INTEGRALNA TJELESNA PSIHOTERAPIJA

IPD INTEGRALNA TJELESNA PSIHOTERAPIJA

Zbog čega smo vodeća škola tjelesne psihoterapije?
 • Najbrojniji tim certificiranih supervizora s Europskim psihoterapijskim certifikatom
 • Inkluzivnost i integralni pristup i znanjima iz tjelesnih psihoterapija
 • Rad u vlastitim prostorima
 • Digitalna automatska evidencija aktivnosti studenata
 • Iskusni učiteljski tim proširen legendama tjelesne psihoterapije – H. Steckel, O. Trapp, W. Daw
 • Teorijski dio u vidu 250 sati uvijek dostupnih snimljenih video predavanja uz vlastite školske udžbenike
 • Sustav videokonferencije u svim IPD prostorima za radionice i grupne supervizije (online i uživo).

IPD škola Integralne tjelesne psihoterapije u Zagrebu je međunarodno akreditirani trening institut
i član
Foruma Europske asocijacije za tjelesnu psihoterapiju (EABP),
Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) i Hrvatske komore psihoterapeuta (HKPT) 


                       

INTEGRALNA…

ITP objedinjava znanja iz više tjelesnih i biodinamskih psihoterapijskih pravaca kao i više znanstvenih koncepata koji integriraju znanja o čovjeku nastojeći doprinijeti njihovom međusobnom razumijevanju kroz fiziologizaciju i biologizaciju psihologije, psihologizaciju medicine i anatomije kao i demistifikaciju i utjelovljivanje inherentne ljudske spiritualnosti.

TJELESNA…

ITP sagledava kako interpersonalna iskustva iz ranog perioda kao i ostala emocionalno bitna iskustva ostaju ugravirana u nesvjesno, ali i neurobiologiju ljudskog organizma formirajući građu i funkcionalnost tijela, unutarnji emocionalni svijet i nesvjesna uvjerenja koja cijeli život određuje naš način percipiranja, reagiranja, razmišljanja, ponašanja i odlučivanja i determiniraju kvalitetu života.

PSIHOTERAPIJA…

ITP se bavi običajenim ljudskim problematikama sagledavajući stvarni korijen ljudskih problema. Umjesto bavljenjem razinom na kojoj se problematika manifestira, u IT psihoterapiji radimo na razini na kojoj problematika nastaje (nesvjesno+cjelokupni organizam, odnosno tijelo) pri čemu ITP raspolaže s velikom paletom tjelesnih i odnosnih psihoterapijskih metodologija.

Navodnici_itp_t-01

Emerging evidence from the recent studies shows that psychotherapy leads to definitive and demonstrable changes in the brain.
–  Allan Schore PhD

Navodnici_itp_t-01

I have learned that my total organismic sensing of a situation
is more trustworthy than my intellect.
–  Carl R. Rogers

POGODNOSTI EDUKACIJE IZ INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE U IPD-u

Program je izvan radnog vremena
Program je koncipiran tako da se ne mora izostajati s posla ili uzimati slobodni dani jer su radionice RAR-a OR-a i TT-a organizirane u modulima petak navečer+subota+nedjelja. Interaktivna predavanja (6 po godini OR-a) su radnim navečer od 18-21.15h.

Radimo u malim grupama
Radimo u malim grupama od oko dvadesetak polaznika s tri voditelja kako bismo se mogli dovoljno posvetiti svakome od polaznika i razvijati osjećaj sigurnosti i povezanosti u grupi neophodan za razvojne procese kroz koje prolazimo.

Radimo u vlastitim prostorima
U većini gradova imamo vlastiti prostor uređen za potrebe našeg rada sa svom potrebnom opremom za rad koji polako počinjemo doživljavati kao prostor sigurnosti.

Teorijski dio u formi snimljenih i interaktivnih video predavanja unutar našeg školskog softvera
Teorijski dio sadrži preko 150 sati uređenih strukturiranih temeljnih video predavanja Tomislava Kuljiša s pripadajućim PDF-ovima koji čine školske udžbenike koja omogućavaju lakše razumijevanje tematike i štede stotine sati čitanja kroz koje bi se dobio isti fundus informacija. Posebna pogodnost je to što se na predavanja kroz godine može vraćati i ponovo gledati što je posebno dragocjeno jer iste teme vremenom drugačije čujemo. Polaznicima viših godina su uvijek dostupna sva temeljna i interaktivna predavanja nižih godina OR-a i TT-a kao i programa RAR.

Digitalna automatska evidencija sati
Korisničke stranice zahvaljujući našem software-u razvijenim za potrebe IPD škole omogućavaju lako praćenje programa, pristup videima i drugim materijalima, automatsko evidentiranje potrebnih sati, jednostavo pisanje i praćenje introspekcija i završnih radova.

Sustav videokonferencije
U cilju lakšeg sudjelovanja polaznika iz drugih država i gradova u raznim radionicama i grupnim supervizijama opremili smo naše prostore sustavom videokonferencije.

Razrađen sustav mentoriranja polaznika
U cilju veće podrške polaznicima tijekom edukacije u školi ITP-a svaki polaznik ima svog mentora koji ga prati kroz 4 godine OR-a kroz grupni rad i pisanje introspekcija. Svaka generacije TT-a ima svog mentora generacije koji vodi brigu o napredovanju studenata.

Veliki učiteljski tim pojačan svjetski poznatim trenerima
U učiteljskom timu na Naprednom Terapeutskom treningu 5. i 6. godine uz IPD učitelje sudjeluju i legende tjelesne psihoterapije (Olaf Trapp, Walid Dow i Heiner Steckel) čime naši polaznici dobivaju iznimnu pogodnost učenja direktno i od svjetski poznatih psihoterapeuta i supervizora.

VIŠE O ŠKOLI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Edukacija i trening za psihoterapeute ITP-a počinje dvomjesečnim programom Rani razvoj – utjecaj na život (RAR) i četverogodišnjim programom Osobni razvoj (OR) koji  svake jeseni mogu upisati u u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Ljubljani, Beogradu i Podgorici, ili online kao e-RAR i e-OR uz kojeg se trebaju proći svake godine i jedan modul uživo u Zagrebu (subota, nedjelja, ponedjeljak i utorak) kao preduvjet za upis dvogodišnjeg Naprednog terapeutskog treninga (TT) koji će biti uživo u školi ITP-a Zagrebu.

Nakon završene šestogodišnje edukacije i ispunjenih svih uvjeta koje propisuje EABP i EAP u smislu broja sati osobnog psihoterapijskog rada, rada s klijentima i supervizija te obranjenog Završnog rada (CS2) te suglasnosti Supervizorskog vijeća studenti dobivaju diplomu Psihoterapeuta ITP-a po uvjetima koje propisuje EABP.

Konačno stvarno zvanje i status pod kojim će se moći zvanično raditi će ovisiti o aktualnom zakonu o djelatnosti psihoterapije u domicilnoj državi završenog terapeuta. Za prijem u Hrvatsku komoru psihoterapeuta (HKPT) je potrebno imati odgovarajući stupanj stručne spreme koji definira status Psihoterapeuta ili Savjetodavnog terapeuta koji traži i završen program iz Propedeutike psihoterapije u skladu sa Zakonom o djelatnosti psihoterapije.

STRUKTURA TRENINGA I EDUKACIJE ZA TERAPEUTE INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

1. Stupanj Rani razvoj – utjecaj na život (RAR)temeljni dvomjesečni program koji pruža teorijski i iskustveni uvid u svoj rani period i iskustva koja su nas formirala i na razumljiv način i kroz osobno iskustvo približava suvremene spoznaje iz razvojne i kliničke psihologije, teorija privrženosti i regulacije afekta kao i interpersonalne neurobiologije. RAR daje priliku da doživimo moć ITP-a i procjenimo želimo li nastaviti sa programom OR i edukacijom za terapeute ITP-a. (RAR uživo: Zagreb, Split, Rijeka, Ljubljana, Beograd, a za sve ostale: e-RAR, online)
Teorijski dio: 56 sati
Iskustveni dio:
32 sata
Ukupno:
88 sati

 

2. Stupanj  Osobni razvoj (OR) četverogodišnji program u vidu dubokog rada na sebi i svom nesvjesnom što je ujedno i iskustvena edukacija za psihoterapeuta. OR ima za cilj daljnje emocionalno, socijalno i psihološko sazrijevanje kroz tjelesni psihoterapijski rad kao i rješavanje osobnih problematika. Duboki procesni rad tijekom OR-a rezultira većim stupnjem emocionalne zrelosti, osobnog integriteta, sposobnosti kritičkog samosagledavanja i kapaciteta za biti prisutan u kontaktu s drugim ljudskim bićem što se očekuje od terapeuta ITP-a.
Teorijski dio: 216 sati
Iskustveni dio:
368 sati
Ukupno strukturiranog programa:
584 sata

 

3. Stupanj  Terapeutski practising (TP) dvogodišnji program koji se provodi pralelno sa 3. i 4. godinom OR-a i pruža eksplicitnu edukaciju iz temeljnih psihoterapijskih vještina i uvodi nas u rad s klijentima. TP1 nas uvodi u temeljne principe i etiku psihoterapije te doživljaj terapije s pozicije terapeuta, a TP2 nam daje konkretna znanja kao voditi terapiju. Završetkom OR-a i TP-a se stječe status Praktičara ITP-a što daje mogućnost rada s klijentima pod supervizijom i upis Naprednog terapeutskog treninga TT-a.
Teorijski dio: 20 sati
Iskustveni dio:
40 sati
Supervizije, individualne i grupne:
min 60 sati
Ukupno strukturiranog programa:
120 sati

 

4.  Stupanj Napredni terapeutski trening (TT) dvogodišnji intenzivni program koji najviše treba upravo kad se počne raditi s klijentima i koji daje konkretna znanja za zahtjevniji psihoterapijski rad. TT  kroz petu i šestu godinu pruža uz daljnji rad na sebi, vrlo intenzivnu eksplicitnu edukaciju iz tjelesnih psihoterapijskih vještina koju provode naši treneri i supervizori kao i inozemni treneri i supervizori Heiner Steckel, Walid Dow i Olaf Trapp.
Teorijski dio:
72 sata
Iskustveni dio:
220 sati
Supervizije:
programske supervizije 30 sati + min. individualnih 20 i grupnih 40 sati
Ukupno strukturiranog programa: 352 sata

 

IPD lutka

IPD LUTKA
Uz raznolike tehnike naslijeđene od prvobitnih i suvremenih tjelesnih psihoterapijskih pravaca u ITP-u smo razvili vlastite psihoterapijske pristupe temeljene na dugogodišnjem iskustvu u radu i novijim znanstvenim spoznajama. Jedna od specifičnosti našeg rada je i naš izum – IPD lutka koja omogućava klijentu kroz mehanizme transfera i konstelacija dovršavanje ne dovršenih emocionalnih i interpersonalnih procesa koji mogu uključivati i rad s bijesom, tugom, strahom, potrebom i po potrebi pružiti iskustvo regulacije, utjehe i namirenja zaostalih emocionalnih primarnih potreba.

UKUPNA SATNICA EDUKACIJE ZA TERAPEUTE INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Trening i edukacija iz Integralne tjelesne psihoterapije (ITP) traje šest godina s ukupnom satnicom:

 • 1900 sati studija – iskustvenog i teorijskog učenja o praksi i teoriji ITP-a, osobnog psihoterapijskog rada, supervizija, kliničke prakse (rada s klijentima) i fakulativnog programa
 • 1300 sati obaveznog strukturiranog školskog programa

Za diplomu terapeuta ITP-a je neophodno imati:

 • min 300 sati osobnog psihoterapijskog iskustva od čega: min 100 sati individualnih terapija, 150 sati grupni procesni rad kroz redovni program i min 50 sati kroz fakulatativni program
 • min 150 sati supervizija od čega min 40 sati individualnih
 • min 400 sati praktično usavršavanje – rad s klijentima individualno ili s grupom pod supervizijom kroz min 3 godine.

Apsolventski status nakon završenog šestogodišnjeg programa tj. status praktičara ITP-a (terapeuta u treningu) do dobivanja diplome psihoterapeuta ITP-a koja se dobiva nakon obrane Diplomskog rada (završnog rada TT-a tj. Case study-2) traje najviše 36 mjeseci.

Navodnici_itp_t-01

Uloga ITP terapeuta nije da pronađe što i kako treba raditi s klijentom nego da prepozna kakav odnos klijentu treba kako bi kao osoba mogao nastaviti svoj razvoj i zacijeliti svoje povrede.
– Tomislav Kuljiš

TERAPEUTSKI PRACTISING (TP)

Ovaj trening je temeljna priprema za početak rada s klijentima i daje osnovna znanja za terapijski rad i status Praktičara ITP-a. Program Terapeutski practising (TP) se može upisati najranije na trećoj godini OR-a i traje 2 godine (TP1 i TP2). Edukacija i trening, pored strukturiranog programa učenja temeljnih psihoterapijskih vještina, podrazumijeva kontinuirani rad studenata s klijentima uz intenzivnu individualnu i grupnu superviziju.

 

PROGRAM TP-a SADRŽI:

Teme radionica:

TP1Teme 6 iskustvenih radionica u cilju eksplicitnog učenja terapijskog rada:

 • Zašto želim biti terapeut i struktura terapije što se u terapeutskom procesu događa u meni i što s tim – transfer i kontra transfer
 • Bivanje, resursiranje i zrcaljenje – metode i vrste regulacije klijentovog sistema
 • Delikatnost osobnih granica i kontakta, etičnost u kontaktu kroz dodir i iscjeljujuća moć kontakta
 • Primjena koncepta konstelacija s predmetima u cilju rada s objektnim relacijama i stilovima privrženosti
 • Aktivacija i regulacija
 • Sagledavanje cilja terapije

TP2Teme 7 radionica su posvećene eksplicitnoj edukacijii i podršci studenata u početku rada s klijentima

Teme TP predavanja:
Teme predavanja na TP-u imaju za cilj ukazati na konkretne principe u terapijskom procesu, uvesti buduće terapeute u temeljne zakonitosti psihoterapije, etički kodeks, dati razumijevanje terapeutove uloge i tijeka terapijskog procesa:

 • TP1 – Osnove terapijskog procesa u ITP-u i Etički kodeks ITP-a
 • TP1 – Cilj i postignuće terapije ITP-a
 • TP2 – Relacija terapeut-klijent
Terapeutski practising (TP)

Za završetak TP-a kao preduvjet za upis 5. godine i dobivanje statusa praktičara ITP-a potrebno je:

 • min 20 sati sudjelovanje na grupnim supervizijama kao aktivni promatrač i min 20 sati kao pasivni promatrač
 • min 10 grupnih supervizija kao terapeut (10 sati individualne supervizije)
 • min 10 individualnih supervizija jedan na jedan kod supervizora IPD Centra (sve skupa – 60 sati supervizije od čega je min 20 individualnih)
 • min 20 terapija s klijentima van Centra od čega je min deset besplatnih (iskustvo s terapija je tema individualnih supervizija jedan na jedan)
 • min 60 sati individualnih programskih psihoterapija sa terapeutima IPD tima i min 30 sati grupnog psihoterapijskog rada kroz fakultativne programe IPD Centra.
 • Napisan i obranjen Case study 1 (Završni rad TP-a)
 • Napisan Završni rad OR-a

Cijena TP-a po godini – 475€ (u cijeni nisu supervizije koje kroz cca dvije godine koštaju oko 1000€)

TERAPEUTSKI TRENING (TT)

Program TT-a ima za cilj pružiti budućim psihoterapeutima ITP-a  više nego dovoljno konkretnih znanja o terapijskom radu po principima ITP-a, ali i dodatni rad na sebi što je ključni preduvjet za rad s ljudima i u skladu s idejom da s radom na sebi nikada ne prestajemo. Naučene tehnike omogućavaju uspješan terapijski rad, ali duboko vjerujemo u to da terapeuta čini terapeutom upravo sam rad s klijentima, a školovanje mu daje osnovu za taj rad.
Svaka godina TTa sadrži 29 susreta unutar 7 vikend modula (petak, subota, nedjelja) odnosno 26 radionica + 3 predavanja i 4 mentorska susreta radnim danom s mentorom generacije koji prati generaciju do diplome.

 

Cijena TT-a po godini – 2850€
U cijeni nisu supervizije koje kroz cca dvije godine koštaju oko 1000€

OR_session

TEME PO MODULIMA:

Terapeutski trening 5. godina – TT5

 1. Modul – Rad sa nesvjesnim u IT psihoterapiji
 2. Modul – Rad s tijelom pomoću rekvizita
 3. Modul – Rad na otvaranju protoka u tijelu  – Heiner Steckel
 4. Modul – Rad na izgradnji strukture selfa
                   kroz kontejniranje i ”instroke”  – Olaf Trapp
                  Rad s COR-vježbama po strukturama
 5. Modul – Rad sa dinamikom odnosa terapeut – klijent
 6. Modul – Rad s tjelesnom fenomenologijom 
                Rad s dodirom i fizičkim kontaktom
 7. Modul – Rad na osvještavanju uloga terapeuta.

Terapeutski trening 6. godina – TT6

 1. Modul – Rad s nervnim sustavom
 2. Modul – Rad sa seksualnom energijom u terapiji   – Heiner Steckel
 3. Modul – Rad sa destruktivnim i agresivnim elementima na konstruktivan način  – Olaf Trapp
                Rad s bijesom
 4. Modul – Rad s obrambenim karakternim strukturama  
 5. Modul – Rad na izgradnji Selfa kroz prisutnost drugog   – Olaf Trapp
                Rad sa simbiotskom strukturom
 6. Modul – Rad s traumom u tijelu i psihološkom dezintegracijom
 7. Modul – Rad sa psihopatologijama

SADRŽAJ PROGRAMA TT i TP

RADIONICE 

Iskustvene radionice imaju za cilj eksplicitno iskustveno učenje terapiranja po principima ITP-a kao i usvajanje vještina terapiranja za rad s većinom problematikama s kojima se srećemo u radu s klijentima. Edukacije je pomno osmišljena kako bi studenti od učenja temeljnih psihoterapijska znanja u početku, na kasnijiim godinama dobivali znanja iz sve zahtjevnije psihoterapijskih pristupa. Posebna prednost je što studenti imaju priliku učiti od velikog tima naših iskusnih učitelja među kojima su i legende tjelesne psihoterapije Heiner Steckel, Olaf Trapp i Walid Daw, čime se dobiva mogućnost usvajanja više različitih stilova rada.

session (1298)
Radionice

PREDAVANJA

Snimljena i interaktivna predavanja s Tomislavom Kuljišem namijenjena dubljem razumijevanju terapijskog procesa, učenju određenih tehnika i teorije o psihoterapijskom radu su potkrijepljena školskim udžbenicima (PDF). Predavanja daju konkretne smjernice kako raditi u pojedinim tipičnim situacijama i problematikama s kojima se susrećemo u terapiji. Upoznavanje s primijenjenom anatomijom (osteologija, miologija i funkcioniranju organskih sustava) kroz koncept tjelesne psihoterapije Bodynamic je dio programa edukacije i budućim terapeutima daje širu sliku o tome što se događa u klijentu razumijevanjem psiholoških funkcija pojedinih mišića.

Predavanja
udzbenik_TT_TP

SUPERVIZIJE

Grupne i individualne supervizije su namijenjene provjeri i unaprjeđenju psihoterapijskih vještina. U školi imamo razrađene koncepte više vrsta grupnih supervizija: Supervizijske trijade (ST), Analitičke grupne supervizije (AGS), Eukativne procesne radionice (EPeR) kao i supervizijske intenzive. Posebna pogodnost je što sustav videokonferencije u našim prostorima omogućava sudjelovanje studenata iz drugih gradova i država čime se ujedno razvijaju sposobnosti i znanja za online terapijski rad.

Supervizije
Supervizije grupne

ASISTIRANJE I VODITELJSKI TRENING

je posebno dragocjen vid treninga i supervizije jer daje mogućnost sudjelovanja studenata u raznim vidovima fakultativnih radionica kao asistent uz iskusne terapeute gdje studenti imaju priliku učiti i osjetiti kako je to voditi grupu, držati energiju grupe te surađivati i raditi timski. Studenti koji imaju status Praktičara i pokažu kapacitet i talenat za rad s grupama dobivaju priliku proći dodatnu četverogodišnju edukaciju za voditelje grupa (Voditeljski trening-VT).

Asistiranje
Asistiranje 1
Navodnici_itp_t-01

U ovoj terapiji se radi o buđenju klijentove osobne tjelesne inteligencije, njegove unutarnje mudrosti.
To nije pristup gdje znamo što je najbolje za klijenta nego pratimo njegovo tijelo,
uštimavamo se s njim i
potičemo ga na ostvarenje njegovog potencijala.

-Pat Ogden. PhD

VIŠE O INTEGRALNOJ TELESNOJ PSIHOTERAPIJI

Integralna tjelesna psihoterapija svoju metodologiju bazira na aktualnoj smjeni paradigmi u terapeutskom radu s analitičke, eksplicitne, svjesne, racionalne, verbalne lijeve hemisfere mozga na implicitnu, integrativnu, nesvjesnu, neverbalnu, tjelesno orijentiranu emocionalnu desnu hemisferu mozga.

ITP  ostaje uvijek izrazito otvorena za evoluciju, kreativna, kako u razvoju svog koncepta tako i u samom radu s klijentom, jer integriranjem brojnih komplemetarnih alata i metoda iz različitih pravaca nastaje novi cjelovitiji pristup klijentu.

Iako vlada s mnoštvom metoda, terapeut Integralne tjelesne psihoterapije je duboko svjestan da je ono što konačno dovodi do promjene u klijentu je odnos prihvaćanja, otvorenosti, empatičnosti i uvažavanja od strane prisutnog terapeuta i susret s klijentom u njegovoj istini.

Integralnost njegujemo i u načinu podučavanja tako što više različitih terapeuta sudjeluje u Napredno terapeutskom treningu  (5. i 6. g.) prezentirajući različite osobne autentične načine rada. Time budući terapeuti mogu lakše naći svoju autentičnu dimenziju u kojoj su onda i najučinkovitiji za klijenta, umjesto da se potiče kopiranje jednog učitelja i uči jedna određena metoda.

Integralni pristup podrazumijeva interdisciplinarnost odnosno integriranje raznih informacija, tehnika, koncepata, teorija iz različitih znanstvenih i psihoterapijskih disciplina i pravaca. Također ITP svoj pristup u radu zasniva na transdisciplinarnosti što podrazumijeva korak dalje u razvoju terapijskog rada i time stvaranje sveobuhvatne sinteze postojećih terapijskih i znanstvenih koncepcija. Takav način rada rezultira razvijanjem novog pristupa koji po potrebi u radu s klijentom izlazi iz granica prvobitnih terapijskih koncepcija.

ITP je primarno usmjerena na dugotrajniji rad s ciljem otklanjanja korijena problematike, a ne samo simptomatologije i vanjske manifestacije dublje problematike klijenta.

ITP u svom radu polazi od znanstveno potvrđenih spoznaja da su uz epigenetsko nasljeđe, u korijenu većine neželjenih emocionalnih i psiholoških stanja, ponašanja tj. funkcioniranja osobe njena rana (intrauterina, neonatalna ili kasnija) povrjeđujuća iskustva (nenamirenost primarnih potreba ili aktivno emocionalno, psihološko ili tjelesno povrjeđivanje).

ITP smatra da rana povrjeđujuća iskustva i nenamirenost, odnosno zanemarivanje (većinom kroz odnose sa skrbnicima) su utjecala na organizaciju neurofiziologije organizma, na građu tijela te oblikovala duboko nesvjesno koje osobu drži zarobljenu u negativnim nesvjesnim uvjerenjima, loše-adaptivnim obrascima ponašanja i negativnom doživljaju sebe i svijeta.

ITP sa temelji na interpersonalnoj neurobiologiji, razvojnoj i kliničkoj psihologiji, transpersonalnoj psihologiji, neuroznanosti i Polivagalnoj teoriji, teoriji privrženosti, suvremenoj teoriji regulacije afekta, konceptu objektnih relacija itd.

Temeljna postavke rada na sebi po principima ITP-a su sadržane u Jungovim rečenicama: ”Sve što je nerazriješeno iz najranijeg djetinjstva uprizoruje se u životu kao problem, događaj ili stanje”, kao  i ”Sve što ne valja u svijetu je u nama.”

 

ITP podrazumijeva da svaka psihoterapija nudi važan i dragocjen dio spoznaja o radu s ljudskim bićem i poštuje njen važan doprinos kojeg nastoji razumjeti i eventualno povezati s drugim pristupima u cilju boljeg međusobnog razumijevanja i unaprjeđenja dijaloga među psihoterapijskim pravcima.

ITP nastoji podržati integriranje različitih pristupa sagledavajući onaj dio znanja koji različite terapije dijele kao zajedničku platformu, kao i onaj dio posebne nove vrijednosti koje pojedina psihoterapija unosi u rad s posljedicama rane traume.

Vjerujemo da svaka terapija sagledava jedan važan dio cjeline, a ITP svojim djelovanjem želi dati svoj mali doprinos u svijetu aktualnom procesu sagledavanja ”cijelog slona”.

Kroz šestogodišnju edukaciju, uz intenzivan rad na sebi i osobnu transformaciju, ITP daje iskustveno i teorijsko usvajanje principa rada prvobitnih tjelesnih i biodinamskih pristupa (Bioenergetike, Core-energetix-a, terapije usmjerena na klijenta (C. Rogers) kao i razumijevanja i usvajanje osnovnih principa suvremenih tjelesnih psihoterapija i metoda (Bodynamic, Somatic Experiencing, Senzorno motorna psihoterapija) kako bi potaklo svoje studente na daljnje edukacije i proširivanje svog znanja iz drugih psihoterapijskih pravaca.

Program treninga i edukacije za psihoterapeute i ITP-a je razvijen integracijom koncepata: Bioenergetske analize, Core Energetix-a i Somatic experiencing-a i spoznaja iz suvremenih tjelesnih psihoterapijskih pravaca integriranih s attachment-u orijentiranim psihodinamskim pravcima kao i klijentu orijentiranim psihoterapijama koje njeguju odnos bliskosti, povjerenja i posvećenosti klijentu.

Program je postupno razvijan kroz period od petnaest godina. Koncept IPD škole i centra, koncept edukacije i treninga, kao i teorijski dio programa (koncept predavanja i programi: Rani razvoj i roditeljstvo, Rani razvoj utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeuta ITP-a) je autorski rad Tomislava Kuljiša (bibliografija i izvori), a koncept iskustvenih radionica i edukacije za terapeute je razvijan godinama radom i iskustvom cijelog učiteljskog tima na osnovu njihovih edukacija u:

 • Center for Intentional Living (New York) koji njeguje spoj tjelesno orijentirane psihoterapije i klijentu orijentirane psihoterapije (C. Rogers). Alexis Johnson, Phd i Judith Schmrauh Phd.
 • Supervizijskim treninzima s Olafom Trappom, Heinerom Steckelom iz Bioenergetske analize
 • CorSoma trening sa Corneliom Gerken
 • Centru za integrativni razvoj Zagreb
 • Somatic Experiencing treningu po Peteru Levinu
 • Intergrativna psihoterapija
 • Sue Johnson – Emotionaly focused therapy
 • Snow Lion škole u Francuskoj
 • Core Energetics-u sa Zigmmarom Gerkenom
 • Core Development sa Walidom Dawom
 • i mnogim drugim edukacijama i radionicama.

 

 • W. Reich – analiza karaktera, Koncept karakternih obrambenih struktura
 • A. Schore – Teorija regulacije afekta
 • A. Lowen – Bioenergetska analiza
 • Carl Rogers – humanistička psihologija i koncept terapije usmjerene na klijenta
 • J. Pierrakos – Core energetix
 • L. Heller – Stilovi preživljavanja
 • L. Mercher – Bodynamic
 • T. Levine – Somatic Experiencing, rad s traumom
 • P. Ogden, M. Kekuni – Senzorno motorna terapija
 • S. Freud – transfer i kontratransfer, id, ego, superego
 • Steven Porges – Polivagalna teorija
 • D. Siegel – interpersonalna neurobilogija
 • Ken Wilber – spiralna dinamika svijesti, AQAL, pretransfalacy,
 • P. Fonagy – psihička ekvivalencija, mentalizacija, epistemic trust
 • M. Mahler – razvojne faze
 • O. F. Kernberg, – razvojne faze, razvojni zadaci
 • R. Kegan – razvojne faze
 • M. Klein – koncept pozicija, objektne relacije
 • O. Rank, G. Neufeld – counterwill
 • S. Grof – transpersonalna psihologija
 • J. Bowlby – teorija privrženosti
 • M. Ainsworth – stilovi privrženosti
 • B. van der Kolk – koncept rane traume,
 • J. Panksep – koncept afektivnih sustava,
 • M. Ericson – rad s podsvjesnim umom kroz trans
 • C. Pert – molekule emocija
 • C. G. Jung – individuacija, Self, arhetipovi, kompleks, kolektivno i individualno nesvjesno, sjena, sinkronicitet, anima, animus