Program
Rani razvoj – utjecaj na život (RAR)

Program RAR nas uvodi u konkretan rad na sebi kroz dublje upoznavanje stvarnoga sebe i svog nesvjesnog uma formiranog kroz iskustva i odnose iz ranog perioda.

Da bismo istinski razumjeli osobu i njeno ponašanje trebali bismo poznavati njena rana iskustva koja su je formirala.
– Tomislav Kuljiš

Upoznaj sebe

RAR nam omogućava da počnemo graditi sliku o tome zašto smo takvi kakvi jesmo i kako se formiralo naše nesvjesno koje sad upravlja našim životom. RAR nam daje razumijevanje kako smo prošli tijekom univerzalnih prirodnih razvojnih procesa koji se odvijaju u ranom periodu i koji su preduvjet cjelovitog psihološkog, emocionalnog, socijalnog i intelektualnog razvoja osobe.

Posebno osmišljene vježbe na iskustvenim radionicama aktiviraju našu implicitnu memoriju koja je ispod razine sjećanja, a koja nam otkriva stvarnu istinu o nama i našim impresijama i iskustvima u ranom formativnom periodu, dok predavanja daju smisao i teoretsku podlogu svemu što osjetimo i doživimo.

Svjedočeći tuđim iskustvima i povezivanjem sa svojom implicitnom memorijom postaje nam jasno kako se formirao naš nesvjesni sustav kojim percipiramo, doživljavamo, reagiramo i donosimo odluke u životu. Cilj RAR-a je da saznamo zašto tako funkcioniramo u životu te kako možemo dalje mijenjati one aspekte svog funkcioniranja i unutarnjih stanja kojima nismo zadovoljni.

Cjeloviti rad na sebi ima za cilj promjenu vlastitih emocionalnih, odnosnih, (partnerskih), psiholoških funkcioniranja kojima nismo zadovoljni na način da se bavimo korijenom, a ne manifestacijom problema.
Korijen se nalazi u našem nesvjesnom koje se formiralo u ranom periodu kojeg možemo bolje upoznati i kroz duboki terapijski rad mijenjati nepoželjne obrasce.

Ovaj video ”Osobni razvoj – zašto i kako?” vam može biti dobar uvod u sagledavanje zašto je rad na sebi važan i zašto je upravo RAR jako dobar način da uđemo u dublji rad na sebi i upoznavanje samoga sebe.

Nikada nije kasno za sretno djetinjstvo.
– Tom Robins

Saznaj više o programu
Rani razvoj – utjecaj na život

Program Rani razvoj – utjecaj na život (RAR) je namijenjen svima psihički zdravim osobama koji žele bolje upoznati sebe, početi preuzimati odgovornost za svoj život te su spremni i voljni aktivno poraditi na mijenjaju i otklanjanju onih aspekata svog funkcioniranja koji nas inhibiraju da možemo bolje i više u životu i da živimo punim plućima. RAR je ujedno temelj i prvi stupanj psihodinamske edukacije za psihoterapeute ITP-a i početku dubokog rada na osobnom nesvjesnom. Kroz RAR dobivamo dublje razumijevanje samoga sebe, korijena svojih funkcioniranja i ponašanja, ali i počinjemo bolje razumijevati i druge ljude i svoje najbliže što vodi ka većem prihvaćanju i sebe i drugih.
Napomena:
RAR nije namijenjen liječenju psihičkih problematika, kontraindiciran je osobama sa psihičkim problemima i osobama koje imaju aktivne dijagnoze psihičkih poremećaja, osobama koje su na psihijatrijskom liječenju, uzimaju psihofarmake, ili su u stanju teže emocionalne životne krize sa sklonošću nestabilnim emocionalnim stanjima.
Ako osoba ima ili je nekada imala nešto od navedenog i svjedno želi upisati RAR ili e-RAR, dužna je obavijestiti referadu prilikom prijave za upis kako bi se kroz evaluacijsku terapiju utvrdila primjerenost programa RAR za sustav osobe.

Interpersonalno funkcioniranje:

 • želja za boljim i dubljim partnerskim odnosima
 • želja da smanjim ovisnost i potrebitost za drugima
 • želja za većom roditeljskom kompetencijom
 • želja da bolje osjetim i doživim druge ljude i imam jaču empatiju
 • želja da ostvarim snažniji osjećaj pripadanja i povezanosti sa svijetom
 • želja da se mogu slobodnije i jasnije izraziti među drugima

Unutarnje emocionalno stanje:

 • želja da se oslobodim straha i napetosti
 • želja za boljim kontroliranjem snažnijih emocija
 • želja za boljim kontaktom s emocijama
 • nezadovoljstvo zbog stalnog potiskivanja emocija
 • želja za snažnijom unutarnjom motivacijom
 • potreba da znam što doista želim i hoću u životu
 • potreba za snažnijim osjećajem životnosti
 • potreba za unutarnjim mirom

Unutarnje psihološko stanje:

 • želja da bolje upoznam samoga sebe
 • potreba da izgradim veći osjećaj sigurnosti i osobne vrijednosti
 • potreba za većim povjerenjem u sebe i život
 • potreba da više imam sebe i da se mogu bolje zauzeti za sebe
 • potreba za snažnijom unutarnjom motivacijom i osjećajem smisla
 • želja za snažnijim osjećajem prisutnosti u sadašnjem trenutku
 • želja da se riješim štetnih obrazaca ponašanja

RAR uživo kao i e-RAR traje dva mjeseca, a pristup programu vrijedi godinu dana uz mogućnost produžetaka i sastoji se od:

 • TEORIJSKI DIO
 • 30 sati  temeljnih video predavanja programa Rani razvoj i roditeljstvo (RRIR) Tomislava Kuljiš kroz koja se upoznajemo sa suvremenim spoznajama o razvojnim procesima u ranom periodu kroz koje se formira i razvija naša psiha, podsvijest, ali i organizira naša neurofiziologija i obrasci funkcioniranja sa svijetom kroz cijeli život.
 • 26 sata snimljenih video predavanja s Tomislavom koja povezuju naša rana iskustva sa cjeloživotnim funkcioniranjima u odraslom periodu i čine da polako razvijamo sliku zašto smo takvi kakvi jesmo.
 • introspekcija koje pišemo nakon svake od osam tema koje čine da stečeno znanje usmjerimo ka razumijevanju sebe (8 sati)
 • ISKUSTVENI DIO
 • 6 iskustvenih radionica uživo za RAR ili preko ZOOM-a za e-RAR od 3 sata i 30min kroz koje osjetimo i doživimo ono o čemu govorimo kroz predavanja ulazeći u kontakt s implicitnom memorijom (naše nesvjesno ugravirano u tijelu) koje se inače ne možemo sjetiti, ali je nikada ne možemo zaboraviti.

Prije svake radionice potrebno je pogledati pripadajuća video predavanja čime dobivamo razumijevanje određene tematike koja se onda dublje obrađuje kroz iskustvenu radionicu. Program RAR je autorski projekt Tomislava Kuljiša (izvori i bibliografija), osnivača Integralne tjelesne psihoterapije i autora programa u IPD Centru i Centru Prirodno Roditeljstvo.

RAR se temelji na suvremenim spoznajama iz razvojne i kliničke psihologije, neuroznanosti, teorijama privrženosti i regulacije afekta, objektnim relacijama, interpersonalnoj neurobiologiji, … i Integralnoj tjelesnoj psihoterapiji. Sve o čemu govorimo kroz RAR je provjereno i potvrđeno kroz osobno iskustvo kao i iskustvo u terapijskom radu s ljudima.

Danas je važnost utjecaja naših ranih iskustava na cijeli život znanstvena i opće poznata činjenica, ali istinsko razumijevanje i osvještavanje tog procesa je puno kompleksnije i tek kroz iksutveni rad počinjemo sagledavati koliko je to važna tema. Kroz grupni rad, vježbe i predavanja imat ćemo priliku osvijestiti i bolje razumjeti odnose i iskustva koja su ostavila dubok utjecaj na nas i formirale nas u osobe koje smo danas. Kroz iskustvene radionice (uživo ili putem ZOOM-a) pomoću posebno osmišljenih vježbi i uz naše voditelje radionica, upoznati ćemo dio svoje implicitne memorije koja pohranjuje sve ono što je za nas bilo emocionalno značajno kroz odrastanje, a čega se ne sjećamo.

Ona pamti kako smo se osjećali u pojedinim odnosima ili situacijama te kroz tijelo počinje pričati priču o našim iskustvima iz ranog perioda kroz osjete, senzacije, impulse i emocije. Kroz te spoznaje počinjemo polako otkrivati pravu istinu o sebi i toma kako nam je stvarno bilo te ulaziti u razotkrivanje korijena svojih aktualnih funkcioniranja, pogotovo onih kojima nismo zadovoljni i koja sada i možemo početi mijenjati.

Kroz Tomislavova dubinska predavanja koja podižu puno emocija i dovode do neočekivanih uvida i osvještavanja, moći ćemo vlastitim iskustvima s radionica dati smisao i znanstveno teorijsko razumijevanje.

Program RAR traje osam tjedana kroz osam predavanja i šest adionica, ali je pistup programu moguć kroz godinu dana tako da se mogu pratiti interaktivna predavanja i u naredna dva ciklusa RAR-a. Po želji, nakon isteka, pristup na još godinu dana se može produžiti upisom produžetka za 40€.

RAR nam omogućava da počnemo praviti u sebi reda, detektiramo kako su nastala moja funkcioniranja kojima nisam zadovoljan, puno dublje shvatimo i upoznamo samoga sebe. Kada upoznamo razvojne procese u ranom periodu shvatimo što je trebalo biti njihovo postignuće (a često nije), počinjemo bolje razumijevati sami sebe, ali svoje bližnje.

U radu na sebi ne postoje brza rješenja, ali od nekud trebamo krenuti. Danas se govori da je najvažnije zavoljeti i prihvatiti sebe. Ali, ako želimo istinski zavoljeti i prihvatiti sebe prvo moramo upoznati tog sebe koji želi biti voljen i prihvaćen. Do tada tražimo od drugih da nam daju ono što ne dajemo ni sami sebi. Poznajemo rečenice: meni je teško sa samim sobom, ili nešto u meni je jače od mene.

RAR nas uvodi u upoznavanje tog sebe i otkriva nam što je to ”sobom i nešto” i kako su nastali, a tko sam tu stvarni JA (mene) i kako da to JA kroz rad na sebi bude snažnije u mom životu.

RAR je ujedno početak konkretnog i cjelovitog rada na sebi, ali i uvod i preduvjet za upis četverogodišnjeg programa Osobni razvoj (OR). Za one koji se žele educirati za zvanje psihoterapeuta, RAR i OR su dio edukacije i treninga iz Integralne tjelesne psihoterapije (ITP).

OR počinje svake jeseni u Zagrebu, Beogradu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Ljubljani i Podgorici. Svi koji nisu u mogućnosti sudjelovati na programima RAR i OR uživo mogu upisati online programe e-RAR i e-OR.

Veseli me prilika za upoznavanje sa znatiželjnim i svjesnim ljudima koji žele više i dublje upoznati i istražiti sebe. Moja osobna strast u ovom radu je povezivanje iskustava iz radionica (ili iz života) s iskustvima iz ranog perioda i time otvaranje ljudima novih uvida o tome zašto smo takvi kakvi jesmo i što dalje možemo sad s tim.
– Tomislav Kuljiš

Tomislav Kuljiš

OPCIJE UPISA PROGRAMA
Rani razvoj – utjecaj na život

RAR uživo u našim IPD Centrima se sastoji od
– Iskustvenog dijela
kojeg čini šest iskustvenih radionica od po 3 sata i 30 min koje se tematski nastavljaju na video predavanja.
– Teorijs
kog dijela kojeg čini:
11 predavanja iz video programa Rani razvoj i roditeljstvo (RRIR) s ukupno više od 30 sati strukturiranih predavanja s pripadajućim PDF materijalima kroz koja se upoznajemo sa prirodnim procesima koji su se odvijali u nama tijekom našeg ranog perioda
8 snimljenih i uređenih RAR video predavanja (ukupno cca 30 sati) s Tomislavom Kuljišem koja tematiku ranog razvoja povezuju sa cjeloživotnim funkcioniranjem odrasle osobe i nastavljaju se na RRIR predavanja

Gdje se može upisati program RAR (radionice uživo)?
Program RAR s radionicama uživo se može upisati u našim IPD Centrima u Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Rijeci, Beogradu, Ljubljani i Podgorici. Za sve ostale postoji online e-RAR.

RAR  – koncept radionica
–  Zagreb i Beograd – 6 radionica u osam tjedana radnim danom u IPD Centru od 18-21.30h
– Ljubljana, Rijeka, Split, Podgorica – 2 vikend modula po 3 radionice u IPD Centru (dvije u subotu i dvije u nedjelju) ili 6 radionica u osam tjedana radnim danom u IPD Centru od 18-21.30h

Kolike su grupe i tko su voditelji?
Grupe od cca 20tak polaznika vode dva ili više voditelja, terapeuta IPD Centra koje možete upoznati na uvodnim info susretima.

Koja je cijena  programa RAR?
Kotizacija za Iskustveni+Teorijski dio programa RAR iznosi ukupno za:
HR, 395€,
SRB, CG – 360€,
SLO- 580€

Kako se upisuje RAR?
Molimo prvo kontaktirajte predstavnike za grad i državu gdje želite upisati RAR i od njih ćete dobiti sve potrebne informacije oko upisa, formiranja grupe, plaćanja i kreiranja svog IPD računa.

Koji su termini radionica?
Godišnje se održavaju 3-4 ciklusa programa RAR. Obzirom na veliki interes poželjno je prijaviti se za upis što ranije i svakako doći na uvodni info susret.

Datumi programa RAR u navedenim gradovima:
ZAGREB: otvoreni upisi za RAR u 4. mj 2023 –  javiti se na contact@ipd-center.eu
SPLIT: otvoreni upisi za RAR u 4. mj 2023 –  javiti se na contact@ipd-center.eu
RIJEKA: otvoreni upisi za RAR u 4. mj 2023 –  javiti se na jane@ipd-center.eu
BEOGRAD: otvoreni upisi za RAR u 4. mj 2023 –  javiti se na beograd@ipd-center.eu
LJUBLJANA: otvoreni upisi za RAR u 4. mj 2023. –  javiti se na ljubljana@ipd-center.eu

e–RAR je namijenjen polaznicima iz cijelog svijeta koji nisu u mogućnosti pohađati radionice u našim centrima i žele sudjelovati u grupnom radu preko interneta.

Kolike su grupe i koji su termini e-radionica?
Grupe od 22 polaznika počinju s radom čim se grupa popuni, a termini su radnim datom iza 18-21.30h dok se točni datumi osam e-radionica dobiju unaprijed. Na prvom info susretu grupe se upoznajemo i provjeravamo opremu.

Od čega se sastoji e-RAR i koliko traje?

e-RAR traje dva mjeseca, a pristup programu vrijedi godinu dana uz mogućnost produžetaka i sastoji se od:

 • 6 iskustvenih radionica preko ZOOM-a od 3 sata i 30 min. kroz koje osjetimo i doživimo ono o čemu govorimo kroz predavanja ulazeći u kontakt s implicitnom memorijom (naše nesvjesno ugravirano u tijelu) koje se inače ne možemo sjetiti, ali je nikada ne možemo zaboraviti.
 • cca 30 sati  temeljnih video predavanja programa Rani razvoj i roditeljstvo (RRIR) Tomislava Kuljiša kroz koja se upoznajemo sa suvremenim spoznajama o razvojnim procesima u ranom periodu kroz koje se formira i razvija naša psiha, podsvijest, ali i organizira naša neurofiziologija i obrasci funkcioniranja sa svijetom kroz cijeli život.
 • cca 30 sati snimljenih video predavanja s Tomislavom Kuljišem koja povezuju naša rana iskustva sa cjeloživotnim funkcioniranjima u odraslom periodu i čine da polako razvijamo sliku zašto smo takvi kakvi jesmo.
 • introspekcija koje pišemo nakon svake od osam tema koje čine da stečeno znanje usmjerimo ka razumijevanju sebe, te dobivamo osvrt na njih od strane mentora (3x kroz program)

Prije svake radionice potrebno je pogledati pripadajuća video predavanja čime dobivamo razumijevanje određene tematike koja se onda dublje obrađuje kroz iskustvenu radionicu. Program RAR je autorski projekt Tomislava Kuljiša (izvori i bibliografija), osnivača Integralne tjelesne psihoterapije i autora programa u IPD Centru i Centru Prirodno Roditeljstvo.

Kako se upisuje e-RAR i koja je cijena programa?
Nakon što ste nas kontaktirali na contact@ipd-center.eu i dobili sve informacije, potrebno je proći proces upisa e-RAR-a tj. kreiranja korisničkog računa i uplatiti 395 € kotizacije online kartičnim sustavom plaćanja na max 3 rate koja podrazumijeva i Teorijski dio i online iskustvene radionice.
Upisnici Roditeljstva 0-6 imaju popust od 135€. Plaćanjem putem Internet kartičnog plaćanja (STRIPE), teorijski dio programa i interni softver vam odmah postaje dostupan na MOJ IPD uvijek kada ste ulogirani.
Pristup programu traje godinu dana uz mogućnost produžetka za 40€ godišnje. Polaznici e-ORa nastavljaju imati pristup Teorijskom dijelu RAR-a.

Što je potrebno imati od opreme da bi se mogao upisati e-RAR?
Dovoljno je imati kompjuter ili laptop s kamerom, a po potrebi i slušalice s mikrofonom, prosječno dobar internet i prostoriju u kojoj možete biti sami i u kojoj vas ta dva sata nitko neće ometati u radu grupe preko ZOOM-a. Sve informacije o načinu rada dobit ćete od voditelja na vrijeme, a koji dan prije prvog susreta organiziramo probni susret kako bismo se upoznali i provjerili opremu.

PRAVILNIK O POHAĐANJU PROGRAMA e-RAR

Klikni i pročitaj Tehničke preduvjete za e-RAR

TEHNIČKI PREDUVJETI

Za kvalitetno sudjelovanje u programu e-RAR neophodno je imati kompjuter, tablet ili laptop, kvalitetnu kameru na uređaju, adekvatno osvjetljenje u prostoriji, dovoljno dobar mikrofon i dobru internet vezu.
Obzirom da je ovo program u kojem je voditeljima važno pratiti tijelo i tjelesne reakcije polaznika tijekom radionice, kamera treba biti postavljena tako da se na ekranu, osim lica, vidi i gornji dio tijela
Potrebno je osigurati mirnu prostoriju u kojoj polaznik tijekom radionice neće biti ometan niti prekidan od bilo koga.
Sve aktivnosti i potrebe u max. mogućoj mjeri riješiti prije početka radionice ili u pauzi (konzumiranje hrane, pušenje, telefoniranje..)
Kamera na uređaju je uključena cijelo vrijeme trajanja radionice, a može biti isključena, u dogovoru sa voditeljem i grupom, jedino ukoliko je internet veza toliko loša da ometa sudjelovanje na radionici.
Ako polaznik mora napustiti radionicu to treba najaviti voditelju i grupi preko chat funkcije ili LIVE u primjerenom trenutku.
U slučaju spriječenosti sudjelovanja na radionici polaznik će obavijestiti voditelja najkasnije sat vremena prije početka radionice.
Nije dopušteno snimanje ili fotografiranje polaznika programa niti bilo kojeg segmenta radionice
Radi osjećaja sigurnosti cijele grupe nije dopušteno prisustvo drugih osoba koje ne sudjeluju u programu u prostoriji u kojoj je polaznik.
Uz sve mjere i trud organizatora 100% tajnost on-line radionica ovisi prvenstveno o odgovornosti polaznika stoga je važno da se svi polaznici pridržavaju navedenog.

SUDJELOVANJE U PROGRAMU

Sudjelovanje u programu podrazumijeva:

 • Gledanja Video predavanja na način da se prvo pogleda temeljno predavanje iz programa Rani razvoj i roditeljstvo (RRIR) kako bi se sagledala određena tematika s aspekta ranog razvoja, a onda se pogleda pripadajuće RAR predavanje koje tu tematiku povezuje sa cjeloživotnim funkcioniranjem.
 • Na iskustvenoj radionici se ta tematika obrađuje na način da je kroz posebno osmišljene vježbe doživimo na sebi to što smo naučili kroz teorijski dio i omogućimo našem nesvjesnom da nam ”ispriča” kako smo stvarno prošli na svaku od obrađenih tematika
 • Nakon radionice u introspekcijama odgovarajući na pitanja pišemo zaranjamo još dublje u sebe i polako počinjemo otkrivati i upoznavati onog sebe koji želi biti upoznat.

Voditelji kratko komentiraju introspekcije do sljedeće radionice, najkasnije 30 dana nakon zadnje radionice nakon čega više nisu dužni pisati komentare.
Potvrda o pohađanju programa e-RAR će se nakon napisanih i evaluiranih svih introspekcija i sudjelovanja na min 6 radionica generirati polazniku unutar MOJ IPD/Sudjelovanje na predavanjima i radionicama/e-RAR. Polaznik je može sam isprintati.

DINAMIKA I OSJETLJIVOST GRUPNOG RADA:

S ciljem stvaranja atmosfere sigurnosti polaznika i grupe te međusobnog uvažavanja tijekom radionice polaznik prima na znanje i prihvaća sljedeće:

Polaznik na radionicama sudjeluje na vlastitu odgovornost i raspolaže informacijom da je program namijenjen samo psihološki zdravim osobama.
Ovaj program bi mogao biti kontraindiciran za osobe nestabilnog psihičkog zdravlja, s aktivnim psihičkim dijagnozama, sklone psihozama i u psihijatrijskom liječenju. U tom slučaju umjesto upisa programa sugeriramo individualni psihoterapijski rad. U slučaju uzimanja jakih lijekova, antipsihotika ili antidepresiva obavezno je prije upisa programa konzultirati voditelja kako bi procijenio da li je program primjeren trenutnim kapacitetima osobe.
Konzumiranje alkohola ili drugih opijata prije radionice je također kontraindicirano jer bitno umanjuje sposobnost prisutnosti, mogućnosti autentičnih reakcija na sadržaj radionice a time posljedično i sve benefite koje polaznik očekuje i dobiva ovim radom.
Program radionica e-RAR-a zamišljen je kao program kroz koji se otvara mogućnost upoznavanja vlastitih nesvjesnih mehanizama i obrazaca te upoznavanje sa funkcioniranjem osobnog nesvjesnog sustava. Iz tog razloga za vrijeme radionice može doći do pokretanja unutarnjih emocionalnih procesa pa je potrebno, u slučaju jače emocionalne aktivacije, odmah se obratiti voditelju za podršku (putem chata ili uživo).
Iako radionice e-RAR-a nisu radionice procesnog tipa (kao na OR-u) iznimno se može provesti procesni radu manjoj mjeri pa kasnije nastaviti u individualnoj terapiji kako bi se polazniku na stručan način pomoglo da prođe kroz osobni proces.
Ako polaznik prekine ZOOM vezu bez ikakvog objašnjenja voditelj će se pokušati povezati s njim putem Whatsappa, Vibera ili telefona. Ako voditelj ne uspije doći u kontakt sa polaznikom pretpostaviti će da je polaznik zbrinut i da ne treba nikakvu tehničku ili emocionalnu podršku.
Polaznici su dužni u interesu zaštite osobnog integriteta svih sudionika i stvaranja osjećaja sigurnosti u grupi te uspješne provedbe programa strogo čuvati tajnost svih činjenica, procesa, sadržaja i postupaka koje se tiču osobnih doživljaja, iskustava i podataka svih polaznika i terapeuta o kojima steknem saznanja kroz radionice programa e-RAR. Obveza čuvanja tajne ostaje na snazi i nakon završetka sudjelovanja u programu.

NASTAVAK RADA KROZ PROGRAM OSOBNI RAZVOJ

Nakon završenog e-RAR-a polaznici imaju mogućnost nastaviti rad na sebi i školovanje za psihoterapeuta ITP-a kroz program OR ili e-OR u vidu duboko transformativnog rada na sebi te učenja psihoterapijskih vještina.
Tijekom RAR-a će dobivati informacije o načinu rada na OR-u, a na zadnjoj radionici će biti pozvano da se izjasne oko upisa OR-a ili e-OR-a.
Obzirom da je OR duboki rad na sebi za koji treba imati određeni kapacitet, u interesu polaznika voditelji mogu pozvati ili uputiti polaznika koji želi upisati Osobni razvoj na evaluacijsku terapiju kako bi se utvrdilo koji je vid rada primjeren za polaznikov sustav.

IPD Centar i voditelji brinu za sigurno i stručno provođenje programa pa su svi gore navedeni uvjeti i kriteriji uspostavljeni isključivo zbog sigurnosti svakog polaznika i grupe u cjelini.

Manje

Upisom Video RAR-a dobiva se pristup teorijskom dijelu programa tj. video predavanjima programa RAR.
Teorijski dio programa RAR čine 11 predavanja iz video programa Rani razvoj i roditeljstvo (RRIR) s ukupno više od 30 sati strukturiranih predavanja s pripadajućim PDF materijalima kroz koja se upoznajemo sa prirodnim procesima koji su se odvijali u nama tijekom našeg ranog perioda. Na njih se nastavljaju osam snimljanih video predavanja (ukupno cca 30 sati) s Tomislavom Kuljišem koja tematiku ranog razvoja povezuju sa cjeloživotnim funkcioniranjem odrasle osobe.

Koja je cijena Video RAR-a i koliko traje pristup videima?
Pristup teorijskom dijelu traje godinu dana uz mogućnost produžetaka za još godinu dana uz kotizaciju od 40€.

Kotizacija za Teorijski dio iznosi 240€ i uplaćuje se online kartičnim sustavom online plaćanja po linku i pojašnjenjima koji ćete dobiti nakon prijave.
Za prijavu i sve informacije slobodno nas kontaktirajte na contact@ipd-center.eu.

Želim saznati više

Kako bismo vas mogli kontaktirati i pružiti vam sve informacije o sadržaju, terminima, upisu, te načinu izvođenja programa pozivamo vas da nam se bez obaveze javite  na: contact@ipd-center.eu , za Sloveniju na: ljubljana@ipd-center.eu , a za Srbiju na: beograd@ipd-center.eu

Ili ispunite kratki kontakt obrazac pa ćemo vas mi kontaktirati kako i kada vama odgovara.

Teme programa
Rani razvoj – utjecaj na život

U svakom odnosu, a pogotovo partnerskom mi nesvjesno od druge strane potražujemo određenu vrstu odnosa ili ophođenja prema nama. Npr.: silno nam treba da nam druga osoba (partner) pruža osjećaj sigurnosti (koji nam je inače narušen) time što se možemo osloniti na nju, da dovoljno zarađuje, da je tu kad je trebamo, silno trebamo da je druga strana puno s nama, da ne odlazi prečesto van, s drugima ili na put, silno trebamo da nem druga strana daje prostora i ne visi na nama, ne traži previše od nas, da nam da disati, silno trebamo da nas druga strana priznaje, hvali, vidi naše kvalitete, primijeti svaki naš trud, uspjeh, doprinos i ponekada nam to i kaže, jako trebamo da nas doživi, da nas poznaje kakvi smo u sebi, da točno razumije ono što kažemo ili čak samo mislimo u sebi, da jako dobro osjeća kako se mi osjećamo iako joj i ne artikulirali to, da nas regulira kad nam je teško, da kaže prave riječi u pravom trenutku, da šuti i ne pametuje nego da je samo tu kad to trebamo od nje.
Naravno da svaka normalna osoba želi takav odnos s partnerom. Problem je količina boli koja se digne kada to ne dobivamo i količina ljutnje koja nas obuzme kad se to događa prečesto. To nam ukazuje da mi imamo problem i otrežnjujuća je spoznaja da partner nije toliko loš koliko nas boli. Istovremeno ono što ne znamo je da u sebi nesvjesno očekujemo da će se partner odnositi povređujuće prema nema upravo na način kako smo bili povrjeđivani u ranom periodu od skrbnika i da će nam raditi upravo suprotno od onoga što toliko trebamo. I onda nam se događa da nas partner: čini nesigurnim; nikad ga nema s nama pa čak i kad je tu nije tu; da nas guši; da nas nikada ne tješi, ne razumije naše emocije; da nas ne čuje, ne vidi, ne doživljaja i uz njega smo usamljen; da nas stalno kritizira, ne priznaje i ne vidi naše očigledne kvalitete i naš trud i doprinos…
Tada u sebi osjećamo veliku emocionalnu, ali i tjelesnu bol koju neki uspješno potiskuju i nemaju jasan kontakt s njom, a neki opet žive kao otvorene rane. Prema partneru u tim situacijama osjećamo veliku ljutnju, čak i ogroman bijes koji opet neki uspješno potiskuju, a neki otvoreno izražavaju u trenucima kada puknu.
O čemu se tu u biti radi, zašto tako funkcioniramo, koje to potrebe i dalje potražujemo od drugih, kako i kada je nastao taj naš doživljaj odnosa i obrasci funkcioniranja opisano je kroz ovo prvo video predavanje, a kako to možemo mijenjati saznat ćemo kroz interaktivno predavanje i radionicu programa e-RAR.

Iako se svojih prvih godina u pravilu ne sjećamo zbog nedostatka eksplicitne memorije, sve ono što je bilo emocionalno značajno je ostalo zauvijek pohranjeno i zapamćeno u tzv. implicitnoj memoriji. Ona ne sadrži slike nego pamti kako smo se osjećali u pojedinim odnosima, periodima ili situacijama i pohranjena je u tijelu, ugravirana u dublje dijelove mozga i neurološki sustav i zapisana u naše stanice kroz sistem liganda i receptora. Određenim tehnikama je možemo aktivirati i dovesti u svijest ono čega se ne sjećamo, ali nikada ne možemo zaboraviti. Ako ga na pravi način upitamo, naše tijelo će početi pričati priču o nama i našim iskustvima iz ranog perioda kroz osjete, senzacije, impulse i emocije. Tada počinjemo sagledavati istinu o sebi i kvaliteti odnosa koje smo imali sa skrbnicima (emocionalno najbližih osoba) koji su nas odredili i ulaziti u razotkrivanje korijena svojih cjeloživotnih funkcioniranja, ponašanja ili problema u odnosima. Bez obzira na snažne emocije koje tada počinjemo upoznavati, u pravilu doživimo olakšanje zbog tih spoznaja, jer konačno nam puno toga nerazumljivog o nama i odnosima s najbližima počne dobivati smisao.
Pomoću ove tehnike možemo po prvi put doći u kontakt s implicitnom memorijom i osjetiti kako smo se osjećali i doživljavali sebe, roditelje i svijet, od perioda bebe i kroz prvih nekoliko godina. Implicitna memorija zauvijek pamti najranija iskustva kao stanja u tijelu, osjećaje i impresije, kojih se inače (osim kroz posebne tehnike) ne možemo sjetiti, ali ih nikada ne možemo zaboraviti. Ona nas cijeli život određuju u našim reakcijama, ponašanjima i doživljajima sebe i svijeta oko nas. Nakon iskustva regresije, slika o vlastitom djetinjstvu postaje potpunija i dobijemo uvide u razloge sadašnjih problema u odnosima s roditeljima ili partnerom. Za roditelje je najdragocjenije to što kroz regresiju spoznamo kako se možda naše dijete osjeća uz nas, što treba od nas i zašto mu to toliko znači. Kroz predavanje i radionicu ćemo sagledati kako nam je stvarno bilo u ranom formativnom period i kako nas je to odredilo te kako možemo početi mijenjati ono u sebi s čim nismo zadovoljni.

Emocionalna povezanost i navezanost
Da li roditelja, partnera, dijete volim, ili možda samo jako trebam? U čemu je razlika? U društvu ne sagledavamo razliku između stvarne ljubavi tj. zdrave, zrele emocionalne povezanosti i, s druge strane, zakačenosti na drugoga tj. infantilne navezanosti. U oba slučaja osjećamo naklonost, privrženost i pozitivne osjećaje prema drugoj osobi (roditelj, partner, prijatelj, dijete) i tvrdimo da silno volimo tu osobu. Da li je to bila zrela ili nezrela ljubav postaje jasno kada se događa separacija zbog prekida veze, putovanja, smrti… Neki se tada doslovno ”raspadaju”, trpe veliku bol sličnu apstinencijskoj krizi kod ovisnika, guše u suzama, obole zbog pada imuniteta, ili otupe i ne osjećaju ništa što je prastari mehanizam zaštite od neproradljive boli. Zbog navezanosti i ovisnosti o drugoj osobi i posljedičnog nesvjesnog straha da ćemo ostati bez nje, u pravilu smo spremni odustajati od sebe, trpjeti štošta, gutati autentične emocije i impulse, a sve kako bismo održali odnos bez kojeg osjećamo da ne možemo.
Kako se razvija takvo funkcioniranje, što je korijen toga u ranom periodu i kako smo sami prošli na tu temu saznat ćemo kroz 3. predavanje Video RIRR-a. Kroz ovu e-radionicu i predavanje ćemo sagledati kako nas to sabotira u izgrađivanju zdravog partnerskog odnosa i gdje smo na tu temu te kako možemo mijenjati ono čime nismo zadovoljni u sebi.

Rani_Razvoj_3-1

Osjećaj vrijednosti i nevrijednosti
Jedna od najčešćih tema u radu na sebi je nedostatak samopouzdanja, samopoštovanja (self-esteema) ili, kako mi to nazivamo osjećaja osobne vrijednosti. Trema kod javnog nastupa, nesigurnost kod izražavanja, nelagoda ili otpor za rad u grupi, zatvorenost i povučenost… su samo manifestacije unutarnjeg osjećaja nevrijednosti koji je samo krivi program i nema nikakve veza s našom stvarnom ljudskom vrijednošću, ali govori kakvu smo sliku o sebi nekada izgradili kroz interakciju sa skrbnicima. Zanimljivo je i da su arogancija, prepotencija, pretjerani ponos, egocentričnost, poriv za ponižavanjem drugih i sl u biti samo manifestacije iskompenziranog osjećaja nevrijednosti.
Puno je tehnika koje ipak ostaju na nivou autosugestije, afirmacija, kognitivnog i bihevioralnog i prečesto, zbog nedjelotvornosti, bacaju ljude u očaj. Naime, nakon uzaludnog nastojanja da dođe do pozitivne promjene u slici o sebi, padaju u još veći bezdan nevrijednosti, jer eto ni to nisu u stanju napraviti. Teško je popraviti nešto ako ne znamo kako je nastao kvar. Kroz temu ćemo sagledati što je korijen osjećaja nevrijednosti, zašto ga velika većina ljudi ima, kako ga jedan dio ljudi kompenzira (potiskuje i prikriva), a drugi dio ostaje otvorena rana koju je lako aktivirati.
Što je korijen osjećaja nevrijednosti, kako je nama nastao, koji su još životni problemi paket aranžman s njim, opisano je u 5. predavanju Video RIRR-a. Gdje nas sve to sabotira u životu, koju cijenu plaćamo zbog toga i kako se nositi s tim će biti tema ovog predavanja i radionice. Razumijevanjem korijena problema polako će se nametnuti i način rješavanja što je predmet programa Osobni razvoj.

Rani_Razvoj_4

Ego i self
”Tko sam ja stvarno?” – je pitanje koje si kada tad počnemo postavljati. Tema kojom su se više bavili duhovni koncepti je kroz razvojnu psihologiju dobila svoju demistifikaciju i vrlo uzemljeno objašnjenje. Kolokvijalni izrazi tipa: Nisam u sebi, Nisam bio sav svoj, Tada sam ja bio Ja, On nema sebe, Ne mogu s njom biti Ja, … u biti vrlo točno govore o nečemu što poznajemo kao iskustvo, ali nemamo objašnjenje o čemu se tu u biti radi. Zašto neki ljudi tako snažno zrače sobom (ne govorimo o narcisoidnosti), svoji su, znaju što žele, imaju unutarnji kompas, usidreni su u sebi, imaju stav, nose unutarnji mir, …dok neki kao da ih nema, za sebe kažu da su prazni, ne znaju što žele, ali znaju što se traži od njih, lako su povodljivi i nemaju stava… Koja su to rana iskustva odredila hoćemo li spadati u jednu ili drugu krajnost (ili negdje između) saznat ćete iz 6. predavanja Video RIRR-a. Kroz predavanje i radionicu ćemo sagledati što smo to stvarni mi, što je to naš ego i gdje smo trenutno u svom razvoju na tu temu. Tada postaje jasnije i što nam je raditi kako bismo razvili snažniji osjećaj sebe, postali autentičniji i spontaniji u životu i konačno bili na van onakvi kakvi se osjećamo unutra duboko u sebi.

Rani_Razvoj_5

Imati stav i moći reći NE
Vjerojatno poznajemo ljude kojima je tako teško zauzeti se za sebe i reći Ne, a možda se prepoznajemo i sami u tome. Mnogi se žale da jednostavno ne mogu donijeti odluke, da osjećaju da ne mogu doći do svog stava pa radije vrdaju, objašnjavaju, pozivaju se na vanjske faktore i u sebi se osjećaju da u biti izdaju sebe. Ono što osjećaju da bi trebali izraziti (reći Ne ili se zauzeti za sebe) im se čini nemoguće i nekako neobjašnjivo opasno. Pri pokušaju da se u srazu s roditeljem, partnerom, djetetom, kolegama na poslu zauzmem za sebe i kažem što stvarno mislim javlja se snažna tjelesna reakcija stiskanja, stezanja u grlu, kočenja nogu, grča u ramenom pojasu ili zavrtanja u trbuhu
Neki opet na svaku sugestiju ili prijedlog prečesto imaju stav: Neće meni nitko govoriti što bih ja trebao!, pri čemu im se podiže preveliki naboj. Naizgled imaju stav koji se ipak svodi da znam što neću, ali u biti ne znam što želim.
O čemu se tu u biti radi, kako i kada je to funkcioniranje nastalo, što su njegovi korijeni saznat ćemo iz 7. predavanja Video RIRR-a. Kroz ovo predavanje i radionicu ćemo saznati koju cijenu plaćamo zbog toga, kako se to manifestira u našem životu i kako to možemo početi mijenjati.

Rani_Razvoj_6

Ja i moje granice
Ova velika tema ima nekoliko užih tema.
Za neke ljude kažemo da nam se sviđaju, jer smo s njima načisto s obzirom na to da jasno izražavaju što misle i osjećaju. Neki su jaku suspregnuti i sapeti u izražavanju svoje autentičnosti i više su prikladni i prigodni nego stvarni i to druge ljude nesvjesno odbija. Često su savršeni poslušnici, vole pravila i red i zbog toga su vrlo ponosni na sebe. U principu strašno mrze nepravdu i snažno reagiraju na nju. Neki su opet vrlo povrjeđujući u svojoj iskrenosti i uvjereni da su i za sebe tvrde da su ispravni i pristojni u pravu, jer eto samo govore istinu. Koliko smo uopće spontaniju ekspresiji onoga što osjećamo u sebi? Ako nismo spontani i nastojimo biti uvijek prikladni i fini, kako se zbog toga osjećamo duboko u sebi? Kako se u životu nosimo s tim da stvari nisu onakve kako bismo željeli? Znamo li plakati? Dali smo od onih koje suze lako preplavljuju ili smo nekada davno izgubili suze? Da li nam je bijes prečesta pojava, ili smo oni koji se nikada ne ljute? Možda ste primijetili da neki ljudi nemaju kapacitet biti dugo u interakciji s drugima i da ih to iscrpljuje i pretjerano umara. Neki opet su za druge jako naporni, umaraju i kao da drugima isišu energiju. Lako je ako se to događa s poznanicima, ali ako u obitelji imamo takvu situaciju to postaje izvor konflikta i problema. Što se to u biti tu događa, zašto neki od nas tako funkcioniraju, koji je korijen toga saznajte iz video predavanja Postavljanje granica koje će dati osnovu za interaktivno predavanje.

Rani_Razvoj_7

Emocionalna zrelost i inteligencija
Što znači biti emocionalno zrela osoba? U svijetu koji slavi IQ propuštamo vidjeti da je emocionalna inteligencija preduvjet sretnosti i ispunjenog života. Koliko nas ima: prevladavajuće stanje sreće i zadovoljstva u sebi, sposobnost kontakta sa svim emocijama (i tugom i bijesom), lakog prelaska iz loše emocije u dobru, dobru emocionalnu samoregulaciju bez potiskivanja i odrezivanja od teških emocija, privilegiju da nije emocionalno ranjiv (odbacivanjem, kritiziranjem, napuštanjem, neviđenjem, ignoriranjem …), a da nije emocionalno anesteziran.Svatko od nas ima svoje emocionalne ”Ahilove pete”, mjesta gdje smo tanki, ranjivi, reaktivni i upravo njihovo aktiviranje nam kvari kvalitetu života i najčešći je razlog za probleme u odnosu s drugima. Nesvjesno se cijeli život trudimo izbjegavati aktiviranje tih mina koje podižu pravu bolnu emocionalnu buru u nama koju nikako ne želimo ponovo osjetiti. Emocionalna elastičnost dolazi kao rezulatat zacijeljivanja emocionalnih rana. Prvi korak na tom putu je da ih detektiramo i osvjestimo. Kako izgleda moje podsvjesno emocionalno minsko polje, kada i kako se nastale te moje mine, kako se aktiviraju i što mogu napraviti u cilju razminiravanja svog unutarnjeg emocionalnog svijeta saznajte kroz ovo predavanje i radionicu.

Rani_Razvoj_8

SVJEDOČANSTVA

Hvala na svim znanjima. Vaše radionice su bile dar s neba baš u pravom trenu, kada sam bila spremna. Od mog prvog dolaska u centar do danas, toliko toga se promijenilo na bolje. Razumijevanje i suosjećanje su divni pokloni koji se svakodnevno manifestiraju. Osjećam rast.

- Martina

Ekipa koja me RARsturila i pomogla mi napraviti prve korake da se vratim kući. Ako tragate, ili samo osjećate da biste željeli, upoznajte ih!

Jasmina

Hvala mojoj RAR grupi – užasno mi je bilo hranjivo to što smo se tako bezrezervno podržavali kroz razne spoznajne i intimne trenutke. Ponekad mi se činilo kao da smo se više upoznali u ovih 8 tjedana, nego što sam upoznala svoje prijatelje kroz niz godina. Drago mi je da sam se otvorila za ovu vrstu rada i sada mi je jasno da možda po prvi put u životu radim nešto samo za sebe, a ne zbog drugih. Hvala Tomislavu, hvala voditeljima radionica, hvala IPD!

- Ivana

Kao prvo, hvala mojoj ženi jer da nije bilo nje, ne bih bio ovdje 🙂 Puno sam shvatio i o sebi i o našem odnosu i o našim pogledima na odgoj djece. Kao kod jedne velike puzzle, nakon predavanja i radionica nešto u meni je sjelo na svoje mjesto. Otvorio sam puno pitanja. Dobio sam odgovore. Ovaj rad mi daje nadu da je moguće naći mir s vlastitom prošlošću.

Siniša

Košarica