IZVORI I BIBLIOGRAFIJA

Naš rad se zasniva na integrativnom pristupu znanjima o čovjeku i nastoji uključiti više postojećih koncepata i epistemologija koje omogućavaju duboko razumijevanje čovjeka i njegovih problema, kao i rješenja tih uobičajenih ljudskih problema koji kvare kvalitetu života. U radu nastojimo integrirati psihoterapeutske pristupe koji omogućavaju rješavanje tih problema kao što su tjelesno orijentirane psihoterapije i klijentu orijentirane psihoterapije (two person psychotherapy). Programi Rani razvoj – utjecaj na život, Osobni razvoj i Trening za terapeute su razvijeni integracijom spoznaja i radova mnogih znanstvenika i autora koji se navode u ovoj rubrici. U našem radu njegujemo avangardni holistički pristup razumijevanju čovjeka kroz integriranost (podsvjesnog) uma i tijela (koncept tjelouma), kao i odlučujući utjecaj kvalitete emocionalnih odnosa na psihološki, neuro-biološki i emocionalni ustroj ljudskog bića. U radu polazimo od ključne spoznaje da utjecaj kvalitete interpersonalnih odnosa na unutarnje stanje osobe, njenu fiziologiju te neurološki i energetski sustav se definira u ranim odnosima djeteta sa skrbnicima i kasnije se manifestira u svim drugim odnosima kroz život (pogotovo u partnerskim odnosima). I teorija i praksa nam pokazuju da individualni terapeutski rad s klijentom kao i rad u grupi kroz program omogućavaju prepravak povrjeđujućih odnosa i zacjeljenje emocionalnih rana te dovršavanje razvojnih procesa u osobi što vodi većem stupnju emocionalne i psihološke zrelosti i integriranosti.

Koliko osobno duboko možemo ući u svoj unutarnji svijet emocija i podsvjesnih obrazaca te razriješiti unutarnju problematiku (između ostalog, proradom zablokiranih emocija i impulsa) te tako formirati zreli i cjeloviti ego, toliko visoko se možemo povezati s duhovnim aspektima i početi živjeti smislenijim životom povezani s nečim većim od svog ega. U tom cilju su razvijeni naši programi koji objedinjavaju radove navedenih znanstvenika i autora koji u biti govore o istoj temi spoznavanja čovjeka, često s vrlo različitih pozicija. Dublje razumijevanje tih koncepata nam otkriva da različite koncepcije i epistemologije u biti govore o istom samo koriste nešto drugačiji riječnik i daju nešto drugačija viđenja.

Znanstvenici i autori na čijim radovima su razvijeni naši programi

Razumijevanje ranog razvoja

Među prvima su važnost ranih iskustava iz prvih godina djeteta, pogotovo trumatskih kroz svoj rad sagledali još Sigmund Freud, Joseph Breuer, Pierre Janet, ali društvo tada i još dugo nije bilo spremno prihvatiti da je rana trauma (pogotovo rano seksualno zlostavljanje) bio najčešći uzrok psiholoških problema kod žena, tada nazivanih histerija.

Dr. Jean Piaget otvara vrata razumijevanju djetetovog razvoja, pogotovo kognitivnog.

O važnosti emocionalnih iskustava sa skrbnicima iz prvih godina djeteta se govori još od vremena Dr. Otto Ranka koji postavlja koncept objektnih relacija, a Dr. Melanie Klein, Dr. R. Fairbairn i drugi nastavljaju unaprjeđivati taj važan koncept. Dr. Konrad Lorenz sagledava poriv za instinktivno emocionalno povezivanje životinja sa skrbnicima, a Dr. Harry Harlow, kroz svoje povijesno važne eksperimente, otkriva koje posljedice kod mladunčadi majmuna, pa time i kod djece, ostavlja nedostatak majčinstva. Njegov suradnik Dr. James W. Prescot nastavlja njihov zajednički rad razvijajući koncept korijena nasilnosti kod čovjeka.

Teorija povezanosti (privrženosti) ili Attachment theory Dr. Johna Bowlbya sredinom pedesetih konačno postavlja koherentnu teoretsku osnovu kroz koju se počinje sagledavati i razumijevati važnost kvalitete odnosa djeteta sa skrbnicima (primarno majkom) za njegovo cjeloživotno funkcioniranje. Radovi Dr. Donalda Winnicotta koji duboko sagledava organizmičku vezu majke i djeteta, Dr. Marie Ainsworth koja razvija Strange situation eksperiment za utvrđivanje tipa povezanosti, kao i prethodnika kao što su Dr. Margaret Mahler koja postavlja koncept razvojnih faza simbioze i separacije, Dr. Daniel Stern koji povezuje psihoanalizu s novim razvojnim modelima razumijevanja ranog razvoja, Dr. P. Fonagy i dr. su počeli razvijati stvarnu sliku o čovjeku i preduvjetima njegovog cjelovitog razvoja u ranom formativnom periodu.

Dr. William i Martha Sears uspješno (konačno zvanično) uključuju Bowlbyjev koncept emocionalne povezanosti (privrženosti) u praktično roditeljstvo i daju ogroman doprinos širenju ovih spoznaja u društvo kroz svoje knjige.

Dr. Gordon Neufeld daje svjež i suvremen pristup razumijevanju djeteta i viziju cjelovitog roditeljstva.

Dr. Joseph Chilton Pearce otvara nove dimenzije u razumijevanju ranog perioda.

Razumijevanje partnerskih odnosa

Koncept sigurne i nesigurne emocionalne povezanosti (privrženosti) djeteta kroz radove Dr. Mary Main, Dr. Kim Batolomew i Dr. Leonard Horowitz omogućava sagledavanje i opisivanje stilova vezivanja kod odraslih i korijena problematičnog funkcioniranja u ljubavnim odnosima.

Ti uvidi su omogućili razvoj psihoterapijskih pravaca za rad s parovima koje razumiju stvarni korijen partnerski nesporazuma i emocionalne boli. Dr. Harwille Hendrix, sagledavajući kako naše nesvjesno odabire za partnera osobu koja ima tendenciju povrjeđivanja kao što su imali roditelji razvija Imago terapiju, a Dr. Sue Johnoson razvija Emotionally focused theraphy (EFT) koja kroz proces od devet koraka vodi par ka sagledavanju obostrano nenamirivanih primarnih potreba (attachment needs) i emocionalnom zbližavanju.

Razvoj terapeutskih koncepata za rad s šok traumom i ranom traumom

Iznimnu ulogu u razumijevanju čovjeka je odigrao rad Dr. Wilhelma Reicha i Dr. Alexandera Lowena koji su među prvima počeli povezivati psihu i tijelo i otvorili put tjelesno orijentiranoj psihoterapiji. Koncept karakternih obrana i somatiziranih emocionalnih oklopa pruža potpuno novi način razmišljanja o posljedicama ranih povrjeđujućih emocionalnih iskustava i otvara put novom psihoterapeutskom pravcu rada s tijelom.

Dr. John Pierrakos razvija s Dr. Alexanderom Lowenom Institut bioenergetike, a s Evom Pierakos razvija Core energetic koncept terapije, a koji stavljaju rad s tijelom u centar psihoterapije.

Za razliku od klasičnih talk teraphy te analitičkih psihoterapija, tjelesno orijentirane psihoterapije rade na cijelom organizmu, na dubljim dijelovima mozga, na autonomnom živčanom sustavu, na somatiziranim posljedicama povrjeđujućih iskustava i proradom zablokiranih ili potisnutih emocija čine korjenite promjene u nervnom, energetskom i fiziološkom sustavu osobe što mijenja unutarnje emocionalno stanje i posljedično omogućava promjenu percepcije, reagiranja pa time i načina razmišljanja i viđenja problema.

Dr. Peter Levine daje enorman doprinos rješavanju traume kroz razvoj Somatic experiencing koncepta koji je duboko ugrađen u rad našeg Centra.. Dr. David Berceli sagledava važnost tremora za rješavanje traume i razvija Tension stress trauma release (TRE).

Dr. Janina Fisher i Dr. Pat Ogden nastavljaju razvijati ovo područje kroz Sensorymotor psychotheraphy institute u cilju rješavanja posljedica traumatskog stresa i nesigurne povezanosti (privrženosti).

Ron Kurtz, kao njihov prethodnok i učitelj, kroz Hakomi metodu i Hakomi institut razvija još jedan dragocjen pristup dubokoj nutarnjoj transformaciji čovjeka.
Lisbet Mercher razvija fascinantan koncept Bodynamic, somatske razvojne psihologije koji nas uvodi u svijet integriranja psihe i anatomije.

 

Razvoj energetskih terapeutskih pristupa

Najcjelovitiji doprinos razumijevanju energetskog funkcioniranja ljudskog sustava te posljedicama traume i povrjeđujućih iskustava na energetski sustav tijela dale su Barbara Ann Brennan i Anodea Judith, koje su neovisno koncept karakternih obrana objasnile kroz promjene u energetskim centrima i energetskom sustavu i dale novu perspektivu koja je uključila i energo terapiju u rad s ranom traumom.

Iznenađuje koliko je područje bioenergetike komplemetarno neuroznanstvenim spoznajama i tjelesno orijentiranim psihoterapeutskim pravcima te kako integriranje ovih pristupa daje cjelovitiji uvid u funkcioniranje čovjeka te razumijevanje posljedica povrjeđujućih iskustava kao i načina njihovog razrješavanja.

Interpersonalna neurobiologija

Zanimljivo je da danas najviše spoznaja o preduvjetima cjelovitog ranog razvoja (roditeljstvu) te o otklanjanju posljedica neadekvatnog ranog razvoja (psihoterapiji) dolazi upravo iz područja neuroznanosti. Zahvaljujući radu suvremenih eminentnih znanstvenika koji imaju sposobnost integracije različitih grana znanosti posljednjih desetak godina se rađa nova znanost interpersonalna neurobiologija (IPNB) koju jako dobro razumiju oni koji djeluju na području ranog razvoja i na području tjelesno orijentiranih psihoterapeutskih pravaca.

O interpersonalnoj neurobiologiji danas govore mnogi aktualni znanstvenici od kojih je najpoznatiji Dr. Daniel Siegel koji je i osnivač IPNB-a. Njegov doprinos razvoju i popularizaciji ovih važnih spoznaja je nemjerljiv.

Dr. Allan Schore nadograđuje teoriju povezanosti i postavlja koncept teorije regulacije te briljantno integrira neuroznanost i razvojne pristupe. Njihov rad je u srži svih programa ovog Centra.
Dr. Jaak Panksep uvodi pojam afektivne neuroznanosti koja nam osvjetljava najdublje korijene psiholoških i emocionalnih problema čovjeka te daje objašnjenje zašto su tjelesno orijentirane psihoterapije tako uspješne. Također, kroz svoj rad na životinjama daje razumijevanje primalnih emocija koje rukovode našim ponašanjem i ukazuje na to kako je poremećaj u njihovom procesiranju u osnovi psihičkih i somatskih zdravstvenih odstupanja kod ljudi.

O ranoj razvojno-odnosnoj traumi

Dr. Bessel van der Kolk sa suradnicima postavlja povijesni Prijedlog za uvrštavanje rane razvojne traume u DSM 5 i time otvara put za službeno prihvaćanje i razumijevanje utjecaja interpersonalne rane traume na razvoj mozga.

Dokument: Proposal to include a delopmental disorder diagnosis for children and adolescents in DSM5

Dr. Bruce Perry nastavlja kroz svoj rad u Child trauma academy produbljivati i širiti saznanja o utjecaju povrjeđujućih iskustava na biologiju mozga i time ne ponašanje djeteta i sutrašnje osobe.

O utjecaju rane traume na cjeloživotno zdravlje

Dr. Vincent Felitty i dr. Robert Anda razvijaju Adverse child experience (ACE) study koja po prvi put na više od 17.000 ispitanika pokazuje jasne posljedice ranih povrjeđujućih iskustava na fizičko i psihičko zdravlje odraslih te na dužinu života.

Dr. Gabor Mate kroz svoje knjige i svoj rad dorinosi širenju spoznaja o vezi ranih povrjeđujućih iskustava s oboljenjima u odraslom periodu kao što su, karcinom, artritis, kardiovaskularne bolesti … te ukazuje na stvarne korijene ovisnosti.

Dr. J Schonkoff i drugi znanstvenici s Harvarda kroz Center on developing child polako mijenjaju paradigmu o roditeljstvu, medicini, psihoterapiji…i jasno i nedvojbeno ukazuju na nužnost da društvo učini pomake u podršci roditeljstvu i ranom razvoju kako bi time preveniralo veliki dio bolesti i zdravstvenih problema kroz život i ukazuje na ranu traumu kao glavni korijen psiholoških, ali i somatskih problema u odraslosti.

Transpersonalna razina

Transpersonalne razine u razumijevanju čovjeka, njegove podsvijesti, kolektivne svijesti te sagledavanje duhovnih iskustava je počeo razotkrivati C. G. Jung, a rad Dr. S. Grofa nam omogućava uvid i određeno razumijevanje dimenziju čovjeka koja je dublja od ega.

Teoretsku podlogu koja omogućava integriranje svih ovih radova, koncepata i načina razumijevanja čovjeka daje Ken Wilber koji razrađuje Spiralnu dinamiku svijesti Dr. Clare Gravesa i njegovih učenika Don E. Becka i Christophera Cowana. Wilberova Integralna teorija je osnova razumijevanja čovjeka u našoj školi i omogućava nam da uvidimo istinitost u svakom konceptu i pristupu bez obzira na njihovu različitost i međusobno nepriznavanje te kroz konzilijarnost i sinergiju ostvarimo cjelovit pogled na čovjeka te uzroke i načine rješavanja njegovih problema.

BIBLIOGRAFIJA PO KOJOJ SU RAZVIJENI PROGRAMI RAR, OR I TT

BOOKS:

 

Alexander Lowen:

Bioenergetics: The revolutionary Therapy That Uses the Language of the Body to Heal the Problems of the Mind

The Voice of the Body

The Language of the body

Pleasure: A Creative Approach to Life

The Way to Vibrant Health

The Betrayal of the Body

Alice Miller:

The Body Never Lies

Banished Knowledge: Facing Childhood Injuries

Prisoner of Childhood:

The Drama of the Gifted Child and the Search for the True Self

Allan Schore:

The Science of the Art of Psychotherapy

Affect Regulation and the Repair of the Self

Affect Dysregulation and Disorders of The Self

Anodea Judith:

Eastern Body Western Mind

Antonio Damasio:

Self Comes to Mind: Construction of the Conscious Brain

The Filing of What Happens: Body and Emotions in the Making Consciousness

Arthur Janov:

Primal Scream

Barbara Ann Brennan:

Hands of Life

Light Emerging

Bessel van der Kolk:

The Body Keeps the Score: Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma

Bruce Lipton:

The Biology of Belief

Bruce Perry:

Born for Love

Candace Pert:

Molecules of emotions Your Body is Your Subconscious Mind

Carl Jung:

Man and His Symbols

Christiane Northrup:

Mother Daughter Wisdom

D. W. Winnicott:

The Child, the Family and the Outside World

Danah Zohar and Ian Marshall:

SQ – Connecting With Our Spiritual Intelligence

Daniel Goleman:

Emotional Intelligence

Daniel Siegel:

The Neurobiology of WE: How Relationships, the Mind, and the Brain Interact to Shape Who We Are

Interpersonal Neurobiology

The Whole Brain Child

Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain

Parenting From Inside Down

The Mindful Therapist

No Drama Discipline

Healing Trauma: Attachment, Mind, Body and Brain

Daniel Stern:

The Birth of a Mother The Interpersonal World of the infant
The Present moment in Psychotherapy and Everyday Life

David Berceli:

The Revolutionary Trauma Release Process

David Richo:

How to Be an Adult

Diane Fosha and Daniel Siegel:

The Healing Power of Emotion

Diane Poole Heller: Healing your Attachment Wounds
Eckhart Tolle:

The Power of Now
The Journey into Self
A New Earth
Oneness with Whole Life

Ernest Rossi:

The Psychobiology of Gene Expression

Erwin Laszlo:

What is Reality

Eugene T. Gendlin:

Focusing

Gabor Mate:

When The Body Says No

In the Realm of Hungry Ghosts

Gordon Neufeld:

Hold on to Your Kids

Harville Hendrix:

Keeping the Love You Find

Getting the Love You Want

Receiving Love

Iain McGilchrist:

The Master and his Emissary

The Divided Brain and the Search For Meaning

Jaak Panksepp:

The archeology of the Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotion

Jalieh Juliet Milani and Alessandra Shepard:

Flexing Your Soul

James Prescot:

The Origin of Love and Violence Sensory Deprivation and the Developing Mind

Janine Fischer:

Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors

Jeffrey Schwartz:

The mind and the Brain

Jim Ottaviani:

Wire Mother: Harry Harlow and the Science of Love

John Bowlby:

Attachment: Attachment and Loss

Separation: Anxiety and Anger

Loss: Sadness and Depression

John Pierrakos:

Core Energetics – Developing the capacity to Love And Heal

Joseph Chilton Pearce:

Evolutions end

Josephine Klein:

Our Need for Others and Its Roots in Infancy

Ken Wilber:

No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth

Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy The Simple Feeling of Being

Laurence Heller:

Healing Developmental Trauma

Lisbeth Marcher and Sonja Fich:

Body Encyclopedia

Margaret Mahler:

The Psychological Birth of the Human Infant Symbiosis and Individuation Separation-Individuation

Margaret Wilkinson:

Coming into Mind: The MInd Brain Relationship: a Jungian Perspective

Mark Lindsay:

Fascia: Clinical Application for Health and Human Performance

Marshall Rosenberg:

Nonviolent Communication

The Surprising Purpose of Anger

Melanie Klein:

Love Guilt and Reparation

Rene A. Spitz

The First Year of Life

Pat Ogden and Kekuni Minton:

Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy

Peter Fonagy:

Affect Regulation, Mentalization and the Development of the Self

Peter Levine:

Waking the Tiger: Healing Trauma In an Unspoken Voices:

How the body Releases Trauma and Restores Goodness Healing Trauma:

A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body

Robert Scaer:

The body Bears the Burden: Trauma, Dissociation and Disease

Sandy Hotchkiss:

Why it is Always About You: The Seven Deadly Sins of Narcissism

Sheldon Kopp:

Back to One: Practical Guide for the Psychotherapists

Stanley Keleman:

Emotional Anatomy

Stephen Porges:

The Polyvagal Theory: Neuropsychological Foundations of emotions, Attachment, Communication and Self-regulation

Steven Johnson:

Character Stiles

Steven Kessler:

The 5 Personality patterns

Susan Forward:

Toxic Parents

Susan Johnson:

Hold Me Tight Becoming a Emotionally Focused Couple Therapist

Susan Thesenga:

The Undefended Self

Thomas Lewis, Fari Amini, Richard Lannon:

A General Theory of Love

Vincent Felitti and Robert Anda:

Documents about ACE Study

Wilhelm Reich:

The Function of The orgasm

Character Analysis

William and Martha Sears:

The Attachment Parenting Book The Baby Book

 

VIDEO LECTURES:

Robert Glazer P.h.D (The Florida Society for Bioenergetic Analysis):
Bioenergetic Body Reading,
Bioenergetic Body Armoring
Bioenergetic Therapy Techniques

Bessel van der Kolk:
Neurosciences and Trauma Therapy
Trauma and Attachment
Trauma, Memory and the Body
Developmental Trauma Disorder
The impact of Early Life Trauma
When Talk isn’t Enough

David B. Chamberlain:
Discovering the Mind of the Prenatal

Ogden, Siegel, Porges, Lanius, Levine, Van der Kolk, Schwartz:
NICABM: Program: Rethinking Trauma

Stephen Porges
A neural Love Code – The Body Needs to Engage and Bond

Pat Ogden, PhD; Ruth Lanius, MD, PhD; Ron Siegel, PsyD; Bill O’Hanlon, LMFT; and Joan Borysenko, PhD
NICABM Program: Treating Trauma

Janina Fisher:
Overcoming Trauma-Related Shame and Self Loathing
Shame and Self Loathing in the Treatment of Trauma

David Feinstein P.h.D. and Donna Eden:
Energy Medicine in the Treatment of Trauma

Gordon Neufeld:
Making sense of kids

Ken Wilber:
Big Mind
Integral Meditation
Body Workout
3-2-1 Process
AQAL Framework

Daniel Siegel:
Neural Integration and Psychotherapy
Clinical Implications of Neuroplasticity
Clinical Implications and Applications of the Adult Attachment Interview