Integralna tjelesna psihoterapija
Kontakt dva stvarna ljudska bića

Kvalitetan psihoterapijski rad je nešto najbolje što možemo pružiti sebi, i kao klijentu i kao terapeutu.

Sve što god da ne valja u svijetu je u meni.
– Carl G. Jung

ZA KOGA JE PSIHOTERAPIJSKI RAD?
Polako se mijenja stara predrasuda da je psihoterapija za one koji su ”bolesni” i time priznaju da s njima nije nešto ”uredu”. Kretanje s terapijskim radom (individualnim ili grupnim)  je dokaz psihološke zdravosti i ukazuje na to da osoba može priznati da ima temu i problem (a, tko nema?) i sagledati da je dio problema i rješenja u njoj, a ne samo negdje vani. Sposobnost da ponekada zatražimo pomoć i pri tome pogledamo u sebe i otvorimo temu sebe je veliko postignuće i zahtijeva i određeni nivo zrelosti i svijesti.

Nije stvar da li imamo neki problem u životu, jer svi nekada imamo probleme kada život postane težak, nego je stvar u tome da li možemo otvoriti pitanje što ja mogu promijeniti u sebi da bolje funkcioniram u toj situaciji. Kada otkrijemo blagodati rada s IPD terapeutima koji su ne samo stručne osobe, nego prije svega stvarni ljudi, otvara nam se potpuno novi način doživljavanja i otkrivanja samoga sebe.

Na ovoj stranici možete pronaći terapeuta ili praktičara Integralne tjelesne psihoterapije koji je prije svega čovjek koji je i sam imao hrabrosti otvoriti temu sebe i proći barem šest godina edukacije i rada na sebi u IPD školi za psihoterapeute Integralne tjelesne psihoterapije. Za to vrijeme je stjecao terapeutska znanja i vještine kako bi mogao biti stručna podrška, bilo da se radi o želji za radom na sebi ili pak nekoj teškoj životnoj situaciji ili krizi kada trebamo stručnu pomoć.

Za terapiju se možete javiti terapeutu direktno ili ako želite da vas mi spojimo s nekim, poslati nam e-mail na info@ipd-center.eu. ili nas nazovite na: 00385976327637
Kako bismo vam mogli sugerirati nekoga od naših terapeuta tko bi vam mogao najviše pomoći u toj temi molimo vas da svakako naznačite:
– iz kojeg ste grada (države)
– pošaljite nam kratki opis tematike na kojoj želite raditi
– navedite da li vam je OK raditi i online preko ZOOM-a
– želite li isključivo muškog ili ženskog terapeuta, ili vam je to nebitno.

”Spoznaj sve teorije, ovladaj svim tehnikama, ali kada dodirneš ljudsku dušu budi samo još jedna ljudska duša”.
– Carl G. Jung

TERAPEUTI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Terapeuti ITP-a su završili najmanje šest godina treninga i edukacije iz Integralne tjelesne psihoterapije u trajanju od 1900 sati, ispunili 250 sati osobnog rada na sebi od čega min 100 sati individualne psihoterapije, 150 sati individualne i grupne supervizije i 400 sati kliničkog rada i obranili svoj Diplomski rad pred komisijom supervizora IPD-a.

Cilj terapije je omogućiti da osoba koja krene s radom na sebi s našim terapeutima prođe kroz istinsku transformaciju u cilju izlaska iz nepoželjnih kognitivnih, psiholoških i emocionalnih obrazaca koji su duboko ugravirani u nesvjesno (tjeloum) i razvije snažniji osjećaj sebe. Terapeut ITP-a u radu nastoji osobu sagledati integralno na svim nivoima ljudskog bića povezujući problematiku koja se manifestira na kognitivno bihevioralnoj razini sa korijenima u nesvjesnom i tjeloumu. U radu s klijentom terapeut ITP-a je primarno prisutan, zainteresiran čuti i doživjeti osobu u njenoj istini i to joj zrcaliti, ali i podržati i facilitirati emocionalne procese koji se žele i trebaju dogoditi u tijelu osobe kojih ona najčešće niti nije  svjesna. Pri tome terapeut ITP-a paralelno sagledava:

 • u kakvom je sada stanju neurološki sustav osobe i AŽS,
 • kako je određena povreda iz ranog perioda utjecala na neurofiziologiju osobe i funkcioniranje i umreženost mozga
 • kakve je odnose u ranom periodu osoba imala zbog kojih tako funkcionira,
 • koje se vrste transfera aktiviraju osobi u životu i u terapiji
 • koje se ponovno povrjeđivanje ili retraumatiziranje dogodilo što je dovelo osobu u rad
 • koji vid traume je eventualno ispod svega
 • koje su se emocionalne rane aktivirale
 • koje su se psihološke obrane aktivirale
 • kako se te obrane manifestiraju u muskulaturi i ostalim tkivima
 • koje su se stare potiskivane emocije pokrenule i nisu se uspjele dovršiti
 • koji su se blokovi aktivirali u tijelu
 • koje su stvarne nenamirene primarne potrebe ispod svega
 • koje to posljedice može imati dugoročno na unutarnje psihološko-emocionalno stanje osobe i njeno zdravlje
 • kako je taj konflikt utjecao na psihološki osjećaj sebe i sliku o sebi kod osobe, trenutno i dugoročno
 • što se dogodilo u energetskom sustavu osobe i kako on inače izgleda
 • što se dogodilo s granicama osobe i kakve su inače
 • u kojoj mjeri je osoba sada u stresu i kako sada funkcionira njen mehanizam za nošenje sa stresom formiran u ranom periodu.

Imajući cjelovitu sliku o stanju osobe i njenoj interpersonalnoj povijesti terapeut kombinira kognitivna znanja sa svojom intuicijom i osjećajem u tijelu nastoji osjetiti, primijeniti te klijentu pružiti:

 • što sada ta osoba treba kroz odnos s terapeutom što nekada u originalnoj situaciji nije dobila
 • što sada treba organizam osobe tj. njeno cjelokupno tijelo kako bi se popravilo stanje autonomnog živčanog sustava i fiziologije
 • što sada treba tijelo osobe kako bi popustile blokade i propustile se zablokirane emocije
 • kako facilitirati i podržati proradu emocija, a da ne dođe do retraumatizacije i preplavljivanja
 • koji oblik regulacije osobi treba kako bi se povratila u stanje izreguliranosti
 • što treba osoba na kraju terapije kako bi se učvrstio osjećaj sebe i zatvorio i zaokružio proces
 • kada je vrijeme da osoba dobije i razumijevanje onoga što joj se događalo kod povrjeđivanja i prilikom rada na tome.Psihoterapeuti ITP-a primarno rade sa psihološki zdravim osobama koje žele dublji rad na sebi, ali mogu biti podrška klijentima sa psihijatrijskim dijagnozama i s osobama u psihijatrijskom liječenju u suradnji sa psihijatrom. Cijena jednog sata terapije je 330-400 kn (45-55€)
Marija Meter (Split)
Marija Meter (Split)

SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP

Maja Prebeg
Maja Prebeg
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Sanja Gostimir Mezić (Zagreb)
Sanja Gostimir Mezić (Zagreb)

VODITELJICA CENTRA, TERAPEUTKINJA ITP-a

Slavka Sekulić (Šibenik)
Slavka Sekulić (Šibenik)

TERAPEUT, član EABP-a

Vjekoslav Crnojevac
Vjekoslav Crnojevac

TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Jelena Dadić (Zagreb)
Jelena Dadić (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
 
Rea Giaschi Kichl (Zagreb)
Rea Giaschi Kichl (Zagreb)

TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Ivana Preglej (Zagreb)
Ivana Preglej (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Leo Petrović
Leo Petrović
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
 
Manja Šumadinac (Beograd)
Manja Šumadinac (Beograd)
TERAPEUTKINJA ITP-a
Dario Polančec (Zagreb)
Dario Polančec (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
Tomislav Lipovac
Tomislav Lipovac
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
 
 
Katarina Blašković (Zagreb)
Katarina Blašković (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a

PRAKTIČARI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Praktičari ITP-a su terapeuti u treningu pod supervizijom supervizijskog tima škole ITP-a. Završili su najmanje četiri godine programa Osobni razvoj i paralelno dvije godine Terapeutskog practisinga što im daje temeljnu edukaciju i osposobljavanje za rad s ljudima po principu ITP-a. Trenutno su na 5. ili 6. godini tj na Naprednom terapeutskom treningu (TT).

Kompetencije praktičara za terapijski rad nakon TP-a:
– prisutnost u terapiji i sposobnost ostvarivanja dubokog kontakta s klijentom
– u radu njeguje duboku posvećenost klijentu
– potiče klijenta na samopromatranje i samosagledavanje
– povezuje klijenta s emocijama, autentičnim impulsima, senzacijama odnosno s tijelom
– potiče klijenta na promatranje i svjesnost o onome što je trenutno prisutno u tijelu
– pruža klijentu iskustvo osjećenosti doživljenosti i viđenosti
– daje klijentu iskustvo prihvaćanja svega što klijent nosi
– daje klijentu iskustvo istinskog i dubokog kontakta i podržanosti
– facilitira razvoj svjesnosti o sebi
– pruža iskustvo bivanja zajedno s klijentom  u svakom njegovom stanju bez prosuđivanja i sugeriranja
– facilitira razvoj samopoštovanja i samoprihvaćanja
– podučava klijenta određenim tehnikama samopomoći i regulacije
– potiče kod klijenta razvoj većeg kapaciteta za samoregulaciju
– facilitira u terapiji povezivanje klijenta sa svojom istinom i autentičnim dijelom sebe.
Praktičari ITP-a rade sa psihološki zadravim ljudima koji žele krenuti s dubljim radom na sebi i ne rade sa psihopatologijama i s osobama u psihijatrijskom liječenju. Cijena jednog sata terapije je od 220-260 kn (cca 30-35€).

Ivana Lipak (Split)
Ivana Lipak (Split)

PRAKTIČARKA ITP-A

Marijana Petković (Zagreb)
Marijana Petković (Zagreb)

PRAKTIČARKA ITP-A

Marina Pirš (Zagreb)
Marina Pirš (Zagreb)

PRAKTIČARKA ITP-A

Jelena Veselić Milosavljević (Beograd)
Jelena Veselić Milosavljević (Beograd)

PRAKTIČARKA ITP-A