INDIVIDUALNE TERAPIJE

Spoznaj sve teorije, ovladaj svim tehnikama,
ali kada dodirneš ljudsku dušu
budi samo još jedna ljudska duša.
– Carl G. Jung

ZA KOGA JE PSIHOTERAPIJSKI RAD?
Polako ali sigurno se mijenja stara predrasuda da je psihoterapija za one koji su ”bolesni” i time priznaju da s njima nije nešto ”uredu”. Kretanje s terapijskim radom (individualnim ili grupnim) je dokaz svjesnosti i zrelosti te ukazuje na to da osoba može priznati da ima temu i problem (a, tko nema?) i sagledati da je dio problema i rješenja u njoj samoj, a ne samo negdje vani. Sposobnost da ponekada zatražimo pomoć i pri tome otvorimo temu sebe je veliko postignuće i obično kretanjem s terapijskim radom uđemo u novu fazu svog života koja vodi korijenitim promjenama na bolje.

Nije stvar da li imamo neki problem u životu, jer svi nekada imamo probleme kada život postane težak, nego je stvar u tome da li možemo otvoriti pitanje što ja mogu promijeniti u sebi da bolje funkcioniram u toj situaciji. Kada otkrijemo blagodati IPD programa i rada s IPD terapeutima koji su ne samo stručne osobe, nego prije svega stvarni ljudi, otvara nam se potpuno novi način doživljavanja i otkrivanja samoga sebe.

Navodnici_sivi

Sve što god da ne valja u svijetu je u meni.
– Carl G. Jung

Terapijski rad u našoj školi je dio naših programa RAR i OR koji i postoje kako bi rezultati terapijskog rada bili brži i učinkovitiji. Nakon upisa programa RAR, ako želite početi i sa terapijskim radom kontaktirajte voditelja koji će vam preporučiti ITP terapeuta.

Također možete se učlaniti u našu zatvorenu Facebook grupu IPD – cjeloviti rad na sebi (IPD FB grupa.) i pod medijski sadržaj (Media) /Albums (Albumi) pronaći ćete biografije praktičara i terapeuta Integralne tjelesne psihoterapije koji primaju nove klijente, te im se javite direktno za dogovor oko terapija.


Prilikom odabira terapeuta ITP-a možete tražiti potvrdu od nje/njega da ima status edukanta u svrhu pisanja case studija od strane škole ITP-a ili da ima reguliran status praktičara. Škola ne može stajati iza osoba koje navedeno nemaju.

Prilikom javljanja, predlažemo da im naznačite:

 • iz kojeg ste grada (države)
 • pošaljite mu/joj kratki opis tematike na kojoj želite raditi
 • navedite da li želite raditi uživo ili preko zoom-a

PRAKTIČARI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Praktičari ITP-a su terapeuti u treningu pod supervizijom supervizijskog tima škole ITP-a. Završili su najmanje četiri godine programa Osobni razvoj i paralelno dvije godine Terapeutskog practisinga što im daje temeljnu edukaciju i osposobljavanje za rad s ljudima po principu ITP-a. Trenutno su na 5. ili 6. godini tj na Naprednom terapeutskom treningu (TT).

Kompetencije praktičara za terapijski rad nakon TP-a:

 • prisutnost u terapiji i sposobnost ostvarivanja dubokog kontakta s klijentom
 • u radu njeguje duboku posvećenost klijentu
 • potiče klijenta na samopromatranje i samosagledavanje
 • povezuje klijenta s emocijama, autentičnim impulsima, senzacijama odnosno s tijelom
 • potiče klijenta na promatranje i svjesnost o onome što je trenutno prisutno u tijelu
 • pruža klijentu iskustvo osjećenosti doživljenosti i viđenosti
 • daje klijentu iskustvo prihvaćanja svega što klijent nosi
 • daje klijentu iskustvo istinskog i dubokog kontakta i podržanosti
 • facilitira razvoj svjesnosti o sebi
 • pruža iskustvo bivanja zajedno s klijentom  u svakom njegovom stanju bez prosuđivanja i sugeriranja
 • facilitira razvoj samopoštovanja i samoprihvaćanja
 • podučava klijenta određenim tehnikama samopomoći i regulacije
 • potiče kod klijenta razvoj većeg kapaciteta za samoregulaciju
 • facilitira u terapiji povezivanje klijenta sa svojom istinom i autentičnim dijelom sebe.Praktičari ITP-a rade sa psihološki zadravim ljudima koji žele krenuti s dubljim radom na sebi i ne rade sa psihopatologijama i s osobama u psihijatrijskom liječenju.

TERAPEUTI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Terapeuti ITP-a su završili najmanje šest godina treninga i edukacije iz Integralne tjelesne psihoterapije u trajanju od 1900 sati, ispunili 250 sati osobnog rada na sebi od čega min 100 sati individualne psihoterapije, 150 sati individualne i grupne supervizije i 400 sati kliničkog rada i obranili svoj Diplomski rad pred komisijom supervizora IPD-a.

Cilj terapije je omogućiti da osoba koja krene s radom na sebi s našim terapeutima prođe kroz istinsku transformaciju u cilju izlaska iz nepoželjnih kognitivnih, psiholoških i emocionalnih obrazaca koji su duboko ugravirani u nesvjesno (tjeloum) i razvije snažniji osjećaj sebe. Terapeut ITP-a u radu nastoji osobu sagledati integralno na svim nivoima ljudskog bića povezujući problematiku koja se manifestira na kognitivno bihevioralnoj razini sa korijenima u nesvjesnom i tjeloumu. U radu s klijentom terapeut ITP-a je primarno prisutan, zainteresiran čuti i doživjeti osobu u njenoj istini i to joj zrcaliti, ali i podržati i facilitirati emocionalne procese koji se žele i trebaju dogoditi u tijelu osobe kojih ona najčešće niti nije  svjesna. Pri tome terapeut ITP-a paralelno sagledava:

 • u kakvom je sada stanju neurološki sustav osobe i AŽS,
 • kako je određena povreda iz ranog perioda utjecala na neurofiziologiju osobe i funkcioniranje i umreženost mozga
 • kakve je odnose u ranom periodu osoba imala zbog kojih tako funkcionira,
 • koje se vrste transfera aktiviraju osobi u životu i u terapiji
 • koje se ponovno povrjeđivanje ili retraumatiziranje dogodilo što je dovelo osobu u rad
 • koji vid traume je eventualno ispod svega
 • koje su se emocionalne rane aktivirale
 • koje su se psihološke obrane aktivirale
 • kako se te obrane manifestiraju u muskulaturi i ostalim tkivima
 • koje su se stare potiskivane emocije pokrenule i nisu se uspjele dovršiti
 • koji su se blokovi aktivirali u tijelu
 • koje su stvarne nenamirene primarne potrebe ispod svega
 • koje to posljedice može imati dugoročno na unutarnje psihološko-emocionalno stanje osobe i njeno zdravlje
 • kako je taj konflikt utjecao na psihološki osjećaj sebe i sliku o sebi kod osobe, trenutno i dugoročno
 • što se dogodilo u energetskom sustavu osobe i kako on inače izgleda
 • što se dogodilo s granicama osobe i kakve su inače
 • u kojoj mjeri je osoba sada u stresu i kako sada funkcionira njen mehanizam za nošenje sa stresom formiran u ranom periodu.

Imajući cjelovitu sliku o stanju osobe i njenoj interpersonalnoj povijesti terapeut kombinira kognitivna znanja sa svojom intuicijom i osjećajem u tijelu nastoji osjetiti, primijeniti te klijentu pružiti:

 • što sada ta osoba treba kroz odnos s terapeutom što nekada u originalnoj situaciji nije dobila
 • što sada treba organizam osobe tj. njeno cjelokupno tijelo kako bi se popravilo stanje autonomnog živčanog sustava i fiziologije
 • što sada treba tijelo osobe kako bi popustile blokade i propustile se zablokirane emocije
 • kako facilitirati i podržati proradu emocija, a da ne dođe do retraumatizacije i preplavljivanja
 • koji oblik regulacije osobi treba kako bi se povratila u stanje izreguliranosti
 • što treba osoba na kraju terapije kako bi se učvrstio osjećaj sebe i zatvorio i zaokružio proces
 • kada je vrijeme da osoba dobije i razumijevanje onoga što joj se događalo kod povrjeđivanja i prilikom rada na tome.Psihoterapeuti ITP-a primarno rade sa psihološki zdravim osobama koje žele dublji rad na sebi, ali mogu biti podrška klijentima sa psihijatrijskim dijagnozama i s osobama u psihijatrijskom liječenju u suradnji sa psihijatrom.

 

 

Cjenik programskih terapija u IPD Centru za polaznika IPD programa koje rade od Centra ovlašteni praktičari i terapeuti ITP-a

Cijene programskih terapija (terapije nisu u cijeni školarine za OR i TT) determiniraju sljedeći principi:

 1. Princip statusa terapeuta u školi
 2. Princip uobičajenih cijena terapija u određenoj državi
 3. Princip načina izvođenja terapije (ZOOM ili uživo)

1.Princip statusa terapeuta
Centar propisuje članovima IPD tima i terapeutima koji rade programske terapije maksimalne cijene terapija za rad s polaznicima IPD programa ovisno o terapeutskom statusu:

 • Praktičar ITP-a koji je na Učiteljskom treningu i 5. g.TT-a i dobio/la je suglasnost supervizorskog tima za rad s polaznicima OR-a
 • Praktičar ITP-a koji je na Učiteljskom treningu i 6. g.TT-a (do diplome)
 • Diplomirani terapeut ITP-a
 • Senior terapeut (ili nakon 4 godine učiteljskog staža)

MAKSIMALNE CJENE TERAPIJA ZA POLAZNIKE IPD PROGRAMA GOSTUJUĆIH I DOMICILNIH TERAPEUTA IPD TIMA PO STATUSU I DRŽAVAMA

2. Princip uvažavanja uobičajenih cijena terapija u određenoj državi (teritorijalnosti)
je uobičajen u psihoterapijskoj branši i podrazumijeva da se cijene terapija sva četiri statusa terapeuta u IPD Centru prilagođavaju uobičajenim cijenama terapija u određenoj zemlji kada se terapija izvodi na teritoriju te zemlje od strane domicilnih terapeuta. To znači da terapeuti istog statusa iz različitih zemalja imaju različite cijene terapija u svojim zemljama. Kao i domicilni, tako i gostujući terapeuti prilagođavaju se cijenama svog statusa u zemlji u kojoj rade terapiju.

3. Princip načina izvođenja terapije (ZOOM ili uživo)
podrazumijeva da kod terapija preko ZOOM-a terapeut zadržava cijenu terapije svog statusa u svojoj domicilnoj državi bez obzira na zemlju prebivališta klijenta, osim kada radi s klijentima koji i žive i rade u SRB, CG, BiH, i MAK kada se prilagođava cijenama svog statusa u domicilnoj državi klijenta.

 

RAR – RANI RAZVOJ
Dvomjesečni program za dublje upoznavanje sebe i svog nesvjesnog uma formiranog kroz iskustva i odnose iz ranog perioda.

OR – OSOBNI RAZVOJ
Grupni rad u trajanju od 4 godine koji donosi duboko transformativno iskustvo i osobni rast.

INDIVIDUALNE TERAPIJE
Individualni rad s terapeutom koji prati i podržava osobne procese i pruža siguran kontakt koji osobu mijenja u srži.

FAKULTATIVNE RADIONICE I INTENZIVI
nam omogućavaju dodatne sadržaje koje možemo prilagoditi svom osobnom tempu rada.