno dobivanje nedostajućeg iskustva namirenj

5. REPAIR – Davanje sistemu iskustva popravka povrjeđujuće situacije da doživi iskustveno situaciju na način kako je trebalo biti.

6. VIĐENOST – Viđenje, potvrda i prihvaćanje klijenta u njegovoj istini s ciljem dovođenje klijenta u veći kontakt s vlastitom istinom i stvarnim sobom (Selfom).

7. SAMORAZVOJ – Kontinuirani osobni rad terapeuta na sebi i učenje kroz samorazvoj i daljnje istraživanje.

Shodno tome postignuće i cilj ITP- a je razrješenje ili ublažavanje posljedica rane i šok traume kao i drugih stresnih životnih situacija na tjelesnom i psihološkom nivou kroz:
– Dovršavanje i razrješenje zaostalih, potisnutih i nedovršenih inter i intrapersonalnih konflikata, somatiziranih u organizmu koji se manifestiraju u životnim situacijama i novim odnosima i kao takvi su opstruirali daljnje emocionalno, psihološko i socijalno sazrijevanje osobe i nastavljaju joj kvariti kvalitetu života.
– Zacjeljivanja ”emocionalnih rana” nastalih kroz objektne relacije
– Otapanje obrambenih mehanizama koji su štitili te ”rane”, ali i smetali u funkcioniranju kroz život.
– Propuštanje započetih i zablokiranih emocija koje se manifestiraju kao emocionalni mišićni blokovi i time otvaranje blokova
– Dovršavanje zakočenih senzorno motornih pokreta i impulsa manifestiranih kao hipertoničnost mišića koji su dio bazalnih podsvjesnih programa organizma s ciljem preživljavanja.
– Uspostavljanja boljeg energetskog protoka u organizmu i osjećaj uzemljenosti i prisutnosti
– Otpuštanje fascijalnih i mišićnih spazama i blokada.
– Bolji kontakt ega s afektivnim sustavima, primarnim emocijama i biološkim selfom.
– Bolji kontakt ega sa psihološkim (duhovnim) Selfom.
….odnosno nastavak emocionalnog, psihološkog i duhovnog sazrijevanja osobe.

U ITP-u je neizostavan rad s duboko potisnutim emocijama (represija emocija) kojih u početku rada najčešće nismo uopće svjesni, ali koje upravljaju našim ponašanjem, odlukama i oblikuju nam život. Nedovršene i neprocesirane emocije, pogotovo iz ranog perioda, postaju izvor većine ljudskoih problematika.

Živimo nesvjesni potisnutog i nedovršenog prastarog bijesa, straha, tuge, srama za koje sustav nema iskustvo proživljavanja, a često niti kapacitet da ih odmah propusti. Veliko je postignuće kada, često i nakon više godina, konačno uspijemo dovršiti davno zablokirane emocije nakon čega osjetimo do tada nepoznato olakšanje i podizanje životne energije i radosti.

Dio tog procesa su i nedovršeni impulsi kao i senzorno-motorni pokreti vezani za jake emocionalne doživljaje čije kompletiranje opusti tijelo i učini pozitivnu promjenu u psiho-emocionalnom stanju.

“I have learned that my total organismic sensing of a situation is more trustworthy than my intellect.
Carl R. Rogers,

SVJEDOČANSTVA

Svjedočeći istinskim i dubokim promjenama u sebi i kolegama iz grupe na Osobnom razvoju željela sam kroz TT izgraditi moj osobni terapeutski stil i način rada kao bih mogla biti najviše od pomoći mojim klijentima za njih rast, razvoj i napredak

- Martina Petrinjak

Konkretna znanja i uvidi koje dobivamo na terapeutskom treningu kao i raznolikost učitelja od koji svaki ima svoj specifični pristup daju mi osjećaj kompetentnosti za rad s najdelikatnijim tematikama u terapiji.

Maja Prebeg

Završetkom četvrte godine OR-a osjećao sam zadovoljstvo sa svime sto sam tamo prevalio preko sebe i u konačnici sretan sa svim onim sto sam otkrio u sebi. Primarni impuls mi je bio da zatvorim cijeli tu priču, barem na neko vrijeme, da ne idem više dalje na nikakvu edukaciju već da se, bar godinu dana u miru posvetim dubljoj integraciji i utvrđivanju spoznatog, bez obaveza i moranja ... Danas mi je drago da tada nisam poslušao taj impuls, već sam ipak odlučio slijediti i dalje prisutnu zelju za (samo)spoznajom. TT mi je pružio nova, razna, zaista dragocjena iskustva, sva bi ih mogao sumirati u jednu izjavu s početka TT-a, od dragog mi mentora: “Tek sad počinje pravi rad na sebi!”

- Marijan Novak

U edukaciji studenata sudjeluje veći tim učitelja što ima za cilj usvajanje različitih stilova sa svrhom iznalaženja svog osobnog autentičnog stila u radu. Uz stalni učiteljski tim IPD Centra posebnu dragocjenostu treningu i edukaciji iz ITP-a daje prilika da se uči direktno od legendi tjelesne psihoterapije u Europi i šire: Heinera Steckela i Olaffa Trappa. Svaki od njih u okviru redovnog programa drži određeni broj edukativnih radionica unutar svake godine na kojima studenti mogu usvojiti i znanja koja pružaju, ali i specifične stilove koje su razvili kroz desetljeća rada. SAZNAJ VIŠE O IPD TIMU…