Integralna tjelesna psihoterapija
Kontakt dva stvarna ljudska bića

Kvalitetan psihoterapijski rad je nešto najbolje što možemo pružiti sebi, i kao klijentu i kao terapeutu.

Sve što god da ne valja u svijetu je u meni.
– Carl G. Jung

ZA KOGA JE PSIHOTERAPIJSKI RAD?
Polako se mijenja stara predrasuda da je psihoterapija za one koji su ”bolesni” i time priznaju da s njima nije nešto ”uredu”. Kretanje s terapijskim radom (individualnim ili grupnim)  je dokaz psihološke zdravosti i ukazuje na to da osoba može priznati da ima temu i problem (a, tko nema?) i sagledati da je dio problema i rješenja u njoj, a ne samo negdje vani. Sposobnost da ponekada zatražimo pomoć i pri tome pogledamo u sebe i otvorimo temu sebe je veliko postignuće i zahtijeva i određeni nivo zrelosti i svijesti.

Nije stvar da li imamo neki problem u životu, jer svi nekada imamo probleme kada život postane težak, nego je stvar u tome da li možemo otvoriti pitanje što ja mogu promijeniti u sebi da bolje funkcioniram u toj situaciji. Kada otkrijemo blagodati rada s IPD terapeutima koji su ne samo stručne osobe, nego prije svega stvarni ljudi, otvara nam se potpuno novi način doživljavanja i otkrivanja samoga sebe.

Na ovoj stranici možete pronaći terapeuta ili praktičara Integralne tjelesne psihoterapije koji je prije svega čovjek koji je i sam imao hrabrosti otvoriti temu sebe i proći barem šest godina edukacije i rada na sebi u IPD školi za psihoterapeute Integralne tjelesne psihoterapije. Za to vrijeme je stjecao terapeutska znanja i vještine kako bi mogao biti stručna podrška, bilo da se radi o želji za radom na sebi ili pak nekoj teškoj životnoj situaciji ili krizi kada trebamo stručnu pomoć.

Za terapiju se možete javiti terapeutu direktno ili na [email protected] eventualno s površnim opisom tematike kako bismo vam sugerirali nekoga od naših terapeuta tko bi vam mogao najviše pomoći u toj temi. Terapije mogu biti uživo ili online.

PSIHOTERAPEUTI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Psihoterapeuti ITP-a su završili najmanje šest godina treninga i edukacije iz Integralne tjelesne psihoterapije u trajanju od 1900 sati, ispunili 250 sati osobnog rada na sebi od čega min 100 sati individualne psihoterapije, 150 sati individualne i grupne supervizije i 300 sati kliničkog rada i obranili svoj Diplomski rad pred komisijom supervizora IPD-a.

Cilj terapije je omogućiti da osoba koja krene s radom na sebi s našim terapeutima prođe kroz istinsku transformaciju u cilju izlaska iz nepoželjnih kognitivnih, psiholoških i emocionalnih obrazaca koji su duboko ugravirani u nesvjesno (tjeloum) i razvije snažniji osjećaj sebe. Terapeut ITP-a u radu nastoji osobu sagledati integralno na svim nivoima ljudskog bića povezujući problematiku koja se manifestira na kognitivno bihevioralnoj razini sa korijenima u nesvjesnom i tjeloumu. U radu s klijentom terapeut ITP-a je primarno prisutan, zainteresiran čuti i doživjeti osobu u njenoj istini i to joj zrcaliti, ali i podržati i facilitirati emocionalne procese koji se žele i trebaju dogoditi u tijelu osobe kojih ona najčešće niti nije  svjesna. Pri tome terapeut ITP-a paralelno sagledava:

 • u kakvom je sada stanju neurološki sustav osobe i AŽS,
 • kako je određena povreda iz ranog perioda utjecala na neurofiziologiju osobe i funkcioniranje i umreženost mozga
 • kakve je odnose u ranom periodu osoba imala zbog kojih tako funkcionira,
 • koje se vrste transfera aktiviraju osobi u životu i u terapiji
 • koje se ponovno povrjeđivanje ili retraumatiziranje dogodilo što je dovelo osobu u rad
 • koji vid traume je eventualno ispod svega
 • koje su se emocionalne rane aktivirale
 • koje su se psihološke obrane aktivirale
 • kako se te obrane manifestiraju u muskulaturi i ostalim tkivima
 • koje su se stare potiskivane emocije pokrenule i nisu se uspjele dovršiti
 • koji su se blokovi aktivirali u tijelu
 • koje su stvarne nenamirene primarne potrebe ispod svega
 • koje to posljedice može imati dugoročno na unutarnje psihološko-emocionalno stanje osobe i njeno zdravlje
 • kako je taj konflikt utjecao na psihološki osjećaj sebe i sliku o sebi kod osobe, trenutno i dugoročno
 • što se dogodilo u energetskom sustavu osobe i kako on inače izgleda
 • što se dogodilo s granicama osobe i kakve su inače
 • u kojoj mjeri je osoba sada u stresu i kako sada funkcionira njen mehanizam za nošenje sa stresom formiran u ranom periodu.

Imajući cjelovitu sliku o stanju osobe i njenoj interpersonalnoj povijesti terapeut kombinira kognitivna znanja sa svojom intuicijom i osjećajem u tijelu nastoji osjetiti, primijeniti te klijentu pružiti:

 • što sada ta osoba treba kroz odnos s terapeutom što nekada u originalnoj situaciji nije dobila
 • što sada treba organizam osobe tj. njeno cjelokupno tijelo kako bi se popravilo stanje autonomnog živčanog sustava i fiziologije
 • što sada treba tijelo osobe kako bi popustile blokade i propustile se zablokirane emocije
 • kako facilitirati i podržati proradu emocija, a da ne dođe do retraumatizacije i preplavljivanja
 • koji oblik regulacije osobi treba kako bi se povratila u stanje izreguliranosti
 • što treba osoba na kraju terapije kako bi se učvrstio osjećaj sebe i zatvorio i zaokružio proces
 • kada je vrijeme da osoba dobije i razumijevanje onoga što joj se događalo kod povrjeđivanja i prilikom rada na tome.Psihoterapeuti ITP-a primarno rade sa psihološki zdravim osobama koje žele dublji rad na sebi, ali mogu biti podrška klijentima sa psihijatrijskim dijagnozama i s osobama u psihijatrijskom liječenju u suradnji sa psihijatrom. Cijena jednog sata terapije je 300-350 kn (40-50€)
Marija Meter (Split)
Marija Meter (Split)

SUPERVIZOR, TERAPEUTKINJA ITP-a, ECP

Maja Prebeg (Zagreb)
Maja Prebeg (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Sanja Gostimir Mezić (Zagreb)
Sanja Gostimir Mezić (Zagreb)

VODITELJICA CENTRA, TERAPEUTKINJA ITP-a

Slavka Sekulić (Šibenik)
Slavka Sekulić (Šibenik)

TERAPEUT, član EABP-a

Vjekoslav Crnojevac (Zagreb)
Vjekoslav Crnojevac (Zagreb)

TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Jelena Dadić (Zagreb)
Jelena Dadić (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
 
Rea Giaschi Kichl (Zagreb)
Rea Giaschi Kichl (Zagreb)

TERAPEUT ITP-a, član EABP-a

Ivana Preglej (Zagreb)
Ivana Preglej (Zagreb)
TERAPEUTKINJA ITP-a, član EABP-a
 
Leo Petrović (Zagreb)
Leo Petrović (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
 
Manja Šumadinac (Beograd)
Manja Šumadinac (Beograd)
TERAPEUTKINJA ITP-a
Dario Polančec (Zagreb)
Dario Polančec (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
Tomislav Lipovac (Zagreb)
Tomislav Lipovac (Zagreb)
TERAPEUT ITP-a, član EABP-a
 
 

PRAKTIČARI INTEGRALNE TJELESNE PSIHOTERAPIJE

Praktičari ITP-a su terapeuti u treningu pod supervizijom supervizijskog tima škole ITP-a. Završili su najmanje četiri godine programa Osobni razvoj i paralelno dvije godine Terapeutskog practisinga što im daje temeljnu edukaciju i osposobljavanje za rad s ljudima po principu ITP-a. Trenutno su na 5. ili 6. godini tj na Naprednom terapeutskom treningu (TT).

Kompetencije praktičara za terapijski rad nakon TP-a:
– prisutnost u terapiji i sposobnost ostvarivanja dubokog kontakta s klijentom
– u radu njeguje duboku posvećenost klijentu
– potiče klijenta na samopromatranje i samosagledavanje
– povezuje klijenta s emocijama, autentičnim impulsima, senzacijama odnosno s tijelom
– potiče klijenta na promatranje i svjesnost o onome što je trenutno prisutno u tijelu
– pruža klijentu iskustvo osjećenosti doživljenosti i viđenosti
– daje klijentu iskustvo prihvaćanja svega što klijent nosi
– daje klijentu iskustvo istinskog i dubokog kontakta i podržanosti
– facilitira razvoj svjesnosti o sebi
– pruža iskustvo bivanja zajedno s klijentom  u svakom njegovom stanju bez prosuđivanja i sugeriranja
– facilitira razvoj samopoštovanja i samoprihvaćanja
– podučava klijenta određenim tehnikama samopomoći i regulacije
– potiče kod klijenta razvoj većeg kapaciteta za samoregulaciju
– facilitira u terapiji povezivanje klijenta sa svojom istinom i autentičnim dijelom sebe.
Praktičari ITP-a rade sa psihološki zadravim ljudima koji žele krenuti s dubljim radom na sebi i ne rade sa psihopatologijama i s osobama u psihijatrijskom liječenju. Cijena jednog sata terapije je od 100-250 kn (cca 15-30€).

Ivana Lipak (Split)
Ivana Lipak (Split)

PRAKTIČARKA ITP-A

Marijana Petković (Zagreb)
Marijana Petković (Zagreb)

PRAKTIČARKA ITP-A