Razvojno poticajno odgajateljstvo

Edukacija i osnaživanje stručnih osoba u institucijama koje rade s djecom i adolescentima

Razvojno poticajno odgajateljstvo (RPO)

Kada se dublje upoznamo s razvojnim procesima ljudskog bića u ranom periodu kojeg nazivamo djetinjstvo nameće se spoznaja o iznimno važnoj ulozi svih odraslih osoba s kojima dijete ostvaruje dublji emocionalni odnos tijekom djetinjstva i adolescencije. Odgojitelji, odgajatelji, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi, socijalni radnici, logopedi i psiholozi u tome imaju posebnu ulogu, obzirom na vrijeme koje provode s djetetom i odnos koji imaju priliku razviti s djetetom. Time kroz svoju profesiju imaju iznimno veliki potencijal utjecati na psiho-socijalno-emocionalni razvoj buduće osobe.
Sama riječ odgajatelj implicira da je zadatak stručne osobe odgajanje što po inerciji zamišljamo kao ”trajnu bihevioralnu modifikaciju djetetovog često nepoželjnog ponašanja u poželjnu varijantu ponašanja” što se postiže nagradom, kaznom pohvalom i kritikom ili posramljivanjem. Ova, još uvijek dominantna, ali zastarjela i nadiđena koncepcija odgoja kroz nove znanstvene spoznaje dobiva suvremenu i napredniju varijantu. Naime, kada uzmemo u obzir suvremene spoznaje iz interpersonalne neurobiologije, razvojne psihologije, tjelesnih psihoterapija i nove spoznaje o važnosti ranog razvoja iz neuroznanosti, nameće se nova vizija o mogućoj ulozi odgajatelja koji onda postaju facilitatori cjelovitog psiho-socijalno-emocionalnog razvoja djeteta umjesto “modifikatora ponašanja”.

Program RPO nudi viziju suvremenog odgajateljstva koje ima snažan pozitivan utjecaj na cjeloviti razvoj djeteta. RPO podrazumijeva posebnu edukaciju koja uključuje aktualne znanstvene spoznaje o cjelovitom psiho-socijalno-emocionalnom razvoju, ali i razvijanje novih sposobnosti i kapaciteta  odgajatelja temeljenih na znanjima i vještinama iz psihoterapijskog pristupa. Odgajatelji kroz ovu edukaciju dobivaju sposobnosti i znanja kako raditi s djecom s problemima u ponašanju, ali na način koji će rezultirati rješavanjem korijena takvog ponašanja pa samim tim i promjenom ponašanja. Također, stručne osobe dobivaju kompetencije i znanja koja će im pomoći u odnosu s roditeljima i drugim skrbnicima djece.

Zahvaljujući programu RPO odgajatelji počinju imati puno veću ulogu i potencijal u razvoju djeteta te moć da nadoknade one neophodne dimenzije i potrebe neophodne za cjeloviti psiho-socijalno-emocionalni razvoj koje dijete iz raznih razloga nije dobilo, ili ne dobiva od strane roditelja i drugih skrbnika.

Ljepota koncepta RPO je u tome što takav odnos s djecom čini da se sam odgajatelj osjeća ispunjeno i radi s dubokim osjećajem svrhovitosti i ostvarivanja nekog višeg cilja. Novo znanje i sposobnosti daju i snažniji osjećaj digniteta samoj struci odgajatelja te su primjenjivi i u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu osobe i snažno djeluju na unaprjeđenje odnosa unutar samog kolektiva.

Program Razvojno poticajno odgajateljstvo je namijenjen svim stručnim osobama koje rade s djecom i adolescentima u domovima, vrtićima, školama i drugim sličnim ustanovama. U tijeku je realizacije projekta edukacije stručnih osoba Odgojnog doma Bedekovčina koja će trajati do kraja 2021. godine. Ovaj program IPD Centra dio je projekta „Naš trenutak“ koji se financira od strane Europskih fondova putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani u sklopu poziva „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“.

Cilj programa kroz šest modula je:

 • Upoznavanje stručnih osoba s najnovijim znanstvenim spoznajama o ranoj razvojno-odnosnoj i šok traumi te mogućnostima rada s traumama i ovisnostima
 • Jačanje osobnih kapaciteta za rad s korisnicima kroz rješavanje osobnih problematika koje se aktiviraju u radu
 • Razvijanje podržavajućih odnosa povjerenja i suradnje u kolektivu
 • Usvajanje razvojno poticajnih znanja i tehnika za rad s traumatiziranim korisnicima s ciljem njihovog općeg napretka i poboljšanja stanja
 • Izrada iskustvenog priručnika na temu „Edukacija i osnaživanje stručnjaka u socijalnoj skrbi i obrazovanju u radu s posljedicama rane razvojno-odnosne traume i šok traume“.
Modul 1

  • Preduvjeti cjelovitog emocionalnog, psihološkog i socijalnog razvoja osobe
  • Utjecaj ranog razvoj na život kroz koncept objektnih relacija
  • Teorija regulacija afekta i Teorija privrženosti
  • Funkcija i neurobiologija emocija
  • Preduvjeti psihološkog razvoja, formiranja i sazrijevanja ega
  • Afirmiranje resursa kod štićenica kao temelj budućeg rada s njima
  • Koncipiranje osnova razvojno poticajnog odgojiteljstva
Modul 2

  • Rana razvojno-odnosna trauma
  • Emocionalne rane, promijenjeno stanje, granice, implicitna memorija, stanična memorija Organizacija mozga i kompromitiranje mehanizma za nošenje sa stresom
  • Slika o sebi i nevrijednost
  • Korijeni razvoja ovisnosti
  • Rad s osobama u stanju snažne emocionalne aktivacije i podrška u razvoju samoregulacije
Modul 3

  • Rana šok trauma i njen utjecaj na autonomni živčani sustav
  • Osnove suvremene Polivagalne teorije i razumijevanje mehanizma “smrzavanja”,
  • Derealizacija, depersonalizacija i disocijacija
  • Rad s osobama koje imaju šok traumu
Modul 4

  • Upoznavanje sa suvremenim psihodinamskim konceptima koji daju razumijevanje korijena psiho-somatske problematike kod štićenica u ranom djetinjstvu.
  • Načini podrške osobama koje imaju problematike opisane u psihodinamskim pravcima
Modul 5

  • Korijeni i etiologija psihopatologija
  • Panični poremećaj, fobije, psihološka dezintegriranost, asocijalna ponašanja, psihoze, granični poremećaj osobnosti
  • Rad s paničnim poremećajem, asocijalnim ponašanjem i stanjem psihološke dezintegracije
  • Mogućnosti kontinuirane podrške od strane odgajatelja
Modul 6

  • Interpersonalna neurobiologija
  • Osnove regulacije kroz kontakt i odnos
  • Razvoj kapaciteta odgajatelja za razvojno poticajno odgajateljstvo
  • Rad s osobama s hiperaktivnim nervnim sustavom

Priručnik za stručne osobe obuhvaća sljedeće teme:

 1. Koncept razvojno poticajnog odgajateljstva
 2. Rana razvojno odnosna trauma i njen utjecaj na život
 3. Šok trauma i njen utjecaj na neurofiziologiju i ponašanje osobe
 4. Upoznavanje s psihodinamskih konceptima i reparativna uloga odgajatelja
 5. Etiologija psihopatologija – prepoznavanje, razumijevanje i moguća podrška odgajatelja
 6. Primjena principa interpersonalne neurobiologije u odgajateljskoj praksi